Ruský tank T-34/76

Ruský tank T-34/76
Sdílej
 
Do série modelů vojenské techniky československé armády od jejího vzniku do roku 1993 v měřítku 1:50 vám přibude ruský tank T-34/76. Model doplňujeme částí zříceného domu ve stejném měřítku.

PŘÍPRAVNÉ PRÁCE

Čísla dílů modelu tanku jsou podložena světle modrou barvou, čísla dílů modelu objektu barvou žlutou.
Způsob úpravy dílů je stejný jako u předchozích vystřihovánek této série, včetně přenesení rysek: rysky A-A, B-B, C-C a D-D přenesete na díly 2 a 3; rysky E-E na díly 2, 3, 4, 7, 11 a 75; rysky G-G na díly 2 a 3 a rysky H-H na díly 39 a 42.

NÁVOD NA SLEPENÍ


Stavbu modelu zahájíte zkompletováním dílů 2 a 3 a jejich přilepením na díl 1. K uvedeným dílům přilepíte díly 75 (na rysky E-E) a 76 (na rysky G-G) a celek zatím necháte pod lehkou zátěží proschnout.
Samostatně postavíte nástavbu. Zkompletujete díl 32 a přilepíte ho na vyznačené místo na dílu 8. Na tento díl ještě osadíte točnu zpracovanou z vytvarovaného a uzavřeného dílu 33, na který jste připojili díl 34. Na díl 8 dále přilepíte dvě zpracované lopaty 38. Šest technických chlopní 31 přilepíte jednou stranou na rozložený díl 29, ten zkompletujete a připojíte k němu díl 30. Hotový prostorový útvar osadíte opět na vyznačené místo na dílu 8. Zkompletujete díl 22, přilepíte ho na díl 7 a ten připojíte k dílu 8. Zpracujete díl 16 a přilepíte ho na díl 4. Na díl 16 osadíte zkompletovaný díl 17. Zpracujete díl 74, přilepíte ho na díl 18, ke kterému připojíte vytvarovaný díl 19. Zpracujete díl 71, zalepíte (některým z acetonových lepidel) do něj hlaveň kulometu, tj. díl 70. Hlaveň kulometu vyrobíte z drátu o průměru 1 mm a délce vyznačené ve vystřihovánce. Hlaveň prostrčíte připraveným prostorovým útvarem z dílů 18, 19 a 74, ke kterému ji (včetně dílu 71) opět přilepíte acetonovým lepidlem. Pak tento celek osadíte na díl 4 - přitom hlaveň prostrčíte i dílem 4 - a pak už tento díl připojíte k dílu 8.
U dílů 8, 2 a 3 vytvarujete přední části blatníků a potom díl 8 osadíte na nedokončenou vanu tanku, tj. připojíte díl 8 postupně na díly 1, 2 a 3. Ke vzniklému celku připojíte díly 10 (lepíte na 4, 2 a 3) a 9 (lepíte na 7, 2, 3 a 76). Spodní část tanku, tj. díl 11, připojíte k celku, tj. lepíte na díly 10, 2, 3, 75 a 76. Pokračujete kompletací vany a nástavby.
Vytvarujete díl 13, přilepíte ho na rozložený díl 12, ten uzavřete a přilepíte na vyznačené místo na zádi tanku na díl 9. Stejně zpracujete další prostorový útvar z dílů 14 a 15 a opět ho osadíte na díl 9. Další prací je sestavení dvou výfuků. Postup popíšeme jen na sestavení jednoho výfuku: Ze špejlí o průměru 2 mm uříznete podle nákresu ve vystřihovánce dva díly 25 (pro jeden výfuk). Slepíte je podle návodných kreseb, pak oblepíte vytvarovaným dílem 23 a přilepíte na vyznačené místo na dílu 9. Výfuk doplníte krytem 24, který přilepíte na díl 9 a na špejli 25. Stejně tak vyrobíte a osadíte druhý výfuk. Zkompletujete díly 21 (2x), 35, 36 (2x) a osadíte je podle návodné kresby na celek, tj. na díl 8.
Čtyři zpracované díly 20 osadíte po dvou na díly 4 a 9. Vytvarujete a uzavřete díl 37, zakryjete jej dvěma díly 72 a vzniklý prostorový útvar osadíte podle návodné kresby na celek, tj. na hranu nástavby a na blatník, tj. na díl 8.
Vyrobíte dvě schrány - první z dílů 26 a 27, druhou z dílů 26 a 28 - a podle návodné kresby je osadíte na vyznačená místa na dílu 7.
Tělo tanku je hotovo a sestavíte podvozek. Zkompletujete a vytvarujete pás, tj. díl 40, oblepíte jím díl 39 a vzniklý prostorový útvar přilepíte na vyznačené místo na dílu 2. Na rubovou stranu dílu 39 připojíte díl 41. Obdobně zpracujete díly 42, 43 a 44 a osadíte je na druhou stranu tanku, tj. na díl 3.
Samostatnou prací je sestavení a osazení věže tanku. Začnete technickou úpravou pro ovládání děla: Vytvarujete díl 45, přilepíte ho na jednu stranu dílu 46 a ten pak uzavřete. Vytvarujete díl 47, přilepíte k němu díl 48 a ten připojíte na již zpracovanou část (z dílů 45 a 46), a to na vyznačené místo na dílu 45.
Vytvarujete díl 50, oblepíte jím díl 49 (špejle o průměru 2 mm a délce, kterou si odměříte z nákresu ve vystřihovánce). Volný konec špejle nasunete do hlavy děla, tj. do dílů 48 a 45, a přilepíte.
Zkompletujete nosič děla, tj. díl 51, a pomocí špejle 77 (průměr 2 mm, délka je patrná z nákresu ve vystřihovánce) upevníte dělo v nosiči: Špejli 77 protáhnete jednou stranou nosiče 51, pak hlavou děla (z dílů 45 a 46) a druhou stranou nosiče. Ke špejli hlavu děla přilepíte. Necháte proschnout a ověříte si, zda se hlaveň děla v nosiči může sklápět a zvedat. Nyní můžete nosič přilepit na čelo věže, tj. na díl 52, a i s ním na dolní část věže, tj. na díl 53, kde je místo pro přilepení dílů 52 a 51 vyznačeno.
K dílu 52 a na díl 53 přilepíte oba boky věže, tj. díly 57 a 58, pak zkompletujete držák osy věže, tj. díl 60, a osadíte jej na vyznačené místo na dílu 53. Dílem 59 (lepíte na díly 57, 58 a 53) uzavřete stěny věže. Vytvarujete díl 6, přilepíte ho na jednu stranu rozloženého dílu 54, ten uzavřete a přilepíte na věž, tj. na díl 52. Obdobně vytvoříte i druhou stranu z dílů 55 a 56 a rovněž ji přilepíte na díl 52. Tyto boční části hlavy děla brzdí pohyb při sklápění, lepte je proto co nejblíže k dělu. Na vyznačené místo na dílu 52 připojíte zkompletovaný díl 5. A teď už můžete do držáku osy věže nasunout díl 61 (špejle o průměru 2 mm a délce, kterou si odměříte z nákresu ve vystřihovánce) tak, aby přečnívala vršek držáku o 1-2 mm. Pak špejli přilepíte k držáku i ke spodní části věže, tj. k dílu 53.
Celek necháte proschnout.
Mezitím sestavíte samostatně vršek věže. Vytvarujete a uzavřete díl 64, zakryjete jej dílem 65 a osadíte na vyznačené místo na dílu 62. Sem také přilepíte zpracovaný díl 63 (2x) a zaměřovač, sestavený z vytvarovaného a uzavřeného dílu 66, na který osadíte díl 67. Zpracujete držák 68, dva držáky 69 a všechny tři osadíte na věž - na vyznačená místa na dílu 59. Vršek věže, tj. díl 62, osadíte na její boky, tj. na díly 52, 57, 58 a 59.
A teď už můžete věž osadit na tank. Osu protáhnete nástavbou i vanou a zespodu na ni navlečete zkompletovanou zarážku 73, kterou přitisknete těsně k tanku a přilepíte na osu 61.


Modely vojenské techniky čs. armády z let 1918-1993 v ABC


stíhačka A-18 6/2006
lehký tank vz. 38 8/2006
obrněné auto Tatra OA vz. 30 13/2006
britský tank Cromwell 3A 19/2006
Jeep Willys MB 22/2006
bombardovací letoun Š-16 23/2006