Obrněný transportér OT 64A

Obrněný transportér OT 64A
Sdílej
 
Seriál vojenské techniky československé armády pokračuje modelem obrněného transportéru OT 64A v měřítku 1:50. Jistě vás zaujme zpracování podvozku s použitím čtyř kyvných os, které modelu umožní věrohodně kopírovat terén.

PŘÍPRAVNÉ PRÁCE
Rýhování (nařezávání) lomových hran, výřezy a prořezy provedete obvyklým způsobem. Stejně tak přenesete na ruby některých dílů rysky, na které budete v průběhu stavby modelu připojovat další stavební prvky. Rysky A-A přenesete na ruby dílů 26, 27, 28 a 29; rysky B-B, C-C a D-D na díl 32.

NÁVOD NA SLEPENÍ

Stavbu začnete zpracováním dílů 38, 49, 50, 59 a 68 (2x), které osadíte na vyznačená místa na zkompletovaném dílu 29 a celek necháte dokonale proschnout pod plochou zátěží. K dílu 29 pak připojíte díl 29•.
Samostatně zpracujete věž transportéru: Vytvarujete a uzavřete díl 1, na jeho rub připojíte zpracovaný nosič 7 a díly 1 a 7 osadíte na vyznačená místa na dílu 3. Na ten ještě osadíte zpracovaný držák 4. Z rovných částí kancelářských sponek odštípnete hlavně kulometů: díl 6 bude dlouhý 27 mm a díl 8 bude dlouhý 17 mm. Oba díly protáhnete stěnou věže, tj. dílem 1, a nasunete do nosiče 7, ke kterému je přilepíte některým z acetonových lepidel a necháte proschnout. Ze špejle o průměru 2 mm vyrobíte osu věže, tj. díl 5 (o délce 16 mm), kterou nasunete do držáku 4 a protáhnete dílem 3 tak, jak je patrné z návodných kreseb. Osu přilepíte k držáku a necháte proschnout. Pak věž zakryjete dílem 2, který lepíte na díl 1.
Pokračujete nástavbou pod věží. Díl 9 přilepíte na díl 10 a celek doplníte dílem 11, který připojíte k dílům 9 a 10. Vzniklý prostorový útvar osadíte na vyznačené místo na připraveném dílu 29. Věž připojíte k celku: Osu věže protáhnete díly 11 a 29 a zespodu na ni navlečete zarážku 12 tak, aby věž byla těsně osazena na dílu 11, ale mohla se otáčet. Pak zarážku 12 přilepíte k ose 5. Celek necháte proschnout a zatím odložíte.
Pokračujete podvozkem. Zkompletujete díl 20 (4x), vlepíte do něj díl 21 (4x) a do hotového nosiče navlečete osu 22 (4x), kterou k nosiči přilepíte. Nosiče odložíte a necháte pod lehkou zátěží proschnout. Čtyři držáky 18 přilepíte podle návodné kresby na rubovou stranu dílu 13, ke kterému ještě připojíte boky 14 a 15.
Zpracujete díly 62, 63, 64, 65, 66 a 67. Díly 62, 63, 66 a 67 přilepíte na vyznačená místa na vodorovné části dílu 13 a díly 64 a 65 na vodorovnou i svislou část dílu 13. Dva nosiče (z dílů 20, 21 a 22) prostrčíte zespodu do výřezu v dílu 13, kde je upevníte pomocí osy 19 protažené dvěma držáky 18. Nosiče se na ose 19 mohou kývat v rozmezí daném konstrukcí podvozku. Osu 19 k držákům 18 přilepíte. Stejným způsobem osadíte zbylé dva nosiče na druhou osu 19•. Díl 16 (2x) přilepíte na díl 17 (2x) a vzniklé boky podvozku připojíte po jednom na vyznačená místa na dílech 14 a 15.
Zpracujete přední část: Začnete připojením dílu 32 k celku, tj. k dílům 13, 14 a 15. Zkompletujete díl 33 a připojíte ho postupně k celku - nejdříve na díl 32, pak na díl 14 (na rysky D a C). Obdobně zpracujete i druhou stranu přídě, tj. díl 34, a postupně ji připojíte na díly 32 a 15.
Tři žebra 31 přilepíte na rub dílu 27 na rysky A-A a pak osadíte díl 27 na celek. Postupujete od zádě vozidla k jeho přídi a lepíte jednotlivé díly postupně na vyznačené místo na dílu 27: 14, 15, pak 16 (2x), 17 (2x), dále 33 a 34 a nakonec díl 27 na rysky B-B na rubu dílu 32.
Další prací je stavba trupu. Začnete zkompletováním dílů 71, 72 a 58, které přilepíte na vyznačená místa na dílech 26 a 28. Pak připojíte oba boky k celku: díl 26 na 27 a současně i ke třem žebrům 31 (na rysky A-A); díl 28 na 27 a k žebrům 31. Díl 30 připojíte k celku, tj. k dílům 13, 26, 27 a 28. Nyní už můžete na celek osadit i připravenou horní část s věží: díly 29 a 29• lepíte postupně na díly 30, 26, 28, 31 (3x) a 32.
Zpracujete a osadíte kola: Vytvarujete a uzavřete osu dílů 23, které přilepíte na osu dílů 24 (vnější disky kol mají zelenou barvu). Kola uzavřete osmi díly 24 (vnitřní disky kol mají šedou barvu). Hotová kola navlečete na osy nosičů, tj. na díly 22 (4x), a zajistíte je osmi zarážkami 25, které k osám 22 přilepíte.
Základní konstrukce transportéru je hotová a můžete začít se stavbou doplňků: zpracujete díl 60 a osadíte ho na vyznačená místa na dílech 14 a 27; obdobně zpracujete díl 61, který osadíte na díly 15 a 27; tři zkompletované lopaty 69 osadíte na díly 26 (1x) a 28 (2x); tři zkompletované krumpáče 70 na díly 26 (2x) a 28 (1x). Dvěma díly 54 oblepíte dvě špejle 53 (o průměru 2 mm) - délka špejle i vyznačené místo pro přilepení dílu 54 jsou zakresleny ve vystřihovánce.
Zkompletujete dva díly 48 a dva díly 52 a dílem 52 provlečete podle návodné kresby špejle 53, které k dílu 52 přilepíte. Po proschnutí na špejle navlečete i díly 48 a oba vzniklé celky osadíte na vyznačená místa na dílech 26 a 28.
Na díl 47 osadíte vytvarovaný a uzavřený díl 46 a zespodu zakryjete dílem 45. Vytvarujete a uzavřete díl 44, osadíte na něj zpracovaný prostorový útvar z dílů 45, 46 a 47 a vzniklý celek přilepíte na vyznačené místo na dílu 29. Sem také osadíte dva zkompletované díly 43 a zpracovaný díl 42. Vytvarujete a uzavřete díl 36, zakryjete jej dílem 37 a vzniklý celek osadíte rovněž na vyznačené místo na dílu 29.
Na vytvarovaný a uzavřený díl 39 připojíte horní část 40 a pak osadíte na celek, tj. na díl 38, na horní části. Dvě stupačky 35 zpracujete a osadíte na příď vozidla, tj. na vyznačená místa na dílech 33 a 34. Zkompletujete čtyři držáky 41 a osadíte po dvou na vyznačená místa na dílech 26 a 28.
Na horní část transportéru na vyznačené místo na poklopu 49 osadíte zpracovaný díl 51 a na příď vozidla vlnolam. Ten sestavíte ze zkompletovaného dílu 55, ke kterému připojíte dva zpracované držáky 56 a 57. Těmi vlnolam připojíte na vyznačená místa na dílech 33 a 34 a jeho desku 55 přilepíte na vyznačené místo na dílu 29•.
Zkompletovaný díl 58 přilepíte na vyznačené místo na dílu 28.
Na záď vozidla osadíte - na díl 30 - závěsný mechanismus, tj. zpracovaný díl 73, do kterého nasunete špendlík, tj. díl 75, uštípnutý na délku 6 mm. Poslední prací na modelu je zpracování dvou stupaček, tj. dílů 74, které přilepíte na vyznačená místa na dílu 30.
Model transportéru OT 64A máte postavený. Pokud si vyrábíte dioráma bojového území, nabízíme vám možnost začlenit do něj další trosky, které si postavíte ze čtyř dílů naší vystřihovánky, jejichž čísla jsou podložena žlutou barvou.

Slepení modelu Michal Kunst


Modely vojenské techniky čs. armády z let 1918-1993 v ABC

stíhačka A-18 6/2006
lehký tank vz. 38 8/2006
obrněné auto Tatra OA vz. 30 13/2006
britský tank Cromwell 3A 19/2006
Jeep Willys MB 22/2006
bombardovací letoun Š-16 23/2006
ruský tank T-34/76 4/2007