Vodní mlýn

Vodní mlýn
Sdílej
 
Po delším čase uveřejňujeme vystřihovánku lidové architektury, kterou by navíc měli zvládnout i méně zkušení modeláři. Jedná se o zděný mlýn z 19. století s horním náhonem na mlýnské kolo. Model nemá konkrétní předlohu, měřítko je 1:160.

PŘÍPRAVNÉ PRÁCE
Nařežte ohybové hrany, udělejte výřezy a otvory pro osy. Hrany, které budete nařezávat z lícové strany a ohýbat od sebe, jsou značené plnou čárou, která je ukončená malou černou šipkou. Hrany označené čerchovanou čárou budete nařezávat z rubové strany a ohýbat k sobě. Výřezy ploch z dílů jsou označeny červenými úhlopříčkami. Otvory pro volné otočné osy jsou značeny červenými úhlopříčkami, pro pevné osy černými úhlopříčkami. Na výrobu osy mlýnského kola 40 použijte špejli, trámy a sloupy zhotovte ze zápalek nebo balzového hranolu s profilem 2 x 2 mm. Délky a tvary těchto dílů jsou zakresleny ve vystřihovánce. Jde o díly 41 (19 ks), 42 (21 ks), 43 (3 ks), 44 (1 ks), 45 (1 ks), 46 (5 ks), 47 (2 ks), 48 (1ks) a 49 (1 ks). Všechny je natřete hnědou temperou.

NÁVOD NA SLEPENÍ

Do dílu 1 vlepte dveře 3 (2 ks), okna 4 (2 ks), zpracovanou pavlač 6 - tyto díly nejsou zachycené v návodné kresbě - a dveře 5. Půdorys uzavřete dílem 2. Do střechy 11 vlepte komín 10, střechu zavřete přilepením podhledu 36, valby 12 a štítu z dílů 7, 8, 9. Zastřešení ukončíte díly 13, 14, 15 a osadíte ho na stěny 1 a 2.
K dílu 1 přilepte můstek 18 s klenbou 19 a opěrné pilíře 16 a 17. K dílům 1, 18, 19 přilepte terén 20, pak osaďte zpracované zídky 21 a 22. Slepte díly 23 a 24, celek vlepte do terénu 25. Ten doplňte terénními díly 38, 39 a přilepte k dílům 1, 2, 22, 21, 18 a 20. K můstku 18 a terénu 20 přilepte zídku 26, ke stěnám 1 pilíře 27, 28 a pod vstupní dveře 3 osaďte schod 29.
K uzavřenému pásu 31 přilepte vnitřní části mlýnského kola 30 a vnitřní pás 32. Kolo doplňte vnějšími částmi 33 a lopatkami 34 (16 ks). K dílům 33 přilepte dva nosné rámy z dílů 35 a provlékněte jimi osu 40.
K dílu 21 přilepte trámy 43 (3 ks). Nyní osaďte hotové mlýnské kolo a z vnitřní strany dílu 1 ho zajistěte dílem 50. Podle návodné kresby osaďte trám 44 a zábradlí 45. Zpracujte vodní žlab 37, doplňte ho trámy 46 (5 ks) a sloupky 47 (2 ks), 48, 49. Podle návodné kresby celek přilepte k hotovému modelu. Pod střechu osaďte trámy 41 (19 ks) a 42 (21 ks).
Po zaretušování hran temperovými barvami je práce ukončená.
Konstrukce a slepení modelu Marián Hlaváč


O mlýnech

Venkovská sídla byla v minulosti charakteristická zemědělskou výrobou, která se odrazila na vzniku důmyslných konstrukcí a technologických zařízení. Dnes představují technické památky lidové architektury. Mezi nejvýznamnější vždy patřily mlýny. Na území Čech, Moravy a Slovenska byly nejrozšířenější mlýny na vodní pohon. Krouticí moment vodního kola se přenášel na mlýnský mechanismus pomocí soukolí z dřevěných ozubených kol. Až do konce 19. století se používaly klasické mlýny s mlecími kameny. Základ mlýna tvořila mlýnice s mlecími kameny a truhlami na obilí. Součástí mlýna byla zpravidla i obytná část pro rodinu mlynáře.