Pancéřová drezína typ 18

Pancéřová drezína typ 18
Sdílej
 
Obrněná drezína v měřítku 1:50 patří do seriálu modelů historické bojové techniky armády Československé republiky.

PŘÍPRAVNÉ PRÁCE
Model není veliký ani rozsáhlý, ale má řadu drobných dílů, které musíte velmi opatrně vystřihovat. Nejmenším dílem je ústí kulometů. Kulomety budete potřebovat dva, ale protože se díl bude obtížně vystřihovat, udělali jsme pro jistotu čtyři. Pro nedostatek místa jsme do vystřihovánky nemohli zakreslit číslo dílu 54. Jedná se o čtyři kusy krytu reflektorů - ve vystřihovánce je najdete mezi dvěma kolejnicemi (díly 53).

Způsob úpravy dílů před stavbou modelu již znáte, a tak přípravné práce rozšíříte jen o přenesení rysek A-A na ruby dílů 4 a 5, B-B na rub dílu 17 a C-C na rub dílů 24 a 27.

NÁVOD NA SLEPENÍ

Stavbu zahájíte zpracováním dílů 21 (6x), které přilepíte na vyznačená místa na dílech 3 (1x), 8 (1x) a 23 (3x). Jeden díl 21 zatím uložíte, přilepíte jej na díl 23 až po dokončení věže drezíny. Díl 2 přilepíte na 3, oba připojíte k dílu 4 a doplníte dílem 1. Díl 7 připojíte k dílu 8, oba k dílu 4, doplníte dílem 6 a půdorysně uzavřete dílem 5. Vzniklý celek lehce zatížíte a necháte proschnout.
Zkompletujete držák 15 a přilepíte ho z rubu na díl 17 (do plochy vymezené ryskami B-B), pak do držáku nasunete osu věže 16, protáhnete ji dílem 17, přilepíte zespodu k držáku 15 a díl 17 přilepíte na celek, tj. na díly 3, 4, 5 a 8.
Dvěma díly 29 oblepíte osy kulometů 28 (2x) a k přední části přilepíte ústí kulometů - dva díly 30. K dílu 23 přilepíte technickou chlopeň 22, pak díl 23 vytvarujete, uzavřete a osadíte na díl 24. Zkompletujete nosič 25 a zalepíte do něj podle návodných kreseb oba kulomety (z dílů 28, 29 a 30). Nyní můžete kulomety protáhnout zevnitř věže dílem 23 a pak díl 25 přilepit na vyznačené místo na dílu 24. Nezakrytou věž osadíte na celek: díl 24 nasunete na osu 16, přitisknete těsně k dílu 17 a zajistíte zkompletovanou zarážkou 18, kterou k ose 16 přilepíte.
Zkompletujete díl 26•, přilepíte jej na zpracovaný díl 26, ten osadíte na díl 27 a tím uzavřete věž drezíny, tj. 27 lepíte na 23. Uložený díl 21 teď přilepíte na vyznačené místo na dílu 23.
Celek odložíte a zpracujete podvozek, tj. čtyři kola a dva nosiče: díl 13 (4x) přilepíte na díl 12 (4x) a na vyznačené místo na dílu 13 přilepíte vytvarovaný a uzavřený díl 11 (4x). Na ten osadíte díl 14 (4x). Hotová kola zatížíte a necháte dokonale proschnout. Zkompletujete dva nosiče 9 a přilepíte je na rozložený díl 10, kde jsou místa pro přilepení vyznačena. Obě kola přilepíte ke dvěma osám 19, po proschnutí osy navlečete do nosičů 9, protáhnete na druhou stranu, nasadíte zbylá kola a i ta přilepíte k osám. Po proschnutí zkompletujete díl 10 a přilepíte k němu díly 20 (2x). Hotový podvozek nasunete do celku a přilepíte k bokům drezíny, tj. na díly 4 a 5 do prostoru vymezeného ryskami A-A. Dva díly 20 přilepíte nyní i k dílům 1 a 6.
Hrubá stavba je hotova a zbývají doplňky. Začnete reflektory: technickou chlopeň 33 (4x) přilepíte z rubu na díl 32 (4x), ten vytvarujete, uzavřete a zakryjete díly 34 (4x) a 35 (4x). Zkompletujete držáky 31 (4x) a osadíte je na připravené reflektory, tj. na vyznačená místa na dílu 32. Pak už můžete držáky 31 přilepit po dvou na vyznačená místa na dílech 3 a 8. Zpracujete čtyři kryty reflektorů 54 a připojíte je k jejich přední části, tj. k dílu 34. Zpracujete deset dílů 39 a osadíte je na vyznačená místa: čtyři na díl 4, čtyři na díl 5, jeden na díl 1 a jeden na díl 6. Zpracujete dva díly 40 a po jednom je osadíte na vyznačená místa na dílech 4 a 5. Zkompletujete díly 36 (2x), 37 (2x) a 38 (2x). Díly 37 přilepíte na 36 a díly 36 po jednom na vyznačená místa na dílech 1 a 6. Díly 38 nasunete do dílů 37 a zajistíte je zarážkami 50 (ze špendlíků). Zarážky přilepíte zespodu k dílům 37. Lepte acetonovým lepidlem. Volné konce dílů 38 zaklesnete do dílů 39, které jsou přilepeny na dílech 1 a 6. Na bok drezíny (díl 4) přilepíte na vyznačené místo zpracovaný díl 51. Na obou bocích (díly 4 a 5) jsou upevněny vždy dvě spojené traverzy: traverzy se zeleným kamuflážním zbarvením na boku 4, traverzy s hnědým zbarvením boku 5. Dvojici traverz zpracujete na obou bocích stejně: uzavřete díl 41 (2x), přilepíte k němu z obou stran po jednom dílu 42 a zakryjete shora i zespodu vždy jedním dílem 43. Zkompletujete nosiče traverz 44 (2x) a 45 (2x) a osadíte je na vyznačená místa na dílech 4 a 5. Na nosiče osadíte připravené traverzy z dílů 41-43. Na zádi drezíny budou osazeny další dvě traverzy spojené nosným prvkem. Vytvarujete díl 46, zakryjete jej shora dílem 49, zespodu dílem 48 a boky zakryjete dvěma díly 47. Na hotové traverzy osadíte díl 48 na vyznačené místo na zádi, tj. na díl 7. Drezína je hotova.
Kdo bude chtít, může si ještě vyrobit část drážního náspu s kolejemi. Zkompletujete dva díly 53 (koleje) a přilepíte je na šest zpracovaných pražců 52. Vzniklý celek přilepíte na destičku vyrobenou z překližky, balzy, sololitu apod., stejné délky jako koleje a alespoň o 10 mm širší než pražce. Plochy mezi pražci a kolem nich nabarvíte šedě nebo upravíte modelářským posypem. Okraje destičky nabarvíte trávovou zelení nebo opět nanesete modelářský posyp. Fantazii se meze nekladou - zkušenější modeláři si násep mohou vyrobit například tak jako p. Roman Kunst (viz fotografie), s použitím základny z polystyrenu.

Slepení modelu Michal KunstModely vojenské techniky čs. armády z let 1918-1993 v ABC

stíhačka A-18 6/2006
lehký tank vz. 38 8/2006
obrněné auto Tatra OA vz. 30 13/2006
britský tank Cromwell 3A 19/2006
Jeep Willys MB 22/2006
bombardovací letoun Š-16 23/2006
ruský tank T-34/76 4/2007
obrněný transportér OT 64A 7/2007