Pásový bagr

Pásový bagr
Sdílej
 
Po nákladním autu uveřejněném v č. 6 přinášíme další jednoduchý funkční model stavebního stroje v měřítku 1:35. Model je zpracován volně, bez konkrétní předlohy.

PŘÍPRAVNÉ PRÁCE
Vzhledem k tloušťce papíru doporučujeme podle vlastního uvážení podlepit větší díly kancelářským papírem. Pokud se rozhodnete některé díly podlepovat, nejdříve je nahrubo vystřihněte, vždy jednotlivě podlepte a nechte pod zátěží dokonale proschnout. Díl 14 podlepte kladívkovou čtvrtkou. Díl 20 – lžíci bagru, podlepte kancelářským papírem šedé barvy. Podlepení tohoto dílu je nezbytné, neboť rubová strana dílu bude viditelná i po slepení.
Na všech dílech vystřihovánky nařežte ohybové hrany a udělejte otvory pro osy. Hrany, které budete ohýbat od sebe, označuje plná čára ukončená malou černou šipkou. Hrany, které budete ohýbat k sobě, označuje čerchovaná čára. Otvory pro osy jsou označené černými úhlopříčkami. Žádná osa se nesmí otáčet volně, všechny otočné mechanismy musí klást při otáčení co největší odpor, takže otvory udělejte raději těsnější. Osy si nařežte ze špejle. Jsou to díly 19, 21, 25 a 26. Jejich délky a barvy jsou zakresleny ve vystřihovánce. Při stavbě pozorně čtěte návod a orientujte se podle návodné kresby.

NÁVOD NA SLEPENÍ

Začněte podvozkem. Vystřihněte a vytvarujte pásy 1 a pomocí chlopní je uzavřete. Postupně k nim přilepte venkovní čela 2 a vnitřní 3. Před lepením každého čela zkontrolujte, zda ho máte správně otočené. Pásy slepujte opatrně, aby se nezkroutily. Uzavřete točnu 4, zakryjte ji dílem 5 a k celku přilepte zpracovanou podvozkovou část 6. K ní nyní po stranách přilepte již zpracované pásy.
Pokračujte tělem bagru. Z dílů 7 a 8 slepte kryt motoru a přilepte ho k vytvarované kapotě 9. K dílu 10 přilepte části kabiny 11 a 12. Celek přilepte k dílu 9 a ten doplňte dílem 13. Hotové tělo bagru opatrně přilepte ke zpracované podlahové části 14.
Další prací je zhotovení pohyblivého mechanismu. Začněte zpracováním hlavního ramena 15. Pracujte pozorně a dbejte na to, aby se rameno nezkroutilo! Při jeho tvarování se orientujte podle návodné kresby. Další rameno 16 doplňte díly 17 a 18. Obě ramena spojte pomocí osy 19. Osu zakápněte lepidlem na obou stranách dílu 16. Tření obou ramen musí být co největší. Zpracujte bagrovací lžíci 20 a pomocí osy 21 ji upevněte na konec ramena 16. Lepidlem zakápněte spoje osy a lžíce. Na osu 21 zvenku navlečte dvě zarážky 22 a ty také zakápněte lepidlem.
Dvě upevňovací příložky hlavního ramena zpracujte z dílů 23 a 24. Hlavním ramenem 15 provlečte osu 25 a z obou stran na ni navlečte příložky z dílů 23 a 24. Celek přilepte podle návodné kresby k tělu bagru – k dílům 12, 13, 14. Znovu se snažte dosáhnout co největšího tření mezi příložkami a ramenem. Rameno v šikmé poloze by nemělo samo spadnout.
Poslední prací je spojení bagru s podvozkem. Tělem bagru, díly 9 a 14, provlečte osu 26 a z obou stran ji zakápněte lepidlem. Po proschnutí navlékněte na osu podvozkovou část 6 a co nejtěsněji ji zajistěte zarážkou 27. Tu opět zakápněte lepidlem. Na závěr zaretušujte všechny bílé hrany temperovými barvami.