Cisternová stříkačka CAS 32-T 148

Cisternová stříkačka CAS 32-T 148
Sdílej
 
Začátkem května vyšla k 50. výročí časopisu ABC Zlatá kniha vystřihovánek arch. Richarda Vyškovského. Je v ní publikováno 35 modelů z ABC a novinka - hrad Točník. Jednou z vystřihovánek v knize je vysokozdvižná požární plošina PP 27-1. A protože ještě před ní byla v ABC č. 24, ročník 27 (1983) otištěna i cisternová stříkačka, o niž také projevujete zájem a do knihy se nevešla, rozhodli jsme se, že ji zopakujeme alespoň v ABC. Model je v měřítku 1:32.

PŘEDLOHA MODELU
Cisterna CAS 32-T 148 se začala vyrábět v roce 1961 na objednávku Státní letecké správy jako nový hasičský vůz pro letiště. Záhy tuto povedenou cisternu začaly používat i hasičské sbory po celé republice, z nichž mnohé ji mají v aktivní službě dodnes. Vůz má i na dnešní poměry skvělé jízdní vlastnosti na silnici i těžkém terénu, velký výkon motoru a velký objem nádrží s výkonnými čerpadly. Podvozek tvoří Tatra 138 s požární nástavbou rozdělenou na kabinu posádky (standardně tříčlenné), ukládací prostory, nádrže na vodu (6000 litrů) a pěnidlo (600 litrů) a čerpadlo o výkonu 3200 l/min s ovládacími panely. Rozměry vozu jsou 8,67 x 2,5 x 2,6 metru a hmotnost 11 tun.

PŘÍPRAVNÉ PRÁCE

Jako obvykle začnete přípravnými pracemi. Slabým kancelářským papírem podlepíte díly: 2, 3, 47, 6, 8, 15, 17, 18, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38 a 39. Silnou kladívkovou čtvrtkou podlepíte díly: 2x 46, 2x 66, 2x 67 a 4x 75. Na rubovou stranu dílů 26, 28 a 29 přenesete pomocí vpichů úsečky A-A, B-B a C-C.
Z kuchyňských špejlí zhotovíte osy kol a vodních děl. Jejich délky, barva a rysky pro nasazení kol u jednotlivých dílů jsou zakresleny ve vystřihovánce. Jsou to díly: 63, 2x 69, 2x 43 a 2x 46. Z balzy (překližky, sololitu) silné 2 mm vyříznete spojovací díl mezi kabinou a vlastní cisternou – díl 25 (velikost přenesete z dílu 27, kde je vyznačena čárkovanou čárou) - a čtyři spojovací díly mezi koly zadních os – díl 78, který je rovněž zakreslen ve vystřihovánce. Hrany vyříznutých dílů přetřete černou nebo modrou barvou, případně tuší.
Lomové čáry, které se nařezávají z líce tisku, jsou kresleny plnou čárou a mimo kresbu dílu jsou opatřeny černou šipkou, jejíž špička směřuje na lom. Čáry, které budete nařezávat z rubu tisku, jsou kresleny čerchovaně (.-.-.-). Prořezy pro osy, které budete zalepovat napevno, jsou kresleny černou úhlopříčkou. Výřezy ploch z dílů jsou značeny červenou úhlopříčkou.

NÁVOD NA SLEPENÍ

Stavbu začnete vytvarováním a zkompletováním stěn kabiny – díl 3, na jejíž přední část přilepíte vytvarované sklo 4. Je to nejsložitější práce na celém modelu a začíná již od stříhání dílu, zejména jeho přední části. Dbejte na to, abyste konce dílu nepřestřihli. Máte-li ostrý nožík, bude lépe poslední chlopně vyříznout. Stejně tak opatrně postupujte potom při lepení. Pečlivě vytvarujete kryt motoru 2, který postupně přilepíte na díly 3 a 4, nejprve levou polovinu, pak pravou. Zkompletujete pravý blatník z dílů 5, 6 a připojíte ho ke kabině. Stejně tak levý blatník, který vytvoříte z dílů 7 a 8. Ke krytu motoru 2 přilepíte čelo 1 a kabinu dokončíte střechou 18. Vytvarujete přední část nárazníku 9 a přilepíte ji k horní části nárazníku 10. Celek osadíte na čelo motoru 1, levý blatník 5 a 6, pravý blatník 7 a 8 a na kryt motoru 2. Na střechu osadíte zkompletovaný podstavec světelného majáku 19.
Pokračujete zpracováním nosiče přední osy. Levý držák 13 přilepíte ke spodní části 15, stejně tak pravý držák 14. Celek připojíte na přední žebro 11 a zadní žebro 12. Hotový nosič zalepíte do kabiny k pravému blatníku 6 a levému blatníku 8. Dolní část přídě vozu dokončíte připojením dílu 16 k nárazníku 9 a žebru 11. Připravenou destičku balzy (díl 25) přilepíte na vyznačené místo zadní stěny kabiny 3. Celek lehce zatížíte a necháte proschnout.
Čas potřebný k proschnutí využijete na zpracování výstražných světel, která zhotovíte z dílů 2x 22, 2x 23 a 2x 24. Hotové nástavby osadíte na vyznačená místa na blatnících 5 a 7. Z dílů 20 a 21 vyrobíte světelný maják kabiny a osadíte ho na podstavec 19. Tím je kabina (s výjimkou zpětných zrcátek a zakrytí spodní části) dokončena. Lehce ji zatížíte a necháte proschnout.
Zadní část vozu začnete zpracováním vlastní cisterny. Nejprve zkompletujete vnitřní žebro 32, které přilepíte z rubové strany na díl 26 na vyznačenou úsečku A-A, a díl 26 zkompletujete: levý bok cisterny 28 připojíte na díl 26, stejně tak pravý bok 29. Zpracujete záď z dílů 30, 31 a postupně ji připojíte na celek, nejprve nahoře, pak v úrovni podlahy plošiny a nakonec po obvodě. Plášť cisterny dokončíte připojením předního kola 27 k celku. Teď teprve přilepíte i boční chlopně vnitřního žebra 32 k bokům na vyznačené rysky B-B a C-C. Celek zatížíte a necháte dokonale proschnout.
Samostatně zpracujete podstavce vodních děl. Vytvarujete a zkompletujete plášť 2x 40 a připojíte ho k horní části 2x 41 a dolní části 2x 42. Osu 2x 43 navlečete do podstavce podle rysek, které jste na ní zhotovili (dole by měla přečnívat asi o 3-4 mm), a přilepíte napevno.
Další prací je zhotovení zadního podvozku. Pravý nosič 36 a levý nosič 35 přilepíte k dolní části 37. Celek připojíte k přednímu žebru 33 a zadnímu žebru 34. Hotový nosič zalepíte podle návodné kresby zevnitř do karosérie (na boky vozu 28 a 29). Záď vozu zpevníte dílem 39, který přilepíte na boky 28, 29 a zadní díl 30.
Teď jste již tak daleko, že můžete spojit přední a zadní část vozu. Zadní část přilepíte na balzovou destičku (díl 25) čelem cisterny 27, na které je vyznačena plocha, kam osadíte přední část. Dbejte na to, abyste obě části vozu sesadili přesně. Jakoukoliv odchylkou by došlo ke zkrácení stavby a to by způsobilo po osazení kol špatné dosednutí vozu na terén. V kabině jste doposud nezakryli dno v zadní části. Proto můžete do jejího prostoru vsunout prsty, abyste obě části mohli pevně stisknout. Ve stavbě nepokračujte dřív, dokud obě části dokonale neproschnou.
Pokračujete zakrytím spodní části vozu. U kabiny připojíte k blatníkům 6, 8 a zadní stěně 3 díl 17, u cisterny k dílu 27 a bokům 28, 29 díl 38. Do zadního nosiče nasadíte obě osy 69 a přilepíte je napevno. Čas potřebný na schnutí zužitkujte tím, že si připravíte jednotlivé části vodních děl. Díl 2x 45 zalepíte do dílu 2x 44, u kterého mírně vyhnete jeho horní držáky podle návodné kresby. Dále zkompletujete díly: 2x 48, 2x 49 a 2x 52. K dílu 2x 52 přilepíte ústí děla 2x 53. Ke střední části děla 2x 50 připojíte z rubové strany konstrukční díl 2x 51. Pozor, ať nespletete strany! Díl 2x 50 vytvarujete a zkompletujete. Podle návodné kresby přilepíte ke střední části jeho již zpracovanou přední část z dílů 2x 52, 2x 53 a potom zadní část 2x 49. Celek připojíte na vyznačené místo na dílu 2x 48. Tím je hotova hlaveň děla.
Opět podle návodné kresby provlečete vodorovnou osu 47 držáky 44, 45 a zadní částí hlavně 48, ke které ji napevno zalepíte. Dejte pozor, aby osa byla v držácích pohyblivá a aby na ně nestékalo lepidlo. Zkompletujete ovládací držadla děla 4x 54, navlečete je na osu 47 a přilepíte k ní napevno. Při osazování dbejte na to, abyste měli pravé i levé rameno držadel ve stejné výši. Po proschnutí si ověřte, zda hlaveň s držáky se otáčejí kolem osy 47 tak, že hlaveň můžete zvedat i sklápět. Obě děla zatím nebudete osazovat na podstavce, ale uložíte je do pracovní krabičky.
Samostatně zpracujete poklop pro plošinu cisterny z dílů 81, 82 a 83. Vytvarujete a slepíte obvodovou část 82, zakryjete ji víkem 81 a celek osadíte na vyznačené místo na plošině 26. Zkompletujete uzávěrovou páku 83 a připojíte ji na poklop 81 a na plošinu 26 podle návodné kresby. Pozor, na plošině není vyznačeno místo pro osazení držáků páky.
Zdlouhavou prací je zpracování zábradlí. Zkompletujete nejprve jednotlivé díly: 55, 4x 56, 8x 57, 2x 58 a 2x 59. Dokud budou díly 55 a 2x 59 ještě zavlhlé, vytvarujte rovnou madla zábradlí podle návodné kresby do požadovaného obloukového tvaru. Pak opět podle návodné kresby začnete osazovat sloupky zábradlí na vyznačená místa dílu 26. Jsou to díly: 4x 56, 8x 57 a 2x 58. Osazujte přesně tak, aby sloupky byly svislé. Po proschnutí k nim připojíte madla: v přední části cisterny díl 55 a v zadní části cisterny dva díly 59.
Pokračujete zkompletováním dolních schůdků 2x 62, které zatím odložíte do pracovní krabičky, a horního schůdku 60 s jeho držákem 61. Horní schůdek přilepíte k volné části zábradlí 2x 59 a na vyznačená místa na dílu 31. Držák 61 připojíte na díl 31 a na spodní část schůdku 60.
Z dílů 2x 79 a 2x 80 zhotovíte rezervní nádrže na pohonnou hmotu. Díl 2x 80 vlepíte do dílu 2x 79 a zkompletujete. Hotové nádrže osadíte na vyznačená místa na plošině 26.
Další prací je vyrobení kol. Začnete přední osou. K vnější části 2x 65 přilepíte na vyznačená místa disky 2x 66 a na ně opět středy 2x 67. Vytvarujete a zkompletujete pláště kol 2x 64; přilepíte je na vnější část z dílů 2x 65, 2x 66, 2x 67 a vnitřní část 2x 68. Detail kol je připojen u návodné kresby. Na jeden konec osy 63 přilepíte napevno jedno kolo. Po proschnutí navlečete osu s kolem do držáků 13, 14 a z druhé strany přilepíte opět napevno zbylé přední kolo. Osa s koly je spojena a při jízdě se budou kola otáčet současně s osou v držácích 13 a 14.
Zadní kola zpracujete z dílů: 8x 70, 4x 71, 12x 72, 4x 73, 4x 74 a 4x 75. Začnete vnějšími koly. Ke zkompletovanému dílu 73 přilepíte konstrukci disku 74 a k němu vnější stranu 71. K celku připojíte zkompletovaný plášť 70 a po zaschnutí zakryjete kolo vnitřní stranou 72 (dílem, který má na sobě vyznačeno místo pro připojení balzové spojky 78). Hotová kola zatížíte a necháte proschnout. Vnitřní zadní kola zpracujete tak, že k vnější straně 72 (nemá zakresleno místo pro osazení spojky 78) přilepíte vytvarovaný a zkompletovaný plášť 70. Celek zakryjete vnitřní stranou 72 (opět s vyznačením pro spojku 78) a pod zátěží necháte proschnout. Spojku 78 přilepíte nejprve na vnější kolo (u dílů 70, 71, 72, 73, 74) a po proschnutí i na vnitřní kolo (z dílů 70 a 2x 72).
Tím jste vyrobili čtyři spřažená kola z celkového počtu osmi kol. Navlečete je na zadní osy a dorazíte k držákům 35, 36. Zvenku na osy navlečete disky 4x 75 ve funkci zákolníků a přilepíte je k osám napevno. Pozor, aby lepidlo nestékalo na kola. U zadní osy se na rozdíl od přední otáčejí kola samostatně. Osa je spojena s držáky 35 a 36.
Pokračujete osazením vodních děl. Navlečete jejich nosiče z dílů 44 a 45 na svislou osu 43, upevněnou v podstavci z dílů 40, 41 a 42. Pod hlavní navlečete na osu zarážku 2x 46 a přilepíte ji k ose napevno. Pozor! Je to obtížná práce a zvládnete ji pouze pomocí pinzety. Rovněž dbejte na to, abyste lepidlem, kterým budete zarážku lepit k ose, nepřilepili i nosiče. Po proschnutí ověřte funkce. Nosič děla se musí otáčet kolem svislé osy a hlaveň zvedat i sklápět.
Schůdky dolní části zádě vozu 2x 62 máte již zkompletované. Osadíte je podle kresby na vyznačená místa na dílu 31.
Zkompletujete zpětná zrcátka. Jejich držáky 2x 77 přilepíte na vlastní zrcátka 2x 76 a hotové části na vyznačená místa na kabině 3.
Poslední prací je zhotovení žebříků. Ke konstrukčnímu dílu 84 (každý žebřík má dva) připojíte zpracované příčky 85 (každý žebřík jich má sedm) a pak konstrukční díl oblepíte stojinami 86 (každý žebřík má dvě). Orientujte se podle návodné kresby. Hotové žebříky osadíte na plošinu a přilepíte k jejím bočnicím alespoň na dvou místech lepidlem.

Slepení modelu Michal Kavalier