Dolnooravský srubový dům

Dolnooravský srubový dům
Sdílej
 
Model srubového domu z poloviny 19. století z Oravy je zpracován v měřítku 1:160, stejně jako vystřihovánka vodního mlýna otištěná v ABC č. 7. Stavbu by měli zvládnout i méně zkušení modeláři.

PŘEDLOHA MODELU
Vystřihovánka je zpracovaná podle domu z Veličné na Slovensku z roku 1866. Dům se nachází v Muzeu slovenské vesnice v Martině v části expozice věnované Oravě. Model je volně stylizován a navíc je doplněn některými typickými ozdobnými prvky oravských lidových staveb.
Stavba je zajímavá svým řešením. Klasická srubová konstrukce je nad komorou v zadní části domu doplněná poschodím, tzv. výškou s pavlačí. Přízemí domu tvoří tři prostory – ve středu domu se nachází síň, ze které se vstupovalo do jizby v přední části domu a do komory v zadní části domu. Síň plnila funkci vstupního prostoru i kuchyňky, někdy z ní ještě byla oddělena malá komůrka. Přední místnost – jizba - sloužila jako hlavní obytný prostor a z venku byla pomazaná hlínou a nabílená.
K vytápění domu se používala pec se čtverhranným lapačem dýmu a otevřeným ohništěm. Dům neměl komín, dým byl odváděn na půdu, kde byla umístěna tzv. „piecka“ na zachytávání jisker. Z půdy dým odcházel střešními otvory ven. Dým zároveň impregnoval šindelovou krytinu střechy a tak se prodlužovala její životnost.
V poschodí byla umístěna horní komora. Tyto komory se stavěly mansardovým zvýšením střechy nad vstupní podélnou stěnou domu. Stěna komory byla vytažena až nad úroveň střechy a byla doplněna pavlačí. Díky oknům vznikla světlá a suchá místnost, která v té době výrazně zvyšovala kvalitu domu. Domy s komorami v poschodí domu se objevovaly jen ve Veličné a Vyšném Kubíně. Patřily zámožnější vrstvě obyvatelstva v jinak velmi chudé oblasti zalesněné a kopcovité Oravy.

PŘÍPRAVNÉ PRÁCE

Nařežte ohybové hrany, udělejte výřezy. Hrany, které budete nařezávat z lícové strany a ohýbat od sebe, jsou značené plnou čárou, která je ukončená malou černou šipkou. Hrany označené čerchovanou čárou budete nařezávat z rubové strany a ohýbat k sobě. Výřezy ploch z dílů jsou označeny červenými úhlopříčkami. Ze zápalek nebo balzového hranolu s profilem 2 x 2 mm si vyrobte trámy a sloupy. Jde o díly A (1 ks, délka 48 mm), B (1 ks, 50 mm), C (5 ks, 9 mm), D (6 ks, 9 mm), E (5 ks, 8 mm), F (2 ks, 16 mm) a G (5 ks, 12 mm). Všechny je natřete tmavě hnědou temperou. Místa pro jejich nalepení jsou vyznačená tmavě hnědými plochami, proto pokud nechcete, nemusíte je použít. I když je lepení pracné, výsledný efekt stojí za to.

NÁVOD NA SLEPENÍ

Vystřihněte a zpracujte dveře 4 a 8. Okna 5 a 6 podlepte čtvrtkou a po vystřižení zaretušujte hrany temperovými barvami. K dílu 1 přilepte dveře 4 a pět oken 5, k dílu 2 okno 6 a k dílu 3 okno 5. Slepením stěn 1, 2, a 3 uzavřete půdorys objektu.
Zpracujte střechu 14 a přilepte ji ke stříšce 13. Do vytvarované střechy 9 vlepte dva vikýře z dílů 10 a 11. Střechu 9 spojte s celkem z dílů 13 a 14 a doplňte ji štítem 12. Ke stěně 7 přilepte dveře 8 a dvě okna 5, zpracujte pavlačovou část dílu 7 a po proschnutí přilepte celý díl 7 ke střechám 9 a 13.
Hotové zastřešení objektu s pavlačí osaďte na stěny 1, 2, 3. Půdorys objektu zafixujte přilepením terénu 15. Zpracujte stříšku 16 a přilepte ji k dílu 2. Pod střechu objektu a pod pavlač přilepte podle návodné kresby všechny připravené trámy A, B, C, D, E, G a sloupy F.
Jako doplněk vystřihovánky si můžete sestavit model dřevěného vozu. Zpracujte podvozek 17, provlečte jím osy kol vyrobené ze špendlíků zkrácených na délku 15 mm a zakápněte je lepidlem. Na podvozek osaďte plošinu 18 a na ni zpracovanou nadstavbu 19. Na nadstavbu 19 přilepte kozlík 21 a k podvozku 17 oje 20. Na osy navlečte kola, přední 23 a zadní 22, a zakápněte je lepidlem. Zbývající kolo 23 opřete podle vlastní fantazie o některou stěnu objektu. Hotový vůz postavte na trávník před domem. Po zaretušování hran temperovými barvami je práce ukončená.

Slepení a foto modelu Petr Balda