Válec

Válec
Sdílej
 
Další vystřihovánkou ze série jednoduchých funkčních modelů stavebních strojů v měřítku 1:35 je vibrační válec, který se používá na zpevnění terénu nebo zhutnění náspů při výstavbě silnic nebo velkých staveb. Model je zpracován volně, bez konkrétní předlohy.

PŘÍPRAVNÉ PRÁCE
Vzhledem k tloušťce papíru doporučujeme podlepit podle vlastního uvážení větší díly kancelářským papírem. Pokud se rozhodnete některé díly podlepovat, nejdříve je nahrubo vystřihněte, vždy jednotlivě podlepte a nechte pod zátěží dokonale proschnout. Na všech dílech vystřihovánky nařežte ohybové hrany, udělejte výřezy a otvory pro osy. Hrany, které budete ohýbat od sebe, označuje plná čára ukončená malou černou šipkou. Hrany, které budete ohýbat k sobě, označuje čerchovaná čára. Výřezy ploch z dílů a otvory pro otočné osy označují červené úhlopříčky, otvory pro pevné osy černé úhlopříčky. Ze špejle nařežte osy otočných mechanismů. Jsou to díly 31 (72 mm), 32 (58 mm) a 33 (30 mm). Všechny je natřete šedou temperou. Pozor, ve vystřihovánce tyto díly nejsou zakresleny! Díl 30 natřete z rubové strany tmavošedou barvou.

NÁVOD NA SLEPENÍ

Vytvarujte kabinu 1, přilepte k ní zadní část 2 a uzavřete ji dílem 3. Zpracujte kapotu motoru 4, přilepte k ní mřížku chladiče 5 a zespodu ji uzavřete podvozkem 6. Hotový celek nyní přilepte ke kabině, kterou již máte slepenou. Doplňte k ní ještě zpracované díly 7, 8 a pod chladič 5 přilepte nárazník 9.
Pokračujte lepením nosného rámu válce. Zpracujte dva boční díly 10, přilepte k nim zadní část z dílů 11, 12 a přední část 13.
Zpracujte obě obruče 14, doplňte je díly 15 a k nim přilepte celky z dílů 16 a 17. Hotová čela válce přilepte ke zpracovanému dílu 18. Válec vložte do jeho nosného rámu. Rámem i válcem provlečte osu 31 a zajistěte ji proti posunutí přilepením dvou dílů 22 k bokům rámu 10. Pokračujte lepením kol. Ke zpracovaným ráfkům 23 přilepte disky 24 a ty přilepte k čelům pneumatik 25. Vytvarujte a uzavřete pláště kol 26 a z boku k nim přilepte čela 25 a 27. Osu kol 32 provlečte dílem 4, z obou stran na ni nasuňte zpracované díly 19 a zakápněte je lepidlem. Osa musí na obě strany přečnívat stejně. Nyní na osu navlečte dva díly 20. Správnou polohu prověřte nasunutím hotových kol (na koncích osy musí zůstat prostor na zasunutí zarážek 28) a oba díly 20 zakápněte lepidlem. Po zaschnutí navlečte na osu hotová kola a zajistěte je zarážkami 28.
Pomocí osy 33 připojte nosný rám válce k podvozku a osu přilepte napevno k dílu 4. Nakonec slepte tlumič výfuku 29, doplňte ho výfukem 30 a přilepte ke kapotě motoru 4.
Na závěr zaretušujte všechny hrany modelu temperovými barvami.


Stavební stroje v ABC

nákladní auto 6/2007
pásový bagr 9/2007