Remorkér

Remorkér
Sdílej
 
Z nové vystřihovánky si slepíte model remorkéru, lodě, která se používá na odtahování jiných lodí. Vystřihovánka je jednoduchá a její slepení by měli zvládnout i méně zkušení modeláři. Měřítko modelu je 1:100.

PŘÍPRAVNÉ PRÁCE
Hrany, které budete nařezávat z lícové strany a ohýbat od sebe, jsou označené plnou čárou zakončenou malou šipkou. Hrany, které budete nařezávat z rubu a ohýbat k sobě, jsou označené čerchovaně. Některé díly musíte podlepit - díl 18 a výztužná žebra A, B, C, D, E čtvrtkou a díly 11 a 21 tenkým kartonem. Všechny podlepené díly nechte pod zátěží proschnout. Podle vlastního uvážení můžete podlepit i ostatní větší díly kancelářským papírem. Jehlou propíchněte červené body v dílech 11 a 21. Na rubovou stranu dílu 9 překreslete úsečky A-A, B-B, C-C, D-D a E-E, na rub dílu 1 úsečku F-F a na rub dílu 6 úsečku G-G. Na rub dílu 18 překreslete obvod modré plochy z lícu dílu. V dílech 12 a 15 vytvořte otvory pro stěžně. Ze špejle si nařežte stěžně - dva díly 23 (délka 120 mm) a jeden díl 24 (délka 60 mm). Všechny je natřete žlutou barvou. Jeden konec dílu 24 přiřízněte a zabruste podle návodné kresby tak, aby se dal čistě přilepit ke stěžni 23.

NÁVOD NA SLEPENÍ

Vystřihněte a vytvarujte přední část trupu 1 a přilepte k ní spojovací díly 2 a 3. Na rubovou stranu dílu 1 postupně přilepte díly 4 a 5. Lepení vždy začněte od úsečky F-F a snažte se o co nejpřesnější vytvarování. Lepidlo nanášejte jen na obvod dílů 4 a 5, ne na celou plochu. Tvar kontrolujte přiložením k dílu 9. Zadní část dokončete přilepením vytvarovaných vnitřních dílů 7 a 8. Při přesné práci byste měli skončit na úsečce G-G.
Správně vytvarovaný trup nyní přilepte ke dnu 9. Lepení začněte od přední části lodě. Lepidlo vždy nanášejte jen na několik chlopní. Obě strany trupu přilepujte ke dnu souběžně, abyste dosáhli co nejlepší symetrie trupu. Přední část doplňte vytvarovaným dílem 10. Vystřihněte výztužná žebra A, B, C, D, E a vlepte je do trupu na odpovídající úsečky se stejným označením. Vystřihněte palubu 11 a bez lepení ji umístěte do trupu. Po dosednutí paluby na žebra se trup lodě zformuje do definitivního tvaru.

Pokračujte nadstavbou. Vystřihněte vrchní palubu 12 a přilepte k ní vnitřní část zábradlí 13. Zpracujte díl 15 a přilepte k němu palubu 12. K dílu 13 přilepte vytvarovanou vnější část zábradlí 14 se zpracovaným schodištěm. Vytvarujte a uzavřete spodní část nadstavby 16 a přilepte k ní zpracovanou horní palubu se zábradlím. Hotový celek opatrně přilepte k dolní palubě 11.

Zpracujte díl 17 a přilepte k němu střechu 18 plochou vymezenou předkreslenými čárami. Celek přilepte k horní palubě 12. Vytvarujte a slepte komín 19, uzavřete ho dílem 20 a přilepte k horní palubě 12. K přední části dolní paluby 11 přilepte díl 21, k zadní části zpracovaný naviják 22. K jednomu stěžni 23 přilepte díl 24, k druhému vlajku ABC. Přední stěžeň s vlajkou přilepte bodově k dílům 11 a 16, zadní stěžeň protáhněte otvorem v horní palubě 15 a také přilepte k dílům 11 a 16.
Připravte si pevnou nit na výrobu lan a jehlu na provlečení lan skrz palubu 11. Lana natáhněte mezi palubu a stěžně podle návodné kresby. Jsou na palubě znázorněná tečkovanou čárou. Všechny styčné body zalepte kapkou lepidla. Po proschnutí přilepte hotovou palubu s nadstavbami k trupu lodě. Lepidlo naneste současně na všechna výztužná žebra a palubu na ně pevně přitlačte. Dbejte na to, aby byla v rovině a aby se trup správně dotvaroval.

Pokud jste neretušovali hrany dílů v průběhu stavby, udělejte to nyní - zlepšíte tím vzhled modelu.