Autoveterán Packard Laundaulet z roku 1912

Autoveterán Packard Laundaulet z roku 1912
Sdílej
 
Přinášíme vám vystřihovánku z řady autoveteránů v měřítku 1:32 od arch. Richarda Vyškovského. Model v této podobě poprvé vyšel v ABC č. 9, ročník 37 (1993).

Pokud byste měli zájem i o další automobil z tohoto období, autoveterán Hispano-Suiza, najdete ho v právě prodávané Zlaté knize vystřihovánek.

Kromě dalších 34 modelů arch. Vyškovského je v ní publikována i novinka - hrad Točník.

Předloha modelu


Když se v roce 1912 objevil v ulicích anglických měst tento vůz, patřil k nejelegantnějším drožkám a vozům pro panstvo. Vpředu seděl řidič a lokaj, v kabině honorace. Na konstrukci vozu je patrný ještě vliv kočárové dopravy. Vůz byl na svou dobu velice rychlý, až 80 km v hodině i více, avšak stav tehdejších silnic a cest této rychlosti nedovoloval obvykle dosáhnout.

Přípravné práce

Vystřihovánka packarda není mimořádně náročná na sestavení. Vyžaduje pouze pečlivou, trpělivou práci a přesné lepení. Během práce postupujte přesně podle návodu a orientujte se podle návodných kreseb. Mimo celkové pohledy jsou připojeny i tři detaily. Jsou to příčné řezy automobilem s pohledem ve směru jízdy, což znamená, že zachycují pravou stranu modelu, a to odshora dolů: zadní osu, střed vozu s uchycením rezervy a přední osu.

Přípravné práce provedete jako obvykle. Hrany, které budete nařezávat (rýhovat) ze strany tisku vystřihovánky, jsou kresleny plnou čarou, opatřenou mimo kresbu dílu (někdy i v ploše chlopní) černou šipkou či pološipkou, jejíž špička směřuje na lom. Hrany, které budete nařezávat z rubu listu (dílu), jsou vyznačeny čerchovaně (-.-.-) a jejich konce si přenesete na rub jemným vpichem špendlíkem a hned z rubu naříznete. Výřezy ploch z dílů jsou značeny červenou úhlopříčkou. Prořezy pro zalepení os mají černou úhlopříčku a místa, která propíchnete pro osy (zde bude osu tvořit špendlík), jsou značena černým kroužkem, vyplněným červenou barvou. K lepení používejte dva druhy lepidel: disperzní (např. Herkules) a vteřinové.

Pro stavbu modelu budete potřebovat čtyři špendlíky na osy a kuchyňskou špejli, kterou obrousíte na průměr 2 mm. Pro přehled uvádíme rozpis nepapírových dílů (číslo, název dílu, materiál a průměr, délka, počet):
46 - osa volantu, špejle 2 mm, 40 mm, 1 ks
60 - zadní osa, špejle 2 mm, 69 mm, 1 ks
76 - přední osa, špejle 2 mm, 14 mm, 2 ks
77 - osa závěsu kol, špendlík, 13 mm, 2 ks
78 - osa torzní tyče, špendlík, 5 mm, 2 ks.

Všechny tyto díly jsou zakresleny také ve vystřihovánce, včetně barevnosti a vyznačení míst, kde jsou k nim přilepeny papírové díly.


Návod na slepení

Stavbu začnete zkompletováním základní desky 16. Necháte ji pod zátěží dokonale proschnout (nejlépe přes noc). Zpracujete zadní sedadlo. Vytvarujete opěradlo 1, přilepíte na konstrukční díl 3, doplníte sedadlem 2 a přední částí 4. Celek zatím odložíte.

Vyrobíte kabinu. Nejprve samostatně sestavíte její tři stěny. Díl 5 připojíte k dílu 6, díl 7 k dílu 8 a díl 12 spojíte s dílem 13. Po proschnutí přilepíte k levé straně (z dílů 5, 6) zadní část vozu 9 a celek doplníte pravou stěnou (z dílů 7, 8). Do vzniklé prostorové části zalepíte zadní sedadlo (z dílů 1, 2, 3, 4) a zkompletujete díl 9 v jeho zadní dolní části.

Celek osadíte na základní desku 16, kde jsou místa pro přilepení vyznačena. Doplníte podlahou kabiny 11 (lepíte na chlopně dílů 4, 5, 7). Celou kabinu uzavřete její přední stěnou (z dílů 12, 13), kterou přilepíte k bočním stěnám 6, 8 a k základní desce 16. Střechu ještě neosadíte. Celek lehce zatížíte a necháte proschnout.

Dále vyrobíte přední sedadla. U pravého sedadla vytvarujete opěradlo 17, přilepíte k němu střední část 18 a doplníte opěradlem levého sedadla 19. K celku připojíte postupně horní část 20, vlastní sedadlo 21 a podnoží – nejprve střed 22, pak levý bok 23 a nakonec pravý bok 24. Hotové sedadlo osadíte na celek: k základní desce 16 a k přední straně kabiny 13 (na vyznačená místa). Nakonec doplníte podlážku před sedadlem dílem 79, který přilepíte na vyznačené místo na dílu 16.

Nyní dokončíte kabinu. Zkompletujete a vytvarujete střechu 14, osadíte ji na stěny kabiny (na díly 6, 8, 13) a v přední části nad sedadlem začistíte dílem 15. Sestavíte díl 10 a osadíte jej na celek (na díly 3 a 9). Celek lehce zatížíte a necháte proschnout.

Samostatně zpracujete přední část vozu. Vytvarujete střední část motoru 25, přilepíte jej k rozložené přepážce 27 a tu zkompletujete. K celku připojíte v přední části motoru konstrukční díl 26. Potom zpracujete díl 29 a přilepíte ho na díl 27. Hotový motor s přepážkou upevníte na celek, tj. na vyznačené místo na základně 16. Přitom zkusmo nasunete do prořezů v dílu 29 tyč volantu 46, abyste si vyzkoušeli správný sklon. Tyč zatím odložíte do pracovní krabičky. Vytvarujete skříňku s palubní deskou 30 a upevníte ji na vyznačené místo na dílu 27 (není vidět na návodné kresbě!).

Dále se budete věnovat podvozku. Zpracujete vzpěry 70, 71 a přilepíte je na vyznačená místa na spodní části základny 16. Pokračujete nosníky. Dva díly 68 přilepíte k dílům 63 a 64. Lepíte je od horní hrany na zádi nosníku, tedy nejdříve dlouhou rovnou část dílu 8, pak doplníte předními oblouky a zadním obloukem. Konce dílů 68 přilepíte k nosníkům svisle směrem nahoru. Obě vzniklé prostorové části doplníte dvěma díly 69 a pak dokončíte díly 65 (lepíte na 63, 68, 69) a 66 (lepíte na 64, 68, 69). Vzniklé dva nosníky zatížíte v ploše a necháte dokonale proschnout. Pak už je můžete přilepit na vyznačená místa na základnu 16 a ke vzpěrám 70 a 71. Zpracujete část pod motorem, tj. díl 67, a přilepíte k základně 16 a k vnitřním stranám nosníků (k 65 a 66). Pření část vozu začistíte maskou 28 (lepíte na díly 26 a 67). Celek odložíte a necháte proschnout.

Zatím zpracujete čtyři kola, která jsou všechna stejná. Sestava je patrná na detailu zadní osy. Vytvarujete a uzavřete čtyři vnitřní ráfky 56, přilepíte je ke čtyřem konstrukčním dílům 58 a doplníte vnější stranou 55 (4x). Přilepíte obvod pneumatiky 57 (4x) a kola uzavřete čtyřmi vnitřními díly 59. Osu zadních kol 60 navlečete do nosníků podvozku: levého (z dílů 63, 65, 68, 69) a pravého (z dílů 64, 66, 68, 69), ke kterým ji přilepíte napevno. Místa pro správné umístění osy jste si vyznačili podle zakreslení ve vystřihovánce. Zpracujete dvě zarážky 61, nasunete je na osu 60 (vyznačte si předem místa pro přilepení podle nákresu dílu 60) a přilepíte je k ní napevno.

Zpracujete dva držáky blatníků 86 a přilepíte je na vyznačená místa na bocích kabiny (na 6 a 8). Na zadní osu 60 nyní navléknete z každé strany jedno kolo, přitlačíte je lehce k zarážkám 61 a zákolníkem 62, nasunutým na osu co nejblíže ke kolu, jej na každé straně zajistíte. Kolo se musí mezi zákolníkem a zarážkou volně otáčet, ale neviklat se. Pak zákolníky přilepíte k ose kapkou vteřinového lepidla. Dbejte při tom, aby lepidlo nezateklo na kolo, které by se přilepilo napevno.

Pokračujete zpracováním přední osy a osazením předních kol. Zkompletujete dva držáky 72 a přilepíte je na vyznačená místa nosníků: levého (na 63, 68) a pravého (na 64, 68). Dále zkompletujete dva díly 75 a na vyznačená místa na nich přilepíte zpracované závěsy (levý 73 a pravý 74). Do závěsů nasunete dvě osy 76, osadíte je podle zakreslení ve vystřihovánce a zalepíte napevno. Po proschnutí na osy nasunete přední kola obdobně jako zadní a zajistíte je zákolníky 2x 62, které po ověření pohyblivosti kol zalepíte napevno. Přední kola nasunete závěsy do držáků 72 a závěsy i držáky provléknete špendlík 2x 77. Vzniklou osu 77 přilepíte vteřinovým lepidlem zespodu auta napevno k držákům 72. Dejte pozor, aby lepidlo nesteklo z držáku a nepřilepilo k němu závěs.

Zpracujete vodicí tyč 80 a uchytíte ji k závěsům špendlíky 2x 78. Špendlík navléknete do vodicí tyče, pak jej protáhnete závěsem a zespodu vozu opět zakápnete vteřinovým lepidlem. Tím přilepíte špendlík napevno k dolní straně závěsů. Po proschnutí ještě ověříte funkce. Kola se mají otáčet na svých osách a jejich závěsy se otáčejí v držácích. Stejnoměrné natáčení závěsů zajišťuje vodicí tyč tak, aby se kola mohla natočit vpravo či vlevo.

Dále zpracujete a osadíte blatníky. Zkompletujete je z dílů 82 a 84 podle návodné kresby, vytvarujete a pak k nim připojíte jejich přední části. K blatníku 82 to bude vnitřní dolní část 81 a pak i vnější část, kterou budete později osazovat na základnu 16. Stejně k blatníku 84 přilepíte vnitřní (dolní) část dílu 83 a pak i vnější (horní) část. Blatníky zatím odložíte a zpracujete jejich čtyři držáky 85. Ty přilepíte na vyznačená místa na nosnících podvozku, a to na levý 63 a pravý 64. Nyní vyzkoušíte, případně dotvarujete blatníky tak, abyste je mohli osadit na držáky 85 a 86. Místa pro přilepení jsou na dolní straně blatníků vyznačena. Znamená to, že je musíte vytvarovat tak, aby dosedly bez násilí na držáky. Po vyzkoušení přilepíte blatníky na celek. Nejprve přilepíte jejich přední části, levou 81 a pravou 83, na vyznačená místa na dílu 25, pak na držáky 85 a nakonec na držáky 86.

Samostatně zpracujete doplňky v prostoru pro řidiče. Z dílů 38, 39, které slepíte a podle návodných kreseb vytvarujete, sestavíte držák rezervy a ten přilepíte na zpracovanou skříňku 37. Pozor, abyste držák na skříňku přilepili správně! Obě ramena držáku musí vyčnívat nad skříňku, a to nad její užší stranu. Ze dvou dílů 40 zpracujete páky řízení, vytvarujete je a podle návodné kresby přilepíte na vyznačené místo na držáku 38. Zpracované části zatím odložíte a zpracujete rezervní kolo.

Vytvarujete a uzavřete vnitřní část pneumatiky 42 a vnější část 41. Oba díly (nejprve 42, pak 41) přilepíte na vnější část kola 44 a celek uzavřete vnitřní částí kola 43. Hotovou rezervu navlečete podle návodné kresby na držák (sestavený z dílů 38 a 39) a úchytky dílu 38 přilepíte na vnější díl kola 44, kde je místo pro přilepení vyznačeno.

Celek, tj. rezervu, řídicí páky a skříňku, přilepíte dílem 37 (skříňka) na podnož sedadla 24. Pak zpracujete pedály 87, 88 a volant 45. Ten nasunete na tyč 46, přilepíte napevno a necháte proschnout. Pedál 87 přilepíte na vyznačené místo na dílu 29 a pak do tohoto dílu a dílu 16 nasunete tyč volantu 46. Před nasunutím do otvorů kápnete lepidlo, nasunete tyč a přilepíte k dílu 29 napevno. Kolem tyče ještě koncem párátka nanesete lepidlo, aby byl spoj pevný. Pak necháte vše proschnout. Druhý připravený pedál 88 potom vlepíte na díl 29.

Sestavíte pomocná světla. Zkompletujete držáky 32, 33 a osadíte je podle návodné kresby na díl 27 a k dílu 31. Pozor, na návodné kresbě je zakreslen jen levý držák 32, pravý je zakryt světlem. Vytvarujete a uzavřete dva pláště světel 35, přilepíte je k předním částem 36 (2x) a k zadním 34 (2x) a hotová světla upevníte na držáky 32 a 33.

Přední reflektory začnete zpracovávat od pláště 50 (2x), který vytvarujete a uzavřete. Na jeho přední část přilepíte díl 49 (2x), na zadní část díl 51. Ke dvěma levým dílům držáků 52 přilepíte dvě pravé části 53 a k držákům přilepíte hotové reflektory. Zpracujete ještě dvě dolní části držáků 54 a přilepíte je na spodní hrany dílů 52 a 53. Hotové držáky i s reflektory osadíte na celek, na díly 81 a 83.

Nakonec zpracujete registrační tabulky. Zkompletujete přední tabulku 47 a přilepíte ji na masku motoru 28. Zadní zkompletovanou tabulku upevníte pod základní desku na díl 71. Všechna místa jsou pro to vyznačena.

Slepení modelu Michal Kavalier