Průzkumné vozidlo Humber Mk. I Scout

Průzkumné vozidlo Humber Mk. I Scout
Sdílej
 
Vojenská technika čs. armády z let 1918-1993

Model obrněného průzkumného vozidla Humber Mk. I Scout, zpracovaný v měřítku 1:50, připomíná boje a vítězství Československé samostatné obrněné brigády koncem druhé světové války ve Francii v oblasti přístavního města Dunkerque. Podrobnosti se dozvíte na protější straně.

PŘÍPRAVNÉ PRÁCE

Lomové hrany, které budete nařezávat (rýhovat) z líce tisku, jsou kresleny plnou čarou opatřenou mimo kresbu dílu černou šipkou, jejíž špička směřuje na lom. Hrany, které budete nařezávat z rubu tisku, jsou kresleny čerchovaně (-.-.-.-).

Plochy, které budete z dílů vyřezávat, jsou značeny červenou úhlopříčkou. Místa pro zalepení os jsou značena černým křížkem. Na rubovou stranu některých dílů si přeneste rysky, na které budete v průběhu stavby modelu lepit další díly. Rysky A-A přeneste na rub dílu 4, rysky B-B na díl 8, C-C na 41 a D-D na 39.

Vystřihovánka má dvě části - samo vozidlo, které má čísla dílů podložena modrou barvou, a most, jenž má díly podložené žlutou barvou.
Na osy kol a kulometu použijte kulatá párátka o průměru 2 mm, na stožár ukazatele směru a na hasící přístroj kuchyňské špejle o průměru 2,5 mm. Hlavně dvou kulometů vyrobte ze dvou špendlíků, kterým uštípněte hlavičky.

NÁVOD NA SLEPENÍ


Stavbu začněte zpracováním přední části. Zkompletujte díl 23 (5x), přilepte ho na zpracovaný díl 6 (5x) a hotové kryty připojte po jednom na vyznačená místa na dílech 4, 18, 19, 21 a 22. Zpracovaný díl 24 přilepte na zkompletovaný díl 5 a ten připojte na vyznačené místo na dílu 4. K dílu 1 připojte díl 2 a k oběma ještě díl 3. Zpracujte přední nápravu, tj. díl 7, přilepte ji ze spodu k dílu 1 a pak celou zpracovanou část připojte k dílu 4. Zkompletujte dva držáky 11 a přilepte je na vyznačená místa na dílu 1.

Dbejte na to, aby se osa předních kol, tj. díl 16, mohla v otvorech dílů 1 a 11 volně otáčet.

Osu po odzkoušení uložte, nehotovou přední část zatím odložte a začněte zpracovávat kabinu. Zkompletujte díl 31 a osaďte jej na díl 18, zpracovaný díl 46 přilepte na díl 39, zkompletovaný díl 80 přilepte na zkompletovaný díl 43 a ten připojte k dílu 38, zpracovaný díl 28 přilepte na díl 21, zkompletované díly 26 a 25 spojte a dílem 25 je připojte k dílu 20. Horní část kabiny sestavte z návazně slepovaných dílů: na díl 18 navazuje díl 19, dále 20, 21 a 22, a nakonec celek osaďte na díl 17. Dolní část kabiny začněte připojením dílu 38 k dílu 17, na díl 38 a k dílu 17 připojte díl 39, na jehož hranu s označením rysek D-D přilepte i žebro dílu 17. K dílu 17 připojte - jen v horní části - žebro 40 a nechte ho zatím volné. Díl 41 přilepte k dílu 17 a na jeho hranu s označením rysek C-C připojte žebro dílu 17. K dílům 41 a 17 ještě přilepte díl 42 a hotovou kabinu připojte k přední části. Lepte díly 38 a 18 na rub dílu 4, díl 17 na rysky A-A na rubu dílu 4 a díly 42 a 22 na rub dílu 4.

Dolní část kabiny 47 přilepte postupně na díly 4, 38, 39, 40, 41 a 42 a pokračujte stavbou zadní části vozidla. Ke zkompletovanému dílu 48 připojte díly 49, 50 a 51. Zpracujte díl 53, oblepte ho dílem 52 a do dílu 53 přilepte na vyznačená místa dva zkompletované díly 54. Vzniklou prostorovou část z dílů 52, 53 a 54 (2x) přilepte dílem 53 na vyznačené místo na dílu 51. Zpracujte díl 56, osaďte ho na zkompletovaný díl 55 a ten osaďte na motor, tj. na díl 48. A teď už můžete zadní část připojit k celku: díly 48, 49 a 50 lepte na díl 40 a dílem 57, který přilepte na díly 40, 49, 50 a 51, uzavřete dolní část vozidla. Zpracujte zadní nápravu, tj. díl 58, a přilepte ho na vyznačené místo na dílu 57 a k dílu 47. Zkompletujte dva díly 59 a přilepte je na díl 58. Dbejte, aby otvory pro zadní osu byly přesně umístěny u obou dílů, tj. 58 a 59. Stejně zpracujte dva díly 81, které osaďte na držáky přední osy kol, tj. na díly 11.

Vraťte se k přední části vozidla a dokončete její kompletaci: spojte díly 9 a 10 a zkompletujte z nich pravý blatník vozu, který přilepte na díly 1, 2, 41 a 42. Stejně zpracujte i levý blatník, tj. díl 8, který přilepte na díly 1, 2 a 38. Zkompletujte reflektory: vytvarujte a uzavřete dva díly 14, ke kterým přilepte dva díly 13 z jedné strany a dva díly 15 z druhé strany. K hotovým reflektorům přilepte dva zkompletované držáky 12, které připojte k bokům přední části vozidla, tj. k dílu 1, kde jsou místa pro přilepení vyznačena. Dva zpracované díly 45 osaďte na vyznačená místa na dílu 2.

Tím je dokončena přední část a můžete dokončit kabinu. Zkompletujte díl 35 a osaďte ho na vyznačené místo na dílu 32. Na ten pak přilepte další poklop sestavený z dílů 33 a 34. Na osu 37 přilepte na vyznačená místa dvě zkompletované zarážky 36. Pak osu 37 nasaďte do otvoru v dílu 17 tak, aby spodní zarážka 36 dosedla volně na díl 17. Na osu 37 teď navlečte vršek kabiny, tj. díl 32, a přilepte ho na díly 4, 18, 22, 19, 21 a 22. Osa 37 se může volně otáčet. Zpracujte díl 27 a osaďte ho na vyznačené místo na dílu 20. Do dvou zkompletovaných držáků 29 a 30 zalepte antény 75 (2x), které si vyrobte ze slabých drátků nebo štětin smetáku o délce 43 mm. Držáky přilepte na vyznačená místa na dílech 20 a 22. Zkompletujte díl 44 a připojte ho k celku, tj. lepte ho na díly 41 a 9.

Střední část vozidla máte dokončenou (kulomety osaďte až na závěr stavby modelu) a přejděte na kompletaci zadní části. Spojte díly 60 a 61, hotový blatník osaďte na celek, tj. lepte ho na díly 39 a 49. Druhý blatník z dílů 62 a 63 osaďte na díly 41 a 50. Zkompletujte dva díly 64 a osaďte je na vyznačené místo na dílu 52. Díl 76, tj. špejli o průměru 2,5 mm, dlouhou 8,5 mm, oblepte dílem 77 a hotový hasicí přístroj přilepte podle návodné kresby na levý blatník, tj. na díl 60. Zkompletujte dva díly 78, na každý přilepte dvě zpracovaná držadla 79. Díly 78 osaďte podle návodné kresby na dolní části blatníků, tj. na díly 60 a 62, kde nejsou místa pro přilepení označena.

Hotová je i zadní část vozidla, nyní můžete vozidlo opatřit koly. Vytvarujte a uzavřete čtyři díly 66, ke kterým přilepte čtyři díly 65, pak je uzavřete čtyřmi díly 67. Jedno kolo navlečte a přilepte na osu 16, druhé navlečte a přilepte na osu 68. Po proschnutí provlečte osu 16 přední nápravou a osu 68 zadní nápravou. Navlečte a přilepte zbylá kola a nechte je dokonale proschnout. Kola na osách se v přední a zadní nápravě volně otáčejí.

Zbývá sestavit a osadit kulomety. Nejdříve zkompletujte jednotlivé díly 69, 70, 71 (2x), 72 (2x) a 73 (2x). Díl 70 přilepte na díl 69 tak, aby otvory pro osu 37 umožnily její protažení. Dva špendlíky zkraťte na délku zakreslenou ve vystřihovánce, uštípněte jejich hlavičku, potom hlavně 74 (2x) provlečte a zalepte do dílů 71 (2x). K dílům 71 (2x) přilepte pažby 72 (2x) a na díly 71 (2x) přilepte zásobníky 73 (2x). Oba kulomety přilepte do držáku z dílů 69 a 70, ke kterému je přilepte podle návodné kresby. Po proschnutí držák z dílů 69 a 70 navlečte na osu 37, ke které ho přilepte tak, aby se kulomety mohly kolem osy volně otáčet.

Model průzkumného vozidla si můžete doplnit doprovodným modelem polozatopeného mostu a silnice. Začněte tím, že vytvarujte díl 3 a přilepte ho k oběma bokům, tj. k dílům 1 a 2. K dílům 1 a 2 připojte vozovku 4. K silničnímu povrchu 5 připojte díly 6 a 7 a pak díly 5, 6 a 7 přilepte k celku, tj. k dílům 1, 2 a 4. Po proschnutí provrtejte podle návodné kresby do dílu 5 otvor pro osazení stožáru silničního ukazatele. Vyrobte ho z kuchyňské špejle o délce 75 mm (bude to díl 9), ke kterému přilepte zkompletovanou tabuli, tj. díl 8 (najdete ho na str. ???). Stožár nasuňte do otvoru a přilepte zevnitř k dílu 5.
Modely vojenské techniky čs. armády z let 1918-1993 v ABC


stíhačka A-18 6/2006
lehký tank vz. 38 8/2006
obrněné auto Tatra OA vz. 30 13/2006
britský tank Cromwell 3A 19/2006
Jeep Willys MB 22/2006
bombardovací letoun Š-16 23/2006
ruský tank T-34/76 4/2007
obrněný transportér OT 64A 7/2007
pancéřová drezína typ 18 9/2007
obrněný betonový vůz Bison 13/2007
samohybné dělo SU 100 17/2007
Tatra 111 20/2007
lehký tank Stuart 24/2007
obrněný vůz Austin 2/2008
plovoucí transportér PTS 10 6/2008

Slepení modelu Roman Kunst