Pásový dozer T-100M

Pásový dozer T-100M
Sdílej
 
Vystřihovánkou dozeru T-100M zahajujeme novou sérii stavebních strojů v měřítku 1:50.


Našim skalním příznivcům je dozer znám již ve zpracování 1:32, které bylo ideální pro pilotní model série v novém měřítku. Na modelu je zachován pohybový mechanismus předlohy. Jeho stavba není náročná na modelářskou zručnost, vyžaduje však trpělivost a dodržení pracovního postupu.

PŘEDLOHA MODELU


Pásový dozer T-100M se začal v Čeljabinském traktorovém závodě vyrábět v roce 1964 a z výrobního pásu tu do roku 1970 sjelo dvaadvacet různých variant.

Šlo o jeden z nejúspěšnějších sovětských stavebních strojů - v roce 1968 byl na světové výstavě oceněn zlatou medailí. V průběhu 60. let se tento stroj s motorem o výkonu 80 kW dovážel i k nám. V Československu se pro něj ujala přezdívka Stalinec podle pásového traktoru S-60, který se v Čeljabinsku vyráběl ve 30. letech.

PŘÍPRAVNÉ PRÁCE

Lomové hrany, které budete nařezávat z líce tisku, jsou kresleny plnou čarou opatřenou mimo kresbu dílu černou šipkou, jejíž špička směřuje na lom. Hrany, které budete nařezávat z rubu tisku, jsou kresleny čerchovaně (-.-.-.-). Výřezy ploch z dílů jsou značeny červenou úhlopříčkou a prořezy pro osy pohybových mechanismů jsou vykresleny černým kroužkem s úhlopříčkou.

Na některých dílech jsou mimo vlastní kresbu vyznačeny rysky označené velkými písmeny, které si přenesete na rubovou stranu vystřihovánky. V průběhu stavby modelu na ně budete lepit některé díly. Rysky A-A přeneste na rub dílu 3, rysky B-B na rub dílu 2 a rysky C-C na rub dílu 9. Na osy pohybových mechanismů použijte kulatá párátka o průměru 2 mm.


NÁVOD NA SLEPENÍ


Vlastní stavbu modelu začněte sestavením motoru a kabiny. K dílu 1 připojte díly 2 a 3, ke kterým přilepte díl 4 (na díl 2) a díl 5 (na díl 3). K dílu 11 připojte díl 10 a oběma uzavřete horní část motoru, tj. přilepte je na díly 1, 2, 3, 4 a 5. Dolní část motoru zakryjte spojenými díly 6 a 7, které přilepte na díly 1, 2 a 3. Vzniklý celek zatím odložte a začněte s kompletací kabiny.

Střešní díly 15 a 16 spojte a osaďte je na stěny kabiny ze slepených dílů 13 a 14. Zkompletujte díl 9, ale jen jako plošinu, a do jejího středu zalepte zátěž (nejlépe z plochých rybářských olůvek) o celkové váze přibližně 20 g. Po proschnutí osaďte na díl 9 stěny kabiny, tj. díly 13 a 14, pak kabinu osaďte na celek, tj. na a k dílům 2, 3, 4, 5 a 10.

Dílem 12 uzavřete kabinu - přilepte ho na vyznačené místo na dílu 13 a k dílům 2 a 3. Zbývá uzavřít prostor pod kabinou dílem 8, který přilepte na díly 9, 2, 3 a 12. Vzniklý celek zatím odložte a dokončete ho až po osazení na pojezd a připojení pohybového mechanismu.

Pojezd stroje je tvořen levou a pravou částí (ve směru jízdy), které jsou spojeny konstrukcí, na níž jsou osazeny kabina a motor. Začněte levou částí - zkompletujte, ale neuzavřete pás 31 a přilepte k němu díl 30.

Lepte postupně od dlouhé, rovné části, až nakonec pás současně s přilepením k dílu 30 uzavřete. K pásu 31 připojte ještě druhou stranu, tj. díl 32, vzniklý celek položte na bok, zatižte ho a nechte pod zátěží proschnout. Vytvarujte a uzavřete díl 34, zakryjte jej dílem 35 a osaďte na vyznačené místo na dílu 30 tak, aby čárkovaná čára na dílu 35 byla rovnoběžná s horní hranicí pásu.

Na díl 30 ještě osaďte na vyznačená místa zkompletované díly 33 a 30•. Zpracujte díl 36 a osaďte ho na celek, tj. přilepte na díly 33, 33• a 35. Přitom dbejte na to, aby otvor pro osu ramene stroje odpovídal otvoru v dílu 36. Jednoduše to zjistíte prostrčením kulatého párátka otvory pro osu v dílech 36, 30 a 32. Na díl 32 přilepte zpracovaný díl 37 a správné umístění si ověřte stejným způsobem jako u dílů 36 a 30, tj. prostrčením párátka. Levou stranu pojezdu jste dokončili, zatím ji odložte a zpracujte stranu pravou z dílů 39, 40, 41, 33, 34, 35, 39•, 42 a 43.

Konstrukci pojezdu začněte zkompletováním držáků a jejich osazením na levou a pravou stranu pásů. Zkompletujte dva díly 25 a osaďte je po jednom na vyznačená místa na dílech 32 a 40. Na tyto díly osaďte další dva zpracované držáky 57. Zkompletujte díl 44, osaďte jej do držáků 25 a zkompletovaný díl 45 do dílů 57. Při této kompletaci dbejte na to, aby pásy byly při lepení kolmé na terén. Hotový pojezd připojte díly 44 a 45 na dolní část stroje – díl 44 na díl 6 a díl 45 na díl 8.

A teď už můžete začít se zpracováním pohybového mechanismu. Připravte si osy ze špejlí (kulatých párátek) o průměru 2 mm: díl 29 (1 kus, délka 30 mm), díl 38 (2 kusy, délka 19 mm) a díl 53 (8 kusů, délka 6 mm). Konce os nabarvěte načerno a nechte je zaschnout. Zkompletujte lžíci, tj. díl A6 a držáky 47 (2x) a 48 (2x). Držáky přilepte na vyznačená místa na lžíci, tj. na dílu 46, a vzniklý celek zatím odložte. Zpracujte rameno s hydraulikou a zkompletujte díly 49 (2x), 51 (2x), 52 (2x), 54 (2x) a 55 (2x). Současně zpracujte dva držáky 50 a čtyři zarážky 56. Obě strany jsou stejné, proto popíšeme postup sestavení jen na levé straně.

Zpracovaný držák 50 přilepte na vyznačené místo na rameni 49. Do držáku upevněte pomocí osy 53 díl 51, do kterého nasuňte díl 52. Špejli 53 přilepte k držáku 50 – lepte jen z vnějších stran. Osu 29 provlékněte motorem tak, aby z obou stran vyčnívala stejně, pak na ni navlečte díl 54, do kterého nasuňte díl 55. Na osu ještě navlečte díl 56, který přilepte k ose 29. Celek nechte proschnout.

Do držáku 47 na lžíci 46 upevněte pomocí os 53 díly 52 a 49 a osy přilepte k vnějším stranám držáku 47. Rameno 47 upevněte na pojezdu pomocí osy 38, kterou protáhněte vždy celým pojezdem, zevnitř stroje ji přilepte k dílu 32, zvenčí na ni navlečte zarážku 56 a přilepte ji k ose 38. Zbývá upevnit díl 55 v držáku 48 opět pomocí osy 53, kterou k držáku přilepte na jeho vnějších stranách.

Stejným způsobem vyrobte i pravou stranu pohybového mechanismu. Vše nechte proschnout a pak prověřte funkce - rameno zvedá a sklápí lžíci stejně jako hydraulika upevněná na motoru. Hydraulika na rameni umožňuje sklápění a zvedání lžíce na ramenech. Kdo bude chtít, může si osy vyčnívající z mechanismu zakrýt zkompletovanými díly 58 (12x), které přilepte na konce os.

Zbývají doplňky. Zkompletujte hák 28 a osaďte ho na vyznačené místo na dílu 7. Stejně zpracujte závěs 26 na zádi stroje a přilepte ho na vyznačená místa na dílech 45, 8 a 12. Zpracovaný díl 17 osaďte na střechu stroje a čtyři zkompletované díly 24 na vyznačená místa na dílu 13. Vytvarujte a uzavřete díl 20, zakryjte ho shora dílem 21 a zespodu dílem 19. Vytvarujte a uzavřete díl 18 a osaďte jej na vyznačené místo na dílu 19. Vzniklý celek osaďte na vyznačené místo na motoru, tj. na díl 10. Na ten osaďte i vytvarovaný a uzavřený díl 22, který zakryjte zkompletovaným dílem 23.

Slepení modelu Roman Kunst