Plovoucí transportér

Plovoucí transportér
Sdílej
 
Model transportéru PTS 10 navazuje na modely výzbroje československé armády, které pro vás připravujeme v měřítku 1:50.

Více se o předloze modelu dozvíte v článku Bojovník s povodněmi - obojživelné vozidlo PTS.


PŘÍPRAVNÉ PRÁCE


Lomové hrany, které budete nařezávat z líce tisku, jsou kresleny plnou čarou opatřenou mimo kresbu dílu černou šipkou, jejíž špička směřuje na lom. Hrany, které budete nařezávat z rubu tisku, jsou kresleny čerchovaně (-.-.-.-.). Plochy, které budete vyřezávat z dílů, jsou značeny červenou úhlopříčkou. Na osu sklápěcí zadní stěny vozidla použijte kuchyňskou špejli o průměru 2,5 mm (díl 54); na dvě osy nájezdových ramp použijte kulatá párátka o průměru 2 mm (díl 55); na osy lodních šroubů dvě kulatá párátka (díl 24).

Na osu reflektoru použijte špendlík (díl 10), stejně tak jako na zarážky sklápěcí stěny (díly 60). Do přípravných prací patří i přenesení rysek na některých dílech na jejich rubové strany. Jsou to rysky A-A a C-C na dílech 12, 13, 14, 20 a 20•, rysky B-B na dílech 12, 13, 14 a rysky D-D, E-E a F-F na dílech 32 a 33.

NÁVOD NA SLEPENÍ


Začněte sestavením strojní části pohonu. Zkompletujte lodní šrouby 23 (2x), navlečte je na osy 24 (2x), ke kterým je přilepte. Jeden díl 19 zpracujte a zalepte ho do zkompletovaného tunelu 17. Osu 24 provlečte dílem 19, nasuňte do dílu 17 a k oběma dílům ji přilepte. Zpracujte jedno kormidlo 40 a vlepte ho do horní stěny tunelu 17. Vzniklý prostorový útvar zatím odložte. Z dílů 18, 19, 23, 24 a 40 vyrobte druhý tunel se šroubem a kormidlem a rovněž jej odložte.

Pokračujte nákladovým prostorem. Vytvarujte, ale nezkompletujte, díl 13 a přilepíte ho podle návodných kreseb na rub dílu 12 na rysky B-B. Obdobně postupujte při připojení dílu 14 na díl 12 (opět na rysky B-B) a pak nechte spojené díly dokonale proschnout pod plošnou zátěží. Ze spojených dílů 28, 29 a 30 zhotovte podlahovou konstrukci nákladového prostoru a osaďte ji na vyznačené místo na dílu 12. Připravené tunely připojte: tunel z dílů 17, 19, 23, 24 a 40 připojte k dílům 13 a 12, tunel z dílů 18, 19, 23, 24 a 40 připojte k dílům 14 a 12. Konce dílů 13 a 14 zkompletujte.

K celku teď připojte díl 1. Přilepte ho na díly 12, 13, 14, 29 a na díl 21, který ještě přilepte na díly 13, 12, 14, 17 a 18. Díl 2 připojte k dílům 1 a 12, stejně tak jako díl 3. Žebro 15 přilepte k dílům 12, 13, 14, 17 a 18 (na rysky A-A) a žebro 16 k dílům 12, 13 a 14 (rovněž na rysky A-A).

K celku připojte spodní díl 20, který přilepte na díly 1, 13, 14, 15, 16, 17 a 18. Zadní část transportéru uzavřete dílem 21•, který připojte k dílům 21, 17, 18 a 20.

Pokračujte přední částí transportéru. Dva zpracované díly 6 přilepte na vyznačená místa na dílu 4. Díl 4 zkompletujte, připojte ho k dílu 5 a vzniklý prostorový útvar připojte k celku, tj. lepíte ho na díly 1, 2 a 3. Dokončete boky vozidla: díl 32 přilepte na díly 5, 2 a 12 a díl 33 na díly 5, 3 a 12. Zpracujte díl 34, přilepte ho na díly 1 a 32 a další zpracovaný díl 35 připojte k dílům 1 a 33. Příď transportéru dokončete přilepením dílu 36 k dílům 5, 32, 33, 34 a 35.

Dokončete nákladový prostor: vyrobte deset dílů 25 a osaďte je na vyznačená místa na dílu 12. Na díl 12 také přilepte dva zpracované díly 26, dva zkompletované díly 27 a dva zkompletované díly 39. Na vyznačená místa na dílu 12 přilepte celkem čtyři zpracované díly 31. Zkompletujte dva držáky 22 a přilepte je na vyznačená místa na dílech 32, 33 a 21.


Samostatně zhotovte sklopnou zadní stěnu nákladového prostoru s nájezdovými rampami. Zkompletujte díly 49 a 50 a připojte je k rozloženému dílu 51 a ten zpracujte. Dva díly 53 přilepte ke dvěma zkompletovaným dílům 52 a vzniklé prostorové útvary osaďte na vyznačená místa na dílu 51. Zhotovte dvě nájezdové rampy - k dílu 58 připojte díly 56 a 57 a díl 58 uzavřete.

Hotovou rampu připojte k zadní stěně pomocí osy 55 - tu protáhněte postupně dílem 52, díly 56, 58 a 57 a opět dílem 52. Osu přilepte k dílu 52 a po proschnutí ověřte funkci: rampa (z dílů 56, 57 a 58) se na ose může otáčivě pohybovat. První rampu máte hotovou a stejným způsobem zhotovte a osaďte i rampu druhou. Zpracujte dva držáky 59 a přilepte je na vyznačená místa na dílech 49 a 50.

Sklopná zadní stěna je hotová a můžete ji připojit k transportéru: osu 54 protáhněte postupně držákem 22, sklopnou stěnou, tj. díly 49, 51 a 50, a druhým držákem 22. K držákům 22 přilepte osu a po proschnutí ověřte funkce: stěna se na ose sklápí a obě nájezdové rampy se sklápí na ní. Rozložením vzniká nájezd pro další vozidla do nákladového prostoru transportéru. Zavření sklopné stěny zajišťují dva díly 60, vyrobené ze špendlíků. Špendlíky protáhněte postupně držákem 59 a díly 31.

Pokračujte sestavením pohybového mechanismu a začněte levou stranou ve směru jízdy. Zkompletujte díly 42 a 43, spojte je a oblepte jimi díl 41. Vzniklý prostorový útvar připojte k celku, tj. přilepte na vyznačené místo na dílu 13. Pak k celku, tj. k dílu 41, přilepte díl 44. Stejným způsobem zpracujte pravou stěnu z dílů 45, 46, 47 a 48, kterou připojte k dílu 14.

Zbývají doplňky: zpracujte dva háky 61 a přilepte je na vyznačená místa na dílu 36 a další zpracovaný hák 62 osaďte na vyznačené místo na dílu 21•. Pokračujte velkým reflektorem: vytvarujte a uzavřete díl 8, zakryjte jeho přední stranu dílem 7 a zadní stranu dílem 9. Zpracujte dva díly 11, spojte je a vytvarujte podle návodné kresby.

Do hotového držáku upevněte vlastní reflektor (z dílů 7, 8 a 9) pomocí osy 10 (ze špendlíku), kterou k dílům 11 přilepte. Reflektor se na ose sklápí a zvedá.

Sestavte dva reflektory umístěné po stranách kabiny. Vytvarujte a uzavřete díl 64 (2x), jehož přední stranu zakryjte dílem 63 (2x) a zadní dílem 65 (2x). Na díl 65 (2x) přilepte zpracovaný držák 66 (2x) a hotové reflektory osaďte na vyznačená místa na dílu 5.

Poslední prací je zhotovení a osazení vlnolamu. Zkompletujte čtyři držáky 37, přilepte je na vyznačená místa na zpracovaném dílu 38 a hotový vlnolam osaďte na příď transportéru, tj. na díl 36, kde jsou místa pro přilepení vyznačena.


Modely vojenské techniky čs. armády z let 1918-1993 v ABC


stíhačka A-18 6/2006
lehký tank vz. 38 8/2006
obrněné auto Tatra OA vz. 30 13/2006
britský tank Cromwell 3A 19/2006
Jeep Willys MB 22/2006
bombardovací letoun Š-16 23/2006
ruský tank T-34/76 4/2007
obrněný transportér OT 64A 7/2007
pancéřová drezína typ 18 9/2007
obrněný betonový vůz Bison 13/2007
samohybné dělo SU 100 17/2007
Tatra 111 20/2007
lehký tank Stuart 24/2007
obrněný vůz Austin 2/2008

Slepení modelu Roman Kunst