Dělostřelecký radiolokátor SNAR-2

Dělostřelecký radiolokátor SNAR-2
Sdílej
 
Nový model armádního vozidla z historie bojových prostředků československé armády, dělostřelecký radiolokátor SNAR-2, je jako předcházející modely připraven v měřítku 1:50.

Je určen zkušenějším modelářům. Více se o radiolokátoru dozvíte v článku Zaměřeno na cíl.

PŘÍPRAVNÉ PRÁCE


Lomové hrany, které budete rýhovat (nařezávat) z líce tisku, jsou kresleny plnou čarou opatřenou mimo kresbu dílu černou šipkou, jejíž špička směřuje na lom. Hrany, které budete nařezávat z rubu tisku, jsou kresleny čerchovaně (-.-.-.-). Plochy, které budete z dílů vyřezávat, jsou značeny červenou úhlopříčkou a prořezy pro zalepení osy pohybového mechanismu jsou značeny černou úhlopříčkou v černém kroužku o průměru 2 mm.

Na ruby dílů 15 a 6 přeneste vyznačené rysky z líce tisku. Vystřihovánku doprovázejí dvě návodné kresby, podle kterých se budete při stavbě modelu orientovat. Návodná kresba NK 1 představuje axonometrickou kresbu modelu s vyznačením (očíslováním) jednotlivých dílů s výjimkou dílů 18, 20, 22, 36 a 37, které jsou zakresleny na druhé kresbě NK 2.


NÁVOD NA SLEPENÍ

Návodná kresba 1 (pdf)
Návodná kresba 2 (pdf)
Stavbu začněte zkompletováním dílu 7, který připojte ke zpracovanému dílu 6. Zkompletujte a vytvarujte díl 8, osaďte ho na rub dílu 6 do plochy ohraničené ryskou B-B a na vzniklý celek připojte kabinu zpracovanou z dílů 2, 3, 1 a 4. Zpracujte díly 58 a 59, přilepte je na vyznačená místa na dílu 5, ten vytvarujte, připojte k němu díl 9. Hotový motor osaďte na celek, tj. na díl 6 a k dílům 1 a 4. Zpracujte dva reflektory, každý z vytvarovaného dílu 11, ke kterému díl 10, a hotový reflektor osaďte na celek: díl 11 přilepte na díly 5 a 6 stejně tak jako díl 10.

Vzniklý prostorový útvar zatím odložte a zpracujte pojezd vozidla včetně nákladového prostoru, kterým tuto práci zahajte: zkompletujte díly 31 (2x), 32 (2x), 33 (2x), 34, 35 a 36 a přilepte je na vyznačená místa na dílu 26, který zkompletujte. Zpracujte díl 15, zalepte do něj žebro 16 (na rysku A-A) a díl 15 připojte k celku, tj. k dílům 6 a 7. Díl 28 přilepte na záď vozidla na díl 6, zkompletujte dveře vozu, tj. díl 30, a připojte na vyznačená místa na dílech 26 a 28. Zpracujte dva díly 29 a připojte je k celku, tj. lepte na díl 28.

Vytvarujte díl 40 a oblepte jím díl 41. Zkompletujte díl 53, přilepte jej na vyznačené místo na dílu 52 a do spojených dílů 52 a 53 nasaďte a přilepte osu 54 tak, aby z držáku 53 vyčnívala na horní straně jen 0,5 mm. Připravené a slepené díly 40 a 41 osaďte na díl 52 (lepte dílem 40) a po proschnutí nasaďte na střechu vozu, tj. díl 27. Osu 53 protáhněte díly 15 a 6 a ze spodu na ni navlečte a přilepte zarážku 55. Nástavba z dílů 40, 41, 52 a 53 se na vozu otáčí kolem osy 54.

Pokračujte sestavením levé strany pojezdu. Zkompletujte 5 kusů dílů 50 a díl 51 a přilepte je na vyznačená místa na dílu 17. Pak zkompletujte díl 19, oblepte jím díl 17 a uzavřete jej. Tato práce je náročná na přesnost i trpělivost, proto nespěchejte! K dílu 19 připojte díl 21 a dokončený prostorový útvar připojte k celku: lepte jej dílem 19 na vyznačené místo na dílu 15. Vytvarujte a uzavřete díl 23 a přilepte ho na rub zpracovaného dílu 24. Hotové tažné kolo přilepte na vyznačené místo na dílu 17 (dílem 23) a bodově díl 24 přilepte na pás 19.

Levá strana pojezdu je hotova a můžete stejným způsobem zpracovat pravou stranu z dílů 50 (5x), 51, 18, 20, 22, 23 a 24. Zkompletujte dva díly 25 a osaďte je na vyznačené místo na dílu 7, na který ještě osaďte zpracovaný díl 56. Zkompletujte tři díly 37 a osaďte je na vyznačená místa na dílech 31 (2x) a 30. Na vyznačená místa na dílu 26 přilepte dva zkompletované díly 39 a šest zkompletovaných dílů 38. Dvě zpracované kliky 57 přilepte na vyznačená místa na dílu 2.

Zpracujte díl 14, připojte k němu zkompletovanou vnější část a vyrobenou nosnou plošinu osaďte na vyznačené místo na kabině, tj. na díl 2. Na plošinu přilepte zpracovanou bednu 12.

Dokončete otočnou nástavbu. Zkompletujte díly 42, 43, 44 a 45 a dílem 47 oblepte špejli 46. Hotový díl 42 přilepte na vyznačená místa na dílu 41, na díl 42 osaďte díl 43 a na něj díl 44. Vytvarujte zkompletovaný díl 45, vlepte do něj díl 46 (oblepený dílem 47) a pak díl 45 přilepte na vyznačené místo na dílu 43. Samostatně vyrobte dva hasicí přístroje: vytvarujte a uzavřete díl 48 (2x) a z obou stran zakryjte díly 48 (4x). Hotové hasicí přístroje přilepte bodově na stěnu 26 (lepte podle NK 1). Zkompletujte díl 60 (lopata) a přilepte na vyznačené místo na dílu 8.


Modely vojenské techniky čs. armády z let 1918-1993 v ABC


stíhačka A-18 6/2006
lehký tank vz. 38 8/2006
obrněné auto Tatra OA vz. 30 13/2006
britský tank Cromwell 3A 19/2006
Jeep Willys MB 22/2006

bombardovací letoun Š-16 23/2006
ruský tank T-34/76 4/2007
obrněný transportér OT 64A 7/2007
pancéřová drezína typ 18 9/2007
obrněný betonový vůz Bison 13/2007
samohybné dělo SU 100 17/2007
Tatra 111 20/2007
lehký tank Stuart 24/2007
obrněný vůz Austin 2/2008
plovoucí transportér PTS 10 6/2008
průzkumné vozidlo Humber Mk. I Scout 9/2008

Slepení modelu Roman Kunst