Samohybné dělo SU 100

Samohybné dělo SU 100
Sdílej
 
Opět se vracíme do historie výzbroje armády Československé republiky a nabízíme vám model samohybného děla SU 100 v měřítku 1:50.

Řada jednoduchých detailů oživuje a zvýrazňuje strohou eleganci válečného stroje. Více si o dělu můžete přečíst v článku - Stíhač tanků SU-100.

PŘÍPRAVNÉ PRÁCE

Stavba není obtížná, vyžaduje však soustředěnost a přesné provedení. Pravidla přípravy jsou stejná jako u předešlých vystřihovánek, zdůrazňujeme ale přenesení okrajových rysek na rubové strany některých dílů. Jsou to rysky: A-A, které přenesete na rub dílů 1 a 2; ryska B-B na díl 1; rysky C-C na díly 57, 58, 63, 64 a 65; rysky D-D na díly 27 a 28; rysky E-E na díly 1, 27 a 32.

NÁVOD NA SLEPENÍ
Práce na modelu začnete stavbou střelecké věže. Připravíte si jednotlivé díly: 22, 23, 26, 18 a 75 (4x). Díly 75 (průzory) můžete upravit tak, že jejich středy po zkompletování provrtáte a teprve pak po jednom přilepíte na vyznačená místa na dílech 1, 31, 32 a 33. Díly 18, 22, 23, 26 přilepíte na díl 1. Na díl 1 osadíte rovněž prostorový prvek ze spojených dílů 3 a 4. Zpracujete díl 2 a doplníte ho v horní části dílem 6. Celek zatím odložíte a pokračujete sestavováním částí děla s ovládacím mechanismem.

Vytvarujete díl 8, přilepíte ho na jednu stranu rozloženého dílu 7, ten uzavřete a zkompletujete. Zpracujete díl 11, připojíte ho na vyznačené místo na dílu 8 a vzniklý celek osadíte pomocí osy 12 do nosiče, tj. do dílu 2. Zpracovaná část děla z dílů 7, 8 a 11 se musí v nosiči pohybovat nahoru a dolů jen ztuha. Teprve po ověření, že tomu tak skutečně je, přilepíte osu 12 k nosiči 2. Vytvarujete díl 10, přilepíte ho na díl 9 a hotový prostorový prvek připojíte dílem 10 na vyznačené místo na zpracované části děla, tj. na díl 7. Zkompletujete díl 5 a osadíte ho na vyznačené místo na dílu 1.
Zkompletujete díl 13, připojíte k němu vytvarované díly 14 a 15 a hotový kryt osadíte na celek, tj. lepíte ho podle návodné kresby na díly 3, 5 a 6. Zkompletujete díl 78, přilepíte ho na díl 31 a ten připojíte k dosud zpracovanému celku, tj. k dílu 1. K dílu 1 přilepíte i pravou stranu střelecké věže, tj. díl 32, na který přilepíte zkompletovaný díl 41. Věž dokončíte zadní stěnou 33, kterou lepíte na díly 1, 31 a 32, a zatím odložíte.

Samostatně zpracujete zadní část stroje s motorem. Zpracujete díly 48, 54 a 56 (2x) a přilepíte: díl 48 na vyznačené místo na dílu 42, díly 54 a 56 (2x) na díl 47. K dílu 43 připojíte díl 44 a díl 43 spojíte s dílem 42. K tomuto celku přilepíte postupně díly 45 a 46 a celek uzavřete dílem 47. Dokončenou část připojíte ke střelecké věži, tj. díl 43 lepíte na díl 33. Zpracujete horní strany blatníků, tj. díly 57 (levý) a 58 (pravý), a připojíte je k celku. Díl 57 lepíte na díly 31 a 45, díl 58 na díly 32 a 46 a celek doplníte na přední části dílem 61 a na zadní dílem 62. Levý bok stroje, tj. díl 64, připojíte k dílům 57, 61, 62 a 33, pravý bok 65 k dílům 58, 61, 62 a 33. Zpracujete díl 59 a připojíte ho k celku - lepíte na díly 57 a 1 - a obdobně zpracovaný díl 60 lepíte na díly 58 a 1.

Postupně budete dokončovat povrchové úpravy. Vytvarujete díl 27, přilepíte ho na 28 a osadíte na celek: lepíte na vyznačená místa na dílech 1 a 31. Vytvarujete a uzavřete díl 29, zakryjete ho dílem 30 a dílem 29 přilepíte na díl 28. Obdobně vytvarujete a uzavřete díl 21, zakryjete ho dílem 20 a hotový prostorový prvek osadíte na vyznačené místo na dílu 1. Zkompletujete díl 24 a osadíte ho na díl 23. Zpracujete dva díly 25 a osadíte je na vyznačená místa na blatníku 58, stejně tak zkompletovaný díl 53 osadíte na levý blatník 57.
Dva zpracované díly 55 přilepíte na vyznačená místa na zádi stroje, tj. na díl 47, a do nich vlepíte dva výfuky 16 vyrobené ze špejlí a nabarvené černou tuší. Orientujte se podle návodné kresby a odměřte si délku a tvar špejle podle nákresu ve vystřihovánce.
Zpracujete osm držáků 50 a osadíte je po čtyřech na vyznačená místa na dílech 45 a 46. Čtyři díly 51 vytvarujete, uzavřete a z obou stran zakryjete osmi díly 52. Hotové nádrže osadíte na držáky 50. Zkompletujete dva díly 19 a osadíte je na celek, tj. na díl 18. Dva díly 17 zpracujete a osadíte na příď stroje, tj. na díl 1, kam také přilepíte tři zpracované držáky 74.

Zkompletujete madla 34, 35, 36 a 49 (2x) a přilepíte: 34 na 31, 35 na 33, 36 na 32 a 49 (2x) na 42. Dva háky 72 zkompletujete a osadíte je na vyznačená místa na zádi, tj. na díl 62. Zpracujete díl 73, navlečete ho a přilepíte na tři držáky 74 na přídi stroje.

Samostatně zpracujete držák s anténou. Vytvarujete a uzavřete díl 38, zakryjete ho dvěma díly 39, kterými protáhnete anténu, tj. díl 40. Vyrobíte ji ze slabého drátku, jehož délku zjistíte podle nákresu ve vystřihovánce, nebo ze štětiny smetáku stejné délky (ta je vhodnější). K dílu 38 přilepíte zpracovaný držák 37 a tím anténu osadíte na střeleckou věž, tj. na díl 32, kde je místo pro přilepení vyznačeno.

Samostatně zpracujete reflektor: vytvarujete a uzavřete díl 79, zakryjete přední stranu dílem 80, zadní dílem 81, na který přilepíte zkompletovaný držák 82. Držákem 82 osadíte reflektor na celek, tj. na díl 31, kde je místo pro přilepení vyznačeno.

Zkompletujete pásy 68 a 69 a necháte je proschnout pod plošnou zátěží - nejlépe přes noc. Díl 68 vytvarujete a postupně jím oblepíte díl 66, který pak připojíte k levému boku 64 na vyznačené místo. Stejně pravý pás 69 přilepíte na 67 a ten na pravý bok 65. Díl 70 přilepíte na rub dílu 66 a díl 71 na rub dílu 65.

Nyní celek uzavřete spodní deskou 63, kterou přilepíte na díly 61, 64, 65, 33 a 62. Poslední prací je zhotovení hlavně děla, tj. dílu 76, kterou přilepíte na vyznačené místo na dílu 11.

Vystřihovánku jsme doplnili zbořenou zdí, jejíž stavba je tak jednoduchá, že nebylo nutné ji doprovodit návodnou kresbou. Zkompletujete okenní otvor (díl 3) a přilepíte ho na rozložený díl 1.

Ten postupně uzavíráte, přičemž do něj zalepíte horní část 2. Díl 5 přilepíte k dílu 1 a k oběma dílům připojíte díl 5. Stroj i zřícenou zeď můžete osadit na destičku ze sololitu, na čtvrtku, desku z umělé hmoty atd., kterou upravíte modelářským posypem. Celek můžete doplnit spadlými trámy, které byly připojeny u prostorového modelu obrněného vozidla BISON v ABC č. 13.


Modely vojenské techniky čs. armády z let 1918-1993 v ABC

stíhačka A-18 6/2006
lehký tank vz. 38 8/2006
obrněné auto Tatra OA vz. 30 13/2006
britský tank Cromwell 3A 19/2006
Jeep Willys MB 22/2006
bombardovací letoun Š-16 23/2006
ruský tank T-34/76 4/2007
obrněný transportér OT 64A 7/2007
pancéřová drezína typ 18 9/2007
obrněný betonový vůz Bison 13/2007

Slepení modelu: Roman Kunst