Bludiště na Petříně

Bludiště na Petříně
Sdílej
 
Do dnešního rozšířeného vydání vystřihovánek jsme připravili pětistránkovou vystřihovánku stavby, kterou jste již určitě někdy navštívili...

Prostorový model bludiště je zpracován v měřítku 1:120 a jeho stavba není náročná na modelářskou zručnost. Vystřihovánka ale obsahuje velký počet drobných dílů, a tak počítejte s delší dobou potřebnou pro její zhotovení.

PŘEDLOHA MODELU

Historie dnešního bludiště na Petříně je poměrně bohatá. Inspirací pro tuto stavbu byla s největší pravděpodobností gotická brána Vyšehradu, zvaná Špička (viz černobílá fotografie). Stavba byla zbudována jako pavilon Klubu českých turistů pro Jubilejní výstavu v r. 1891, ve kterém byly představeny dioramatické pohledy na Pražský hrad, Karlův most a další výstavní exponáty. Projekt pavilonu vypracoval arch. Q. Bělský. Dřevěná stavba objektu byla v roce 1892 přenesena na Petřín do blízkosti rozhledny. V roce 1893 bylo na místě výstavních prostor zřízeno zrcadlové bludiště a v dalších prostorách dioráma Boj pražských studentů se Švédy na Karlově mostě od malířů K. a A. Liebscherových a V. Bartoňka.

PŘÍPRAVNÉ PRÁCE

Vystřihovánku doprovázejí tři návodné kresby: NK 1 představuje celý objekt s výjimkou střechy nad vstupní částí, která je zachycena na NK 2, a s výjimkou schématu konstrukce stěny s podsebitím na NK 3. Obvyklým způsobem provedete přípravné práce. Hrany, které budete nařezávat (rýhovat) z líce tisku, jsou kresleny plnou čarou, která je mimo kresbu dílu (nebo na chlopni) opatřena černou šipkou, jejíž špička směřuje na lom. Lomové hrany, které budete nařezávat z rubu tisku, jsou kresleny čerchovaně (-.-.-.) a plochy, které budete z některých dílů vyřezávat, jsou značeny červenou úhlopříčkou.
Na ruby některých dílů si přenesete úsečky vyznačené na líci tisku velkými písmeny, na které budete v průběhu stavby modelu lepit některé další díly. Jsou to tyto úsečky: A-A přenesete na díly 2, 10 a 11; B-B na díl 3; C-C na díly 14 a 21; D-D na díl 24; E-E na díl 26; G-G na díly 30 a 33; H-H na díly 40 a 1.

NÁVOD NA SLEPENÍ

Vlastní stavbu modelu začnete sestavením vstupu. Spojíte a vytvarujete dva díly 5, přilepíte z rubu díl 6, ke kterému ještě připojíte díl 9, a vzniklý celek přilepíte dílem 5 na rub dílu 4. Na vyznačená místa na dílu 6 přilepíte díl 7. Celek odložíte a zpracujete předsíň. Zadní stěnu a podlahu, tj. díl 8, připojíte k bočním stěnám 10 a 11, zakryjete je stropním dílem 12 a vzniklý prostorový útvar připojíte k celku, tj. díly 8 a 12 lepíte na vstup k dílu 4. Vzniklý prostorový útvar přilepíte díly 8 a 12 na rub dílu 2 na rysky A-A a díl 7 i díl 2 připojíte k dílu 1 - tím jste vstupní část půdorysně uzavřeli. Celek lehce zatížíte a necháte proschnout.

Pokračujete pravým křídlem. Díly 15 (8x) a 36 (2x) přilepíte na rozložený díl 14, a to na vnější stranu (poznáte ji podle toho, že je u ní připojen podhled podsebití s označením pro přilepení krakorců, tj. dílů 18). Pak překlopíte vnitřní stranu a přilepíte ji na díly 15 a 36. Vyhnete obě nároží, spojíte jejich svislé chlopně a hotovou horní část stěny osadíte podle návodné kresby na díl 13. Vzniklý celek připojíte ke vstupní části, na které je místo pro přilepení vyznačeno. Obě nároží horní části hradby zakryjete díly 82 a 83. Střešní díl 17 připojíte k celku, tj. lepíte ho na díly 1 a 14, zkompletujete díl 16 a osadíte na celek, tj. na díly 14 a 17. Celek opět zatížíte a necháte proschnout.

Levé křídlo objektu sestavíte stejným způsobem jako pravé z dílů 20, 21, 22, 23, 15 (8x), 36 (2x), 82 a 83 a připojíte je k celku. Zpracujete krakorce 18 (19x) a 19 (2x) a přilepíte je na vyznačená místa na podsebití pravého křídla, tj. na dílu 14. Stejný počet krakorců, dílů 18 a 19, zkompletujete a přilepíte na podsebití dílu 21. Celek opět zatížíte a necháte proschnout.

Samostatně postavíte zadní část. Zkompletujete oba konce rozloženého dílu 26 a jeho vnější stranu přilepíte na obou krajích (podle návodné kresby) po jednom dílu 27 a na celek osm dílů 15. Pak přehnete levé i pravé strany a obě nároží dílu 26 a jejich vnitřní části připojíte k vnějším. Nároží zakryjete dvěma díly 84, pak k dílu 26 připojíte díl 28 a vzniklý prostorový celek přilepíte ke stěně 25, ke které ještě připojíte stěnu 24. Střešní díl 29 přilepíte k celku, tj. lepíte na díly 26, 28 a 24. Celek zatížíte a necháte proschnout. Zpracujete krakorce 19 (2x) a 18 (31x) a přilepíte je na podsebití dílu 26. Zbývají vám ještě 4 krakorce, které tvoří rezervu, kdybyste v průběhu prací některý ztratili nebo poškodili.

Zadní část objektu jste dokončili a můžete sestavit střední část stavby. Zkompletujete dvě kordonové římsy 32 a po jedné přilepíte na vyznačená místa na dílech 30 a 33. Na vnější stranu rozloženého dílu 30 přilepíte šest dílů 31, pak díl 30 přehnete a vnější stranu přilepíte na vnitřní. Stejným způsobem zpracujete i díl 33, do kterého vlepíte rovněž šest dílů 31. Spojíte střešní díly 37 a 37 a přilepíte je k dílu 30 a pak i k dílu 33. Vzniklý celek připojíte ke vstupní části s oběma křídly. Lepíte díl 37 na díly 2, 17 a 23, díl 30 na vyznačené místo na dílu 13 a díl 33 na vyznačené místo na dílu 24. Zkompletujete díly 38 a 39 a osadíte je na vyznačená místa na střešních dílech 37 a 37.

Zadní část teď připojíte k celku: lepíte díl 24 na střešní díl 37 a na stěny 30 a 33.

Zkompletujete přístavek. Spojíte díly 34 a 34 a připojíte k celku: díl 34 lepíte na vyznačené místo na dílu 13, 34 na díl 30 a k dílu 25. Přístavek zakryjete střechou 35, kterou lepíte na díly 34, 34, 30 a 13. Celek zatížíte a necháte proschnout.

Pokračujete zpracováním terénu. Žebra 80 a 81 přilepíte na terénní díl 40 a i s nimi připojíte díl 40 k celku, tj. lepíte je na díly 1, 13 a 20. Lepte postupně a dbejte na přesnost. Díl 43 přilepíte na 41 a oba připojíte k celku: 43 postupně na díly 40, 13, 34, 34 a 25, díl 41 na 40. Díl 44 přilepíte na 42 a oba připojíte k celku: díl 44 postupně na díly 40, 20, 33 a 25. Dílem 45, který lepíte na díly 25, 43 a 44 práce na stavbě terénu končí.

Další prací náročnou na přesnost je bednění dolní části stavby. Začnete u vstupní části, ke které na vyznačené místo připojíte díl 47 - jeho chlopně lepíte na díl 1, jeho dolní část natupo na terénní díl 40. Pokračujete pravou stranou objektu a lepíte postupně 48 na 13, 47 a 40; 50 na 48, 13 a 43; 53 na 34, 34, 50 a 43; 55 na 25, 53 a 43. Levou stranu začnete dílem 49, který lepíte na díly 20, 47 a 40; 51 na 49, 20 a 44; 52 na 51, 20 a 44; 54 na 52, 33 a 44; 56 na 54, 25 a 44. Zbývá zadní stěna, tj. díl 57, který lepíte na díly 56, 25, 55 a 45.

Terén je hotov a zbývá na něj osadit svoditý most, tj. zpracovaný díl 46. Kdo bude chtít osadit lana pro svoditý most, zalepí do otvorů v dílu 6 jejich konce (nejlépe silnější modelářskou nit - dva kusy dlouhé zhruba 6 cm). Pak most přilepíte jednou stranou na vstup, tj. na díl 9, a druhou stranou (s otvory pro "lana") na vyznačené místo na dílu 40. Než ale most na terén přilepíte, protáhnete jeho otvory obě lana, prohnete je a přilepíte zespodu k mostu i terénu.

Nyní můžete stavbu osadit na základnu, kterou zhotovíte z kladívkové čtvrtky nebo jiného dostupného materiálu. Stavbu zatížíte a necháte dokonale proschnout.

Mezitím sestavíte střechu. Je to nejpracnější část a doporučujeme, abyste při ní nespěchali a pracovali s co největší přesností. Zkompletujete díl 3, přilepíte k němu na rubovou stranu díly 58 (4x) a 59 (2x), celek zatížíte a necháte proschnout. K dílu 60 připojíte kratší strany 62 (2x) a celek uzavřete dílem 61. Hotovou střechu osadíte na vyznačené místo na dílu 3, celek zatížíte a necháte proschnout. Zpracujete čtyři rohové věžičky 67 a přilepíte je podle návodné kresby na celek ke střeše, tj. lepíte k dílům 60, 61 a 62 (2x). K věžičkám a střešním dílům přilepíte čtyři zpracované díly 66 a na ně a na věžičky 67 osadíte čtyři zkompletované díly 63. Zpracujete čtyři díly 64 a osadíte je na čtyři díly 63. Čtyři stříšky 65 osadíte na vyznačená místa na dílech 63 (4x) a stříšky přilepíte k dílům 64 (4x) a střešním dílům 60, 61 a 62 (2x). Sestavíte a nad vstup a osadíte další dvě věžičky: zpracujete díl 69 (2x), osadíte ho na díl 3 a přilepíte ke střešnímu dílu 60, ke kterému a k věžičce připojíte zkompletovaný díl 72.

Dva zpracované díly 64 (2x) osadíte na zkompletované díly 70 (2x) a k nim a k dílům 72 (2x) připojíte stříšky 71 (2x). Dosud nedokončenou střechu osadíte na objekt, tj. na díly 1 a 2 - orientujte se při tom podle návodné kresby. Pod rohové věžičky připojíte ke stěnám i dílům 58 čtyři vytvarované díly 68 a pod věžičky nad vchodem a k dílům 59 dva vytvarované díly 73. Pokračujete věžičkou na hřebeni střechy. Zkompletujete díl 74 a na něj přilepíte (na čárkovanou čáru) zkompletovanou římsu 75 a na vrchol dílu zpracovaný díl 76. Zkompletovaný díl 77 osadíte na díl 76. Dílem 79 (7x) oblepíte žerdě 78 (ze špendlíků) a po zaschnutí lepidla (lepte některým acetonovým lepidlem) vetknete špendlíky do vrcholů všech sedmi věžiček, ke kterým je rovněž přilepíte.

Slepení modelu Roman Kunst