Tatra 111

Tatra 111
Sdílej
 
Dnes už legendární nákladní auto Tatra 111 bylo po dlouhá léta zařazeno do výzbroje čs. armády

Proto se objevuje i v naší modelářské historii. Jako všechna vozidla a stroje této řady je prostorový model Tatry 111 proveden v měřítku 1:50. Článek o tatrovce je i na našem webu.

PŘÍPRAVNÉ PRÁCE

Lomové hrany kreslené plnou čarou opatřenou mimo kresbu dílu černou šipkou směřující na lom naříznete z líce tisku, lomové hrany kreslené čerchovanou čarou naříznete z rubu tisku. Výřezy ploch z dílů jsou značeny červenou úhlopříčkou. Na ruby některých dílů si přenesete rysky označené písmeny velké abecedy: rysky A-A na rub dílu 1, B-B, C-C a D-D rovněž na rub dílu 1 a rysky E-E na ruby dílů 8 a 9. Kdo bude chtít, může ještě zelenou barvou natřít rub dílu 31.

NÁVOD NA SLEPENÍ

Vlastní stavbu modelu začnete postavením kabiny. Vytvarujete díly 2 a 3, připojíte je k dílu 5 a celek doplníte maskou 4. Zkompletujete blatníky 8 a 9, vytvarujete je a přilepíte na vyznačená místa na motoru: díl 8 na díl 2 a díl 9 na díl 3. K dílu 6 přilepíte vytvarovaný díl 7 a oba připojíte k celku, tj. k dílům 8, 9, 2, 3 a 4. Na rub dílu 1 přilepíte díly 10 a 11 a dále na rub dílu 1 osadíte motor s blatníky, tj. díly 2, 3 a 7.

Celek zatím odložíte a sestavíte kabinu auta. Vytvarujete plášť, tj. díl 12, připojíte k němu vytvarovanou střechu 13 a díl 12 připojíte k celku: přilepíte ho na díly 2, 3, 5 a 1. Vytvarujete a uzavřete díl 19, připojíte ho ke zkompletovanému dílu 20 a dílem 19 osadíte střešní poklop na celek, tj. na díl 13. Zkompletujete díly 16 a 17, podle návodné kresby je spojíte a připojíte k celku, tj. lepíte je na vyznačená místa na dílu 1. K dílům 16 a 1 ještě přilepíte zpracovaný díl 18. Vzniklý celek kabiny a motoru zatím odložíte.

Samostatně zpracujete korbu vozu. Zpracujete díl 34, v ploše ho zatížíte a necháte dokonale proschnout. Pak k němu připojíte podhled 35, znovu zatížíte v ploše a necháte proschnout.

Další prací je sestavení nosné konstrukce vozu. Zkompletujete díly 26 a 27 a necháte je pod lehkou zátěží proschnout. Z dílů 28 a 29, které spojíte, vytvoříte střední část nosné konstrukce úložného prostoru pro náhradní kola a dílem 28 spojíte přední části nosníků 26 a 27. Zpracujete výztuhy 30, 30 a spojíte jimi opět nosníky 26 a 27 v jejich střední části.

Spojení obou nosníků na zadním konci zajistíte zkompletovaným dílem 31, který k nim přilepíte. Zkompletujete díl 32 a přilepíte ho na podhled korby, tj. na díl 35. Pak už připojíte rám z dílů 26, 27, 28, 29, 30, 30 a 31 na díl 35, kde jsou místa pro přilepení vyznačena. Na díl 35 přilepíte ještě zpracovaný díl 45. Dokončíte úpravu úložného prostoru.

Zkompletujete díly 39 a 40 a připojíte je k celku - díl 39 lepíte na díly 34, 35 a 26; díl 40 na díly 34, 35 a 27. Zpracujete dva díly 41 a přilepíte je na vyznačená místa na dílu 35 - jsou to zarážky, které zajistí, aby uložená kola nemohla vypadnout. Před uložením kol vyhnete zarážky 41 ze svislé polohy směrem nahoru do polohy vodorovné a po uložení kol je opět sklopíte do polohy svislé.

Pokračujete zadním nárazníkem 42, který zkompletujete a připojíte k dílům 26, 27, 31 a 35. Zpracujete blatníky 37 (2x) a připojíte je k celku: jeden díl 37 k dílům 26 a 35, druhý díl 37 k dílům 35 a 27. Obdobně zpracujete další dva blatníky 38, které připojíte k celku stejným způsobem - jeden díl 38 na díly 35 a 26, druhý blatník 38 k dílům 35 a 27. Zpracujete dvě výztuhy 36 a osadíte jednu výztuhu na díly 35 a 26 a druhou na díly 35 a 27.

Zpracujete dva technické díly 43 a přilepíte je na vyznačená místa na rozloženém dílu 44. Díl 44 zkompletujete a připojíte na díl 34, kde je místo pro přilepení vyznačeno. Pokračujete sestavením zadní nápravy: díl 50 (2x) vytvarujete, přilepíte ho na jednu stranu rozloženého dílu 49 (2x) a ten uzavřete. Zkompletujete díl 48, uzavřete ho dílem 47 a vzniklý střed zadní nápravy připojíte na vyznačená místa připravených per z dílů 49 a 50. Hotovou zadní nápravu připojíte k nosné konstrukci, tj. k dílům 26 a 27, na kterých jsou místa pro přilepení vyznačena.

Vytvarujete a uzavřete díl 51, zakryjete jej dílem 52 a pak spojené díly 51 a 52 nasunete do zadní nápravy, ale prozatím je k ní nepřilepíte.

A teď už můžete nákladovou část vozu připojit ke kabině. Nejdříve připojíte ke kabině 12 díly 26 a 27 a po proschnutí upravíte díl 51 do souladu se zadní nápravou: špejlemi (ze kterých vyrobíte později osy kol) protáhnete postupně díly 49, 51 a 49 tak, aby se v nich mohly osy volně otáčet, a pak díl 51 přilepíte na vyznačené místo na dílu 16 a současně i ke středu zadní nápravy, tj. k dílu 48.

Celek necháte dokonale proschnout a pak zpracujete a osadíte doplňky. Zpracovaný díl 33 osadíte na vyznačené místo na zadním nárazníku, tj. na díl 42, a dva zkompletované držáky 21 a dvě zpracované stupačky 14 přilepíte na vyznačená místa na kabině 12, kam rovněž osadíte zpětné zrcátko zhotovené z dílů 15 a 15. Na nárazník 42 ještě osadíte dva zpracované díly 46. Vyrobíte a osadíte reflektory: vytvarujete a uzavřete díl 22 (2x), zakryjete přední část dílem 23 (2x), zadní dílem 24 (2x) a na vyznačené místo na dílu 22 přilepíte úchytky zkompletovaného držáku 25 (2x).

Hotové reflektory osadíte držákem 25 na vyznačená místa na předním nárazníku, tj. na dílu 6. Dva zkompletované díly 61 přilepíte po jednom na přední blatníky, kde jsou místa pro přilepení vyznačena.

Samostatně zpracujete kola. Vytvarujete a uzavřete dvanáct dílů 55. Ke třem zpracovaným dílům 55 přilepíte z jedné strany díly 54 a ke druhé straně díly 56. Dvě z těchto kol použijete jako kola přední nápravy, jedno kolo jako rezervu. Další čtyři díly 55 budou mít z obou stran přilepené díly 56 a čtyři takto vyrobená kola budou vnitřní kola zadních dvou os. Ke zbývajícím pěti dílům 55 přilepíte z jedné strany (vnější) díly 57 a z druhé (vnitřní) díly 56. Čtyři z těchto pěti kol budou vnější kola zadních os, páté uložíte jako rezervu. Osy kol - přední 53 a dvě zadní 59 - jsou zakresleny ve skutečné velikosti a připojeny k návodným kresbám.

Na špejlích o průměru 2 mm, které na osy použijete, si vyznačíte podle uvedených kreseb přední i zadních os místa pro osazení kol a pak na připravené špejle kola navlečete jen na jedné straně a přilepíte. Po proschnutí navlečete osy do náprav a navlečete na ně kola z druhé strany. Ověříte si jejich správnou polohu tak, aby se osy v nápravách volně otáčely, a kola k nim přilepíte.

Tatra 111 je pojízdná a zbývá jen vyrobit zarážku 60 ze špendlíku, který uštípnete podle zakreslení ve vystřihovánce. Zarážku, tj. díl 60, nasunete do držáku 33, který je umístěn na zadním nárazníku.Modely vojenské techniky čs. armády z let 1918-1993 v ABC


stíhačka A-18 6/2006
lehký tank vz. 38 8/2006
obrněné auto Tatra OA vz. 30 13/2006
britský tank Cromwell 3A 19/2006
Jeep Willys MB 22/2006
bombardovací letoun Š-16 23/2006
ruský tank T-34/76 4/2007
obrněný transportér OT 64A 7/2007
pancéřová drezína typ 18 9/2007
obrněný betonový vůz Bison 13/2007
samohybné dělo SU 100 17/2007


Slepení modelu Roman Kunst