Požární výjezdový automobil Avia DVS12-A30

Požární výjezdový automobil Avia DVS12-A30
Sdílej
 
V letošním roce do třetice opakujeme vystřihovánku z oblasti požární techniky.

Ve Zlaté knize vystřihovánek ABC je publikována vysokozdvižná požární plošina PP 27-1 a v ABC č. 11 byla otištěna cisternová stříkačka CAS 32-T 148. Avia DVS12-A30 byla poprvé uveřejněna v ABC č. 6, ročník 29 (1984). I tento model je v měřítku 1:32.


PŘEDLOHA MODELU

Automobil je určen pro přepravu požárního družstva, protipožárního nářadí a přenosné motorové stříkačky PS 12, která může pracovat i jako čerpadlo. Karoserie, která se vyráběla v Karose Vysoké Mýto, je namontována na podvozek s kabinou vozu AVIA A-30, nověji i na typ A-31. Kabina řidiče je dvou- až třímístná a za ní, v nástavbě, je kabina požárního družstva pro sedm až osm osob.

PŘÍPRAVNÉ PRÁCE

Jako vždy začnete přípravnými pracemi. Na díl 3 si propíchnutím přenesete úsečky A-A, B-B, C-C, D-D, E-E a F-F. K nim budete později lepit zevnitř jednotlivé díly konstrukce. Z kuchyňských špejlí si zhotovíte osy kol - přední (díl 44) a zadní (díl 18). Jejich rozměry a místa pro osazení kol a zarážek jsou zakresleny ve vystřihovánce. Stejně tak je zakreslena násada strhávacího háku (díl 61) - zhotovíte ji rovněž ze špejle, kterou ploše seříznete ze dvou stran do hrany.

Lomové čáry, které budete nařezávat z líce vystřihovánky, jsou kresleny plnou čárou, která je mimo kresbu dílu opatřena černou šipkou, jejíž špička směřuje na lom. Tam, kde by čára rušila kresbu dílu, je zakreslena jen krátkými úsečkami na jeho okrajích - nepřehlédněte je proto. Lomové čáry, které budete rýhovat z rubové strany, jsou kresleny čerchovaně (-.-.-). Prořezy pro zalepení os napevno jsou značeny černou úhlopříčkou, výřezy ploch z dílů úhlopříčkou červenou.

NÁVOD NA SLEPENÍ

Stavbu začnete zpracováním kabiny. Vytvarujete horní část (díl 1), uzavřete a k ní přilepíte postupně vytvarovanou střechu 2: lepíte nejdříve rovnou část na levém boku, pak pravou stranu, pak středy velkých oblouků, dále zakulacené rohy a nakonec části mezi středy oblouků a kulatými rohy. Samostatně zpracujete blatníky: levý z dílů 4 a 6, pravý z dílů 5 a 7, vytvarujete a uzavřete dolní část kabiny 3. Do kabiny zalepíte oba blatníky. Teď můžete dolní část kabiny přilepit k části horní. Zkompletujete vpadliny pro reflektory ze dvou dílů 8 a zalepíte je podle návodné kresby do dílu 3 - pozor, ať neprohodíte strany. Zkompletujete dva reflektory ze dvou dílů 9 a dvou dílů 10 a přilepíte je na dva díly 8. Zpracujete dva blikače 11 a osadíte je na vyznačená místa na dílu 3.

Další prací je zkompletování a osazení držáku přední osy.

Zkompletujete díl 13, přilepíte ho na žebro 12 a osadíte ho do kabiny na přenesené úsečky A až F; lepíte postupně nejprve na zadní stěnu, pak na přední. Podběh kabiny 14 teď osadíte na díly 3, 6, 7 a 12. Pozor, je to nejnáročnější práce, protože díl 3 budete muset špendlíkem nasunout na obvod. Lepte proto postupně. Zatím poslední prací na kabině je zalepení přední osy 44 napevno do držáku 13.

Celek odložíte a začnete zpracovávat zadní část vozu. Zkompletujete nosič 15 a držák zadní osy 16, který osadíte na nosič. Osu 18 zalepíte do dílu 16 napevno a celek necháte pod lehkou zátěží proschnout. Zpracujete zadní kola, nejdříve dvě vnější a pak dvě vnitřní. Způsob lepení je patrný z návodné kresby, kde je zakreslena levá polovina zadní osy. Mezi vnější a vnitřní kolo vlepíte díl 24, který si vyřežete ze sololitu nebo překližky 1 mm silné. Kola budete zpracovávat z dílů: 20 (4x), 21 (2x), 23 (2x), 24 (2x), 25 (2x), 26 (2x), 27 (2x), 28 (2x). Nasunete na osy kol dvě vnitřní zarážky 19, které si zpracujete a zalepíte napevno na rysky na ose. Pak z obou stran nasunete dvojici kol a ověříte si, zda se volně otáčejí. Upevníte je dvěma vnějšími zarážkami 29, které opět přilepíte napevno.


Zpracujete prostor pro výstup na střechu 35 (2x) a 10 dílů 36 (stupačky), které osadíte do dílů 35. Hotové díly 35 osadíte do bočních stěn nákladní kabiny, tj. do dílů 32 a 33. Slepíte kabinu z dílů 30, 31, 32, 33, ale neuzavřete ji zatím v dolní části (pod lomovou hranou). Střechu 34 přilepíte na celek a podlahu kabiny 37 vlepíte zevnitř prostoru tak, aby dolní okraje chlopní dílu 37 byly na lomové hraně kabiny. Teprve teď uzavřete u dílů 30, 31, 32, 33 jejich dolní části. Zpracujete čtyři nástavby dolní části podle návodné kresby, a to na levém boku předek z dílů 38 a 39, na pravém boku předek z dílů 40 a 41, a pak pro záď vozu zkompletujete díly 42 (levý) a 43 (pravý). Hotové nástavby přilepíte k bokům vozu a k podlaze 37. Zkompletujete držák nosiče 70, přilepíte nosič 15 a celek připojíte na vyznačené místo na zádi kabiny řidiče.

Další prací je zhotovení předních kol podle samostatné návodné kresby. Vyrobíte je z dílů 45 (2x), 46 (2x), 47 (2x), 48 (2x), 49 (2x), 50 (2x), 52 (2x). Na nosič 15 přilepíte zkompletovanou zadní stupačku 17 - lepíte na vyznačená místa v nosiči 15. Samostatně zpracujete nárazník. Vytvarujete díl 54 a přilepíte ho na 53 a 56. Celek zakryjete jeho zadní stěnou 55 a hotový nárazník osadíte na dolní část kabiny 3.

Zbývají doplňky. Začnete žebříkem: zpracujete jeho stupně 58 (13x) a postranice 57 (2x). Stupně přilepíte na vyznačená místa na dílech 57 a celek osadíte na střechu, kde jsou pro jeho umístění vyznačené čárkované úsečky pro přilepení natupo. Upozorňujeme, že při osazování doplňků na střechu se musíte orientovat podle návodné kresby, protože díly jsou drobné a do vyznačených políček pro jejich přilepení nebylo možno napsat čísla dílů, které se tam lepí.

Zpracujete střešní zahrádku z dílů 59 (2x) a 60 (2x). Díly zkompletujete, dva díly 60 přilepíte na dva díly 59 a hotové zahrádky osadíte na střechu 34. Na násadu 61 přilepíte strhávací hák 62 a celek přilepíte opět natupo ke střeše podle návodné kresby.

Zkompletujete tělo výstražného majáku 68, zakryjete je horní částí 67 a hotový maják osadíte na vyznačené místo na střeše 34. Na druhé straně střechy bude umístěna nástavba zvukového signálu. Zpracujete ji a osadíte podle návodné kresby na střechu 34 (z dílů 63, 64 a 65). Na její díl 65 osadíte druhý výstražný maják, který zkompletujete z dílů 66 a 67. Nakonec osadíte na kabinu dva zkompletované stěrače 69 a dvě zkompletovaná zpětná zrcátka 22.

Poslední prací je zkompletování dvou zástěrek zadních kol, které přilepíte na vyznačená místa na dílech 42 a 43.

Slepení modelu Michal Kavalier