Lehký tank STUART M5

Lehký tank STUART M5
Sdílej
 
Model tanku STUART M5 A1 je zpracován v měřítku 1:50 a patří do série výzbroje československé armády od doby jejího vzniku do roku 1993.

Prostorový model je doprovázen výřezem krajiny - částí silnice s polem a kapličkou. Více se o tanku dozvíte v článku Lehký tank Stuart M5.

PŘÍPRAVNÉ PRÁCE


Lomové hrany, které budete nařezávat z líce tisku, jsou kresleny plnou čarou opatřenou mimo kresbu dílu černou šipkou, jejíž špička směřuje na lom; hrany, které budete nařezávat z rubu tisku, jsou kresleny čerchovaně (-.-.-) a plochy, které budete z dílů vyřezávat, jsou značeny červenou úhlopříčkou.

Na osu věže (díl 38), na osu mechanismu sklápění hlavně děla (díl 35) a na konstrukci hlavně děla (díl 33) použijete kulatá párátka o průměru 2 mm. Délky uvedených dílů a vyznačení pro jejich osazení v modelu jsou zakresleny ve vystřihovánce, stejně tak jako díly, které budou vyrobeny ze špendlíků - hlavně kulometů (díly 24, 63) a osa kulometu věže tanku (díl 50).
Do přípravných prací patří i přenesení rysek na některých dílech na jejich rubové strany. Jsou to rysky A-A, které přenesete na ruby dílů 1, 2, 3, 4, 6, 9, 10 a 11, a rysky B-B, které přenesete na ruby dílů 1, 3 a 9.


NÁVOD NA SLEPENÍ


Stavbu začnete zpracováním věže. Nosič 31 přilepíte na rub dílu 29 a na vyznačená místa na dílu 29 osadíte zkompletovaný díl 30. Zpracujete díl 32. Zalepíte do něj hlaveň děla zhotovenou z připraveného dílu 33, který oblepíte vytvarovaným dílem 34. Pomocí osy 35 osadíte díl 32 (s hlavní děla) do nosiče 31 a osu 35 k nosiči přilepíte.

Hlaveň s dílem 32 se může na ose 35 zvedat i sklápět. Pak vzniklý celek přilepíte díly 29 a 31 na vyznačená místa na dílu 27, kam ještě osadíte zkompletovaný díl 37. Vytvarujete stěny věže 28 a připojíte je k celku, tj. na díl 27 a k dílu 29.

Zkompletujete díl 42 a přilepíte jej na vytvarovaný, ale nezpracovaný díl 41. Ten pak zkompletujete a oba spojené díly připojíte k celku, tj. k dílu 27, a přilepíte i na vyznačené místo na dílu 28. Celek podlepíte dílem 43 - lepíte jej na díl 27.

Zpracujete dva díly 44 a použijete je k osazení osy kulometu věže: na osu 45 přilepíte dolní zarážku 44, po proschnutí protáhnete osu 45 postupně boční konstrukcí věže, tj. díly 43, 27 a 42, a shora na osu navlečete druhý díl 44 tak, aby oba díly 44 těsně dosedaly k dílům 43 a 42. Osa 45 se může v konstrukci otáčet, ale ne příliš volně. Zkompletujete díl 71 a osadíte ho podle návodné kresby na osu 45 - dbejte na to, aby osa byla k dílu 71 kolmá.

Do dílu 37 (držák osy věže osazený uvnitř věže na dílu 27) navlečete osu 38 a provlečete ji a přilepíte podle návodné kresby k dílům 37 a 27. Zpracujete horní desku věže, tj. díl 39: zpracujete díl 40, na který přilepíte zkompletovaný díl 53, a pak díl 40 osadíte na desku 39.

Na tu ještě připojíte zpracovaný díl 52 a poté zkompletujete čtyři držáky 51, které osadíte: dva držáky na díl 40, jeden na díl 53 a jeden na díl 52. A teď už můžete desku 39 připojit k věži - lepíte ji na díly 25 a 29. Zpracujete díl 54, připojíte ho na vyznačené místo na dílu 28 a k dílu 28 ještě přilepíte zpracovaný díl 55. Do toho zalepíte podle návodné kresby anténu 56, kterou si vyrobíte ze slabého drátku nebo štětiny ze smetáku.

Zkompletujete štít děla 36, navlečete na hlaveň a přilepíte podle návodné kresby. Zkompletujete čtyři držáky 51 a přilepíte je na vyznačená místa na dílu 28. Hotovou věž - zatím bez vnějšího kulometu - odložíte a sestavíte trup: zkompletujete díly 19 (2x), 23, 53 (2x) a 57 (2x) a přilepíte je na vyznačená místa na dílu 9. Na ten osadíte i vytvarovaný a uzavřený díl 25, který zakryjete dílem 26. Hlaveň kulometu, tj. dílu 24, protáhnete dílem 23 a dílem 9, ke kterému ji přilepíte acetonovým lepidlem. K dílu 9 připojíte postupně díly 10, 11 a 12. Zkompletujete a vytvarujete díly 2 a 4 a připojíte: díl 2 k dílu 10 a díl 4 k dílu 11. Do vzniklého prostorového útvaru vlepíte na rysky A-A dvě žebra 13.

Celek zatím odložíte a zpracujete dolní část trupu, tzv. vanu. Zkompletujete díly 1 a 3 a připojíte k nim díly 5 (2x) na rysky A-A. Vytvarujete díl 7 a připojíte k celku, tj. k dílům 1 a 3. Na rozložený díl 8 přilepíte na vyznačená místa zpracované díly 14 a 15 (2x). Pak díl 8 připojíte k celku, tj. k dílům 1 a 3.

Nyní můžete postupně a pečlivě na dolní část tanku osadit část střední, kterou již máte zpracovanou. Začnete od přídě, kde připojíte díl 9 na díl 7 a pokračujete osazením blatníků: díl 2 na díl 1 a díl 4 na díl 2 - přitom spojíte svislé části blatníků na přídi s dílem 9. Osazení uzavřete přilepením zadní části, tj. dílu 12 na díl 8. Zbývá uzavřít také dolní část - díl 6 lepíte postupně na díly 8, 1, 2 a 7.

Vytvarujete díl 21, připojíte k němu podle návodné kresby oba boky 22 a vzniklý prostorový útvar připojíte k celku - lepíte na vyznačená místa na dílu 12. Zkompletujete díl 16 a osadíte ho na vyznačená místa na dílu 8. Zpracovaný díl 17 připojíte na díl 2 a zpracovaný díl 18 připojíte na díl 4. Zkompletujete čtyři díly 20 a dva přilepíte na vyznačená místa na dílu 9 a dva na vyznačená místa na dílu 7.

Zkompletujete posledních šest dílů 51 a osadíte: čtyři na vyznačená místa na dílu 9 a dva na vyznačená místa na dílu 53. Zpracujete dva díly 61, jeden díl 60 a všechny tři osadíte na vyznačená místa na dílu 9. Na levý blatník, tj. díl 2, osadíte na vyznačené místo zpracovaný díl 62. Zpracujete a vytvarujete dva držáky 58, zalepíte do nich dva zkompletované díly 59 (reflektory) a tyto komplety pak osadíte na celek, tj. lepíte díly 58 na pravé straně k dílu 23 a na díl 9 a na levé straně na díl 9.

Budete pokračovat pohybovým ústrojím tanku. Začnete na levé straně a zkompletujete, vytvarujete a uzavřete pás, tj. díl 66. Pak do něj zalepíte díl 64 a vzniklý prostorový útvar připojíte k celku, tj. lepíte díl 64 na vyznačené místo na dílu 1. K dílu 64 přilepíte z rubu díl 68. Podobně zpracujete i pravou stranu z dílů 65, 67 a 69, kterou přilepíte na vyznačené místo na dílu 3.

Zbývá sestavit kulomet věže. Začnete tím, že zkompletujete díly 46, 47, 48 a 49. Do dílu 47 nasunete a přilepíte hlaveň kulometu, tj. díl 63 (špendlík), a díl 47 upevníte v držáku 46 osou 50 (špendlík), kterou k držáku přilepíte. K dílu 47 přilepíte podle návodných kreseb držadlo kulometu 48 a zásobník 49. Držák 46 nasunete na osu 45 a přilepíte ho k ose 45 a k dílu 71. Ověříte funkce: držák kulometu se na ose 45 otáčí o 360 stupňů a kulomet se v držáku sklápí a zvedá.

Věž nyní můžete osadit na trup tanku: osu věže protáhnete trupem, tedy postupně díly 26, 9 a 6, a zespodu na ni navlečete co nejtěsněji k trupu zkompletovanou zarážku 70, kterou k ose přilepíte. Po proschnutí ještě ověříte, zda se věž na tanku otáčí o 360 stupňů.




Tank STUART jste úspěšně dokončili a kdo bude chtít, může jej zasadit do terénu, který jsme pro vás rovněž připravili.

Stavbu terénu začnete kapličkou. Vytvarujete a uzavřete díl 5, zalepíte do něj díl 6 a hotový výklenek přilepíte z rubu na díl 4. Ze dvou dílů 7 a dvou dílů 8 sestavíte stříšku, kterou osadíte na díl 4. K dílu 1 připojíte díl 9 a k oběma z jedné strany díl 2 a z druhé díl 3. Hotovou silnici připojíte ke kapličce - lepíte díly 1, 3 a 9 na vyznačená místa na dílu 4. Zkompletujete čtyři patníky 10 a osadíte je na vyznačená místa na silnici, tj. na díl 1. Díl 13 zkompletujete a osadíte ho na stříšku kapličky podle návodné kresby.

Kdo bude chtít, vyrobí si ještě díl 11, zaorané pole. Na kladívkovou čtvrtku velikosti 80 x 155 mm si na jedné kratší straně zakreslíte obdélníček 10 x 70 mm. Bude to místo pro zídku, díl 12. Orientujete se podle návodné kresby. S výjimkou místa pro zídku vysypete celou plochu modelářským posypem, ve kterém smícháte hnědý s trochou černého. Necháte pod zátěží dokonale proschnout (nejlépe 24 hodin) a pak díl 11 připojíte k celku, tj. k dílu 1. Na díl 11 můžete umístit tank do polohy podle vlastní volby.



Modely vojenské techniky čs. armády z let 1918-1993 v ABC


stíhačka A-18 6/2006
lehký tank vz. 38 8/2006
obrněné auto Tatra OA vz. 30 13/2006
britský tank Cromwell 3A 19/2006
Jeep Willys MB 22/2006
bombardovací letoun Š-16 23/2006
ruský tank T-34/76 4/2007
obrněný transportér OT 64A 7/2007
pancéřová drezína typ 18 9/2007
obrněný betonový vůz Bison 13/2007
samohybné dělo SU 100 17/2007
Tatra 111 20/2007

Slepení modelu Roman Kunst