Roubená stavba Maměnka z Pusteven

Roubená stavba Maměnka z Pusteven
Sdílej
 
Jako vánoční dárek jsme pro vás připravili vystřihovánku Maměnky ze souboru staveb na Pustevnách v Beskydech.

Prostorový model, zpracovaný v měřítku 1:120, je určen zkušenějším modelářům. Při stavbě budete muset být trpěliví, a to především při zpracování množství drobných trojrozměrných prvků.

Model je rozsáhlý - má 123 číslovaných dílů, což představuje 283 kusů papírových, jeden díl ze špejle a jeden díl ze špendlíku. Kvůli využití celé plochy stránek kreseb vystřihovánky nejsou díly řazeny za sebou podle číslování. Proto na konci rozsáhlého návodu, který jsme uveřejnili na www.iabc.cz, najdete přehled umístění dílů na jednotlivých stránkách.


O PUSTEVNÁCH


Osada Pustevny leží v Beskydech v sedle pod Radhoštěm ve výšce 1018 metrů. Pustevny byly pojmenovány po poustevnících, kteří zde v polovině 18. století žili. Na konci 19. století, kdy lidé začali více cestovat, byla na Pustevnách z iniciativy Pohorské jednoty Radhošť postavena první turistická útulna Pústevňa a kamenná chata Šumná. Protože turistický ruch narůstal, bylo třeba zvýšit i ubytovací a pohostinské kapacity. Členové Pohorské jednoty se obrátili na vsetínskou stavební kancelář Michala Urbánka, jehož tehdejší zaměstnanec slovenský architekt Dušan Jurkovič projektoval v roce 1898 ve slohu lidové secese postupně další dvě útulny - Libušín a Maměnku. Další stavební rozvoj Pusteven nastal za první republiky.

Během druhé světové války Maměnka i Libušín zpustly. Po převratu v roce 1948 byl spolek Pohorská jednota násilně rozpuštěn a obě dřevěné stavby začal provozovat stát. Až v roce 1986 bylo vydáno povolení na jejich celkovou rekonstrukci, ale ta byla přerušena.

Po vyřešení sporu o vlastnictví objektů je dostalo do správy Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm a od roku 1995 se pustilo do jejich obnovy. V roce 1999 byla otevřena útulna Libušín a v roce 2003 byla zpřístupněna také Maměnka. Areál Pusteven byl v době rekonstrukce prohlášen Národní kulturní památkou.

Nejzajímavější jízdu na Pustevny zažijete sedačkovou lanovkou z Trojanovic, vzdálených asi 5 km od Frenštátu pod Radhoštěm.

Zdroj:

(http://aktualne.centrum.cz)PŘÍPRAVNÉ PRÁCE


Přípravné práce provedete obvyklým způsobem: hrany, které budete nařezávat (rýhovat) z líce tisku, jsou kresleny plnou čarou opatřenou mimo kresbu dílu černou šipkou, jejíž špička směřuje na lom; hrany, které budete nařezávat z rubu tisku, jsou kresleny čerchovaně (-.-.-). Výřezy ploch z dílů jsou značeny červenou úhlopříčkou, prořezy pro sloupek zvoničky v dílu 64 úhlopříčkou černou. U okrouhlých částí okrajů střechy (díly 17, 40) jsou prostřihy orientačně vyznačeny symbolem schematických nůžek. Na odlišnosti nebo zvláštní postupy upozorníme v průběhu stavby modelu. Proto doporučujeme, abyste dodržovali popsaný postup a současně s ním se orientovali podle návodných kreseb.

Do přípravných prací jsme zahrnuli i podlepení některých dílů silnějším kancelářským papírem. Jde o díly 12 (10x), 13 (9x), 81, 83, 119 a 120. Dále si připravíte obyčejnou kuchyňskou špejli, bude to díl 62, a uříznete ji podle skutečné délky vyznačené ve vystřihovánce; jednu stranu seříznete do ostré špičky a celou ji nabarvíte tmavohnědě. Pro zpevnění konstrukce sloupků (díly 26, 27 a 67) do nich zalepíte kulatá párátka o průměru 2 mm nebo obroušené zápalky. Dlouhý špendlík bude mít číslo dílu 123 a připravíte si ho tím, že mu odštípnete hlavičku. Doporučujeme provést uvedené práce v předstihu, abyste se pak při stavbě nezdržovali. Poslední z přípravných prací je přenesení rysek na některých dílech ze strany tisku na jejich rub: jsou to rysky A-A na dílu 1, B-B na dílu 36, C-C a D-D na dílu 85.

NÁVOD NA SLEPENÍ


Vlastní stavbu modelu začnete zpracováním střechy. Zkompletujete okno 20, osadíte je na vyznačené místo na štítu 31, ke kterému připojíte vytvarovaný díl 33. Vytvarujete díl 32, přilepíte ho ke střeše 28, k oběma dílům 32 a 28 připojíte štít 31 s podlomenicí 33. Ke střeše 28 ještě připojíte druhý štít 29. Zkompletujete střešní díl 34, připojíte k němu štít 35 a vzniklý celek spojíte se střechou 28. Ke střešnímu dílu 28, štítu 29, střešním dílům 34 a 35 připojíte vytvarovaný střešní díl 30.

Pokračujete střešní nástavbou nad hlavním vstupem. Zpracujete díl 36 a připojíte k němu zkompletovaný díl 37, ke kterému přilepíte střešní díl 38. Vzniklý prostorový útvar připojíte k celku: díl 36 přilepíte k dílu 28, ke kterému přilepíte i díl 38. Nad vzniklou terasou vybudujete zastřešení. Spojíte dva díly 42 a k nim podle návodné kresby přilepíte tři díly 43 a díl 43•. Ke vzniklému celku připojíte vytvarovaný střešní díl 44, k němu a k dílu 43• přilepíte další střešní díl 45, vše doplníte podhledem 40, který lepíte na díl 44. Zkompletujete díl 39•, dva díly 41• a přilepíte je na vyznačená místa na dílu 40. K nim a k dílu 40 připojíte dva zpracované sloupky 39 a čtyři zkompletované díly 41. Hotové zastřešení teď osadíte na celek: díl 40 lepíte na 36, díly 41• rovněž na 36, střešní díly 44 a 45 na střechu 28 (kde je místo pro přilepení vyznačeno) a dva sloupky 39 na vyznačené místo na terase, tj. na díl 36. A teď už můžete ke střeše přilepit její podhled, tj. díl 17, který lepíte postupně na díly 30, 33, 28 a 35.

Pokračujete zpracováním a osazením vikýřů a komínů: zkompletujete díl 47 (6x), připojíte k němu zpracovaný díl 46 (6x) a šest vyrobených vikýřů osadíte na střechu - čtyři na díl 28 a dva na díl 34. Do komínového dílu 48 budete při jeho postupném (půdorysném) uzavírání zalepovat jeho horní část 48• a po dokončení střechy uzavřete i jeho zakrytí. Obdobně vyrobíte i další dva komíny z dílů 49, 49• a 50, 50•. Hotové komíny osadíte na vyznačená místa na střešním dílu 28. K dílu 51 připojíte díl 21 a hotovou dolní část věže osadíte na střechu: díl 21 na díl 28 a díl 51 na díly 28 a 34, kde je místo pro osazení vyznačeno.

Střechu, až na dokončení věže a zhotovení zvoničky, máte hotovou a zbývá ji doplnit o vnější nosné prvky. Zkompletujete díly 19, 24, 25 a přilepíte je na vyznačená místa na podhledu střechy, tj. na díl 17. Zpracujete čtrnáct sloupků 26. Osm z nich přilepíte na vyznačená místa na dílu 19 a k dílu 17, tři na vyznačená místa na dílu 24 a k dílu 17 a tři na vyznačená místa na dílu 25 a k dílu 17. Zkompletujete dva díly 18• a přilepíte je po jednom na vyznačená místa na dílu 17 a k dílům 24 a 25. Zpracujete šestnáct dílů 18 a osadíte šest z nich na vyznačená místa na dílu 17 nad hlavní vchod a zbývajících deset dílů 18 na díl 17 nad boční vchod.

Střechu i s nosnými prvky zatím odložíte a začnete se stavbou stěn budovy. Připravená okna 12 přilepíte na díly 1 (6x), 8• (1x), 2 (2x), 14 (1x); okna 13 přilepíte na díly 1 (6x), 8• (1x), 2 (2x); okna 81, 82 (4x) a 83 přilepíte na díl 79 a díly 119 a 120 (které nejsou viditelné v návodných kresbách) přilepíte na díl 1. Místa pro všechny uvedené prvky jsou na příslušných dílech vyznačena.

Zkompletujete díly 5, 6 (2x), 15 a přilepíte je: díl 5 na vyznačené místo na dílu 3, díly 6 na díly 4 a 2 a díl 15 na díl 14. Zkompletujete díl 7 (3x) a přilepíte z rubu na díly 3, 4, 2 a zpracovaný díl 16 přilepíte z rubu na díl 14. Díly 3 a 4 zkompletujete a přilepíte z rubu na díl 1. Na díl 8 ještě přilepíte zpracovaný díl 9 a dva zkompletované díly 10.

K dílu 1 připojíte díl 8, k dílu 8 díl 8• a ten přilepíte na díl 1 na rysku A-A, přitom na vyznačená místa na dílu 8• přilepíte díly 3 a 4. K dílu 1 přilepíte díl 2, který přilepíte i na vyznačené místo na dílu 8•. Na díly 8• a 2 připojíte zadní vstup, tj. díl 14.

Další prací bude zpracování a osazení pavlačí 1. patra. Nejdříve zpracujete zbylé pavlačové sloupky, tj. čtrnáct kusů dílu 27. U hlavního (vchodového) průčelí zpracujete střed pavlače, tj. díl 66 a osadíte jej na vyznačené místo na průčelí, tj. na díl 1. Zkompletujete obě strany navazující na středovou pavlač, a to díly 69 (směrem k bočnímu vchodu) a 70 (směrem k vnějšímu schodišti). Na vyznačená místa zábradlí dílů 69 a 70 přilepíte sloupky 27: čtyři na díl 69, pět na díl 70 a pak oba díly připojíte k celku, tj. k dílu 1 a k dílu 66. Pokračujete pavlačí nad bočním vchodem, tj. dílem 74, který zkompletujete a připojíte k celku, tj. k dílům 1 a 69. Zbývá poslední pavlač, tj. díl 76, kterou zpracujete a na vyznačená místa na vnitřní straně zábradlí přilepíte zbylých pět sloupků 27. Pak pavlač připojíte k celku, tj. lepíte na díly 74, 2, 8• a 14.

Nyní můžete střechu osadit na stěny. Pracujte opatrně a ověřte si osazení tak, že si jej vyzkoušíte jednou bez lepení. Dejte si pozor na to, aby sloupky, které budete lepit k zábradlí, šly zasunout při osazování na pavlač, tj. za vnitřní stranu zábradlí. Střechu přilepte nejdříve na hlavní průčelí, pak na průčelí bočního vchodu, jeho protilehlého průčelí, zadního dlouhého průčelí a zbytku. Dbejte na to, aby sloupky byly skutečně svislé, a pak je přitisknete k zábradlí pomocí pinzety. Po osazení střechy objekt lehce zatížíte a necháte dokonale proschnout - nejlépe přes noc.

Zkompletujete zbývající čtyři díly 18 a osadíte je na vyznačené místo na podhledu střechy, tj. díl 17, a přilepíte ho natupo ke stěnám 8 a 8•. Zpracujete sloupky 67 (14x) a přilepíte je na vyznačená místa na dílech 66 - sem lepíte šest sloupků - a na 74 - sem lepíte osm sloupků. Zkompletujete díly 71 (12x), 72 (2x), 73, 77 a přilepíte je na vyznačená místa: díly 71 na 69 (4x), 70 (4x), 76 (4x); 72 na 69 a 76; 73 na 70; 77 na 76.

Zkompletujete stříšku 80, osadíte ji na díl 79 a hotovou přístavbu připojíte k celku, tj. lepíte ji na vyznačené místo na dílu 8. Zkompletujete terasu, tj. díl 97, a připojíte ji k celku, tj. lepíte na díly 1, 8 a 79. K dílu 88 přilepíte vnitřní část 89 a vzniklý prostorový útvar připojíte k celku: lepíte 88 na 97 a 1 a 89 na 1. Přitom souběžně přilepíte sloupky 67 (6x) jak k zábradlí 88, tak i k podlaze dílu 88. K dílu 87 přilepíte díly 86 a 85 a vzniklý prostorový útvar připojíte k celku - díl 87 lepíte na díl 1.

Souběžně k zábradlí dílu 87 přilepíte sloupky 67 (8x). Další část terasy, tj. díl 90 připojíte k celku, a to na díly 88, 1, 86 a 85.

Náročné bude postavení vnějšího dřevěného schodiště, které se skládá z drobných dílů. Je půdorysně zasunuto do koutu tvořeného díly 8 a 79, výškově osazeno na terase (díl 97) a spojuje dvěma rameny podlaží přízemí a prvního patra. Tyto okolnosti mohou způsobit při sebenepatrné stavební odchylce viditelnou chybu na průčelí stavby. Proto jsme průběh schodnice vyznačili jen na dílu 8. Pokud k chybě dojde, neprojeví se barevným odlišením na přiléhajícím dílu 79.

Zkompletujete nástupní rameno 108 a vlepíte do něj zpracované stupně: jeden díl 111• (první stupeň) a osm dílů 111. Na díl 108 přilepíte zpracovanou podestu 110 a na ni druhé zkompletované rameno 109 se zpracovanými stupni 111• (první stupeň) a 111 (7x). Zkompletujete sloupky 113, 114, 114• a přilepíte na vyznačená místa na schodnicích - orientujete se při tom podle návodné kresby. Ke schodnicím nástupního ramene 108 přilepíte dva zkompletované sloupky 112. Madlo zábradlí si vyrobíte z dílu 118 (je na třech dlouhých kusech, ze kterých si potřebné části odstřihnete) a přilepíte ho podle návodné kresby na sloupky nástupního ramene - jedno na 112, 113 a druhé na 112, 114, 114•, stěna 79.

A teď už můžete schodiště připojit k celku a lepíte: schodnici 109 na díly 8 a 73, podestu 110 na díl 79, schodnici 108 na terasu 97 a sloupky 112 (2x), 113, 114 a 114• na terasu 97. Zbývá osadit madlo 118 na sestupné rameno z prvního patra. Odměřený a zpracovaný díl přilepíte opět podle návodné kresby na sloupek 113 a sloupek pavlače 27.

Dokončíte terasu: zkompletujete okno 23, dveře 22 a přilepíte z rubu na díl 96, ten vytvarujete a osadíte na něj díl 95. Vyrobenou poslední část terasy připojíte k celku a lepíte díl 95 na díly 90, 88, 97 a díl 6 na díly 90 a 97.

Hrubá stavba objektu je hotova a začnete zpracovávat terén. Ten je u zaoblených nároží terasy (díl 96) obtížně zpracovatelný pro nepatrný spád. Proto jsme připravili několik kamenů, kterými bude možno případné nedokonalosti překrýt. Kameny nemají číslování dílů a jsou umístěny na straně 5 u dílu 98. Nejdříve přilepíte na rub terénní chlopně dílu 96 dva technické díly 99 a pokračujete terénním dílem 100 spojeným s dílem 101, které lepíte postupně na vyznačená místa na dílech 97, 96, 99, 79 a 8. K dílu 102 přilepíte díl 103, vzniklou část terénu připojíte k celku a lepíte 102 na 100, 101, 8 a díl 103 na díly 8, 2, 14, 85. Pokračujete terénem před bočním vstupem - díl 91 přilepíte na 92 a oba připojíte k celku: 92 lepíte na díl 85, 91 na díl 90. Dílem 98, který přilepíte na díly 92, 91, 90, 96, 99, uzavřete terén kolem objektu.

Dokončíte práce na terase včetně přístupů: do dílu 104 zalepíte stupně 105 a vzniklý prostorový prvek osadíte na terén 100 a přilepíte k terase 97. Do dílu 106 zalepíte stupně 107 a vzniklý celek připojíte ke schodům 104 a na terén 100. Před bočním vstupem sestavíte vyrovnávací stupně z dílu 93, který přilepíte ke dvěma zkompletovaným dílům 94, a vzniklý celek přilepíte k terase 90 a na terén 91.

Další prací je zhotovení zábradlí terasy. Opět doporučujeme, abyste se orientovali podle návodných kreseb. Zpracujete pět sloupků 115, čtrnáct sloupků 16 a čtrnáct držáků 117. Tři sloupky 115 přilepíte na vyznačená místa na dílu 90, jeden na díl 97 a jeden na díl 104. Držáky 117 přilepíte na sloupky 116 a ty osadíte pomocí držáků na díly terasy: pět na díl 90, pět na díl 95 a čtyři na díl 97. Ze zpracovaných proužků 118 si vyrobíte madla zábradlí a přilepíte je podle návodných kreseb na sloupky. Zkompletujete a osadíte pět stříšek - díl 11 na stěnu 8, díl 68 na pavlač 66, díl 75 na pavlač 74, díl 78 na stěnu 8• a díl 84 na stěnu 8.

Pokračujete věží - zpracujete díl 52, osadíte jej na celek, tj. na díl 51, a na vyznačená místa na něj přilepíte dva spojené díly 53. Zkompletovanou římsu 54 zakryjete dílem 55 a pak ji osadíte na díl 52. Zpracujete stříšku 56 a přilepíte ji na římsu, tj. na díl 55. Obtížné bude zkompletovat cibulku 57, na kterou osadíte sestavený tambur 58, a pak cibulku 57 osadíte na celek, tj. na díl 56. Na tambur 58 osadíte zpracovanou římsu 59. Vrchol věže sestavíte ze zkompletovaného dílu 60, na který osadíte zpracovanou špičku 61, a pak osadíte díl 60 na římsu 59.

Pokračujete zvoničkou na střešní nástavbě. Vytvarujete a uzavřete díl 63, přilepíte k němu podhled 64 a vzniklý kužel navlečete na připravený sloupek 62 (špejle nabarvená nahnědo), ke kterému ho přilepíte. Zkompletujete dva díly 65 a podle návodné kresby je osadíte na zvoničku, tj. na vyznačená místa na dílu 64 a ke sloupku 62. Hotovou zvoničku osadíte sloupkem 62 na střešní nástavbu, tj. nasunete do její střechy ze dvou dílů 42, ke kterým ji přilepíte. Zpracujete čtyři díly 121 a osadíte je na střešní nástavbu, tj. každý přilepíte natupo na hřebeny střechy (díly 42) a ke sloupku zvoničky 62.

Poslední prací je osazení kohouta na špičku věže. Díl 123 - špendlík s uštípnutou hlavičkou - oblepíte dílem 122 a špendlík nasunete do špičky věže, ke které jej přilepíte rychleschnoucím lepidlem.

Umístění dílů na jednotlivých stránkách:

Str. 1: díly 1, 2, 5, 6, 8, 12 (10x), 13 (9x), 41 (4x), 44, 45, 81, 83, 84

Str. 2: díly 3, 4, 6, 7 (3x), 8•, 10 (2x), 14, 15, 16, 17, 19, 24, 25, 32, 43 (3x), 43•, 79, 80, 82 (4x)
Str. 3: díly 20, 28, 29, 30, 31, 34, 36, 39 (2x), 40, 42 (2x), 49, 49•, 72, 77, 78
Str. 4: díly 11, 18• (2x), 21, 33, 37, 38, 51, 52, 53 (2x), 54, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 66, 68, 72, 73, 74, 75, 90, 118, 119, 120, 122
Str. 5: díly 9, 35, 39•, 41• (2x), 48, 55, 62, 69, 70, 76, 87, 88, 89, 92, 93, 94 (2x), 96, 98, 99, 100, 101, kameny
Str. 6: díly 22, 23, 50, 63, 64, 65 (2x), 85, 86, 91, 95, 97, 102, 103, 104, 105, 106, 108, 109, 110, 111 (15x), 111• (2x), 112 (2x), 113, 114, 114•, 115 (5x), 118
Str. 7: díly 18 (21x), 26 (14x), 27 (14x), 46 (6x), 47 (6x), 48•, 50•, 67 (14x), 71 (12x), 117 (14x), 121 (4x)


Slepení modelu Roman Kunst