Obrněný vůz AUSTIN

Obrněný vůz AUSTIN
Sdílej
 
Představujeme vám obrněný vůz značky AUSTIN v měřítku 1:50, tak jako ostatní ze série modelů výzbroje československé armády.


Model je doplněn prostorovou kulisou vytvářející dojem válečného nasazení obrněnce. Tuto část vystřihovánky můžete použít i pro umístění dalších modelů, například při zpracování fotodokumentace vaší sbírky.

PŘÍPRAVNÉ PRÁCE

Oba modely jsou odděleny ve vystřihovánce i v návodných kresbách barevným podložením čísel dílů. Vystřihovánka obrněnce má čísla dílů podložena modrou barvou, vystřihovánka stavby barvou žlutou.

Lomové hrany, které budete nařezávat z líce tisku, jsou kresleny plnou čarou opatřenou mimo kresbu dílu černou šipkou, jejíž špička směřuje na lom. Hrany, které budete nařezávat z rubu tisku, jsou kresleny čerchovaně (-.-.-.-). Plochy, které budete z dílů vyřezávat, jsou značeny červenou úhlopříčkou. Místa, ve kterých budete zalepovat osy pohybových mechanismů, jsou značena černou úhlopříčkou (křížkem).

Na ruby dílů 1, 2 a 5 vystřihovánky vozu si přenesete rysky A-A, na díly 3 a 4 rysky B-B. Stejně tak přenesete na díl 1 vystřihovánky stavebního objektu rysky A-A. Na osy různých mechanismů použijete špejle o průměru 2 mm, jejichž délky jsou zakresleny ve vystřihovánce.


NÁVOD NA SLEPENÍ


Vlastní práce na vystřihovánce obrněnce začnete zkompletováním a osazením některých dílů. Zpracujete díl 48 a přilepíte ho na vyznačené místo na dílu 1. Stejně zkompletujete a osadíte další díly: díl 44 na díl 12; díly 45, 46 a 47 na díl 2; díly 40 (2x) na díl 39; díl 41 (2x) na díl 39; díl 42 na díl 6; díl 52 na díl 11.

Sestavíte dolní část střeleckých věží: díl 28 (2x) přilepíte na díly 1 a 2, pak vytvarujete a uzavřete díl 27 (2x), zakryjete jej dílem 29 (2x) a obě sestavené věže připojíte na jedné straně k dílům 1 a 28 (ale ne na střešní chlopeň), na druhé straně k dílům 2 a 28. Díly 1 a 2 spojíte střešní chlopní a postupně k nim připojíte díly 11 a 6 (ten lepíte na rysku A-A) a celek doplníte dílem 7, který lepíte na díly 6, 1 a 2.

K dílu 12 připojíte díly 13 a 14 a doplníte je zpracovaným dílem 9. Vzniklý prostorový útvar připojíte k celku, tj. na díly 11, 1 a 2. Díl 3 přilepíte na díly 1 a 9, díl 4 na díly 2 a 9. Zpracujete díl 5 a připojíte ho k celku, tj. lepíte na díly 3, 4, 7 a 9. Zkompletujete žebro 10 a osadíte ho na vyznačená místa na dílu 5. Celek uzavřete v dolní části dílem 18. Střeleckými věžemi protáhnete osy 30 (2x) a přilepíte je k dílu 5.

Zpracujete a osadíte kola: vytvarujete a uzavřete díly 24 (4x) a přilepíte je nejdříve na dvě kola 25 a dvě kola 26. Ke každému z nich přilepíte další kolo 25. Na přední osu, tj. díl 22, přilepíte zkompletovanou zarážku 21, po proschnutí osu protáhnete přední částí vozu a z druhé strany navlečete zbývající zkompletovanou zarážku 21 až ke konstrukci obrněnce. Tam ji přilepíte tak, aby se osa mohla volně otáčet, ale neměla větší volnost ve vodorovném pohybu do stran.

Po proschnutí navlečete na osu obě kola, z dílů 24 a 25 (2x), a ty přilepíte k osám. Po proschnutí ověříte funkci - osa se musí i s koly volně otáčet.

Sestavíte zadní osu: vytvarujete a uzavřete dva díly 19 a ty zakryjete dvěma díly 20. Vzniklé prostorové prvky přilepíte na vyznačená místa na zbylých dvou kolech, a to na díly 26. Jedno dokončené kolo navlečete a přilepíte na osu 23, po proschnutí osu provlečete zadní nápravou a z druhé strany na osu navlečete a přilepíte zbylé kolo. Po proschnutí ověříte funkci - osa i s koly se volně otáčejí.

Zpracujete díl 8 a připojíte podle návodné kresby k celku, tj. lepíte na díl 7.

Sestavíte a osadíte přední reflektory: zkompletujete a uzavřete díl 16 (2x), přilepíte na zpracovaný díl 15 (2x) a díl 16 zakryjete dílem 17 (2x). Hotové reflektory osadíte na vyznačená místa na dílech 13 a 14. Zkompletujete stupačku 43 a osadíte ji na vyznačené místo na dílu 3.

Samostatně zpracujete horní části střeleckých věží i s mechanismem kulometů. Vytvarujete díl 53 (2x) a oblepíte jím díl 36 (2x) z kuchyňské špejle a zalepíte hotovou hlaveň do zpracovaného nosiče 34 (2x). Zkompletujete držák 33 (2x) a pomocí osy 35 (2x) ze špejle do něj osadíte nosič hlavně, tj. díl 34 (2x). Osu 35 (2x) přilepíte k dílu 33 (2x). Držák 33 (2x) osadíte na vyznačené místo na dílu 32 (2x), na který ještě přilepíte na vyznačené místo zpracovaný díl 37 (2x). Vytvarovaný a uzavřený díl 31 (2x) přilepíte rovněž na díl 32 (2x).

A teď už můžete zatím nedokončené horní části střeleckých věží osadit na celek, tj. díly 32 a 34 navlečete na osy věží, tj. díly 30. Pak zkompletujete zarážku 38 (2x), navlečete na osy 30 a přilepíte. Po proschnutí ověříte funkce: kulomet se na ose 35 zvedá a sklápí, horní část věže se na ose 30 otáčí na obě strany. Pokračujete zakrytím střeleckých věží a přilepíte díl 39 (2x) na díl 31 (2x).

Poslední prací na obrněnci je zpracování zadních reflektorů: vytvarujete a uzavřete díl 54 (2x), zakryjete ho dílem 51 (2x) a přilepíte na zkompletované držáky 49 a 50, kterými reflektory osadíte na obrněnce: držák 49 přilepíte na vyznačené místo na dílu 1 a držák 50 na díl 2.

Samostatnou prací je postavení trosek domu. Zpracujete díl 4, přilepíte ho na rub rozloženého dílu 5, ten zkompletujete a hotové okno připojíte z rubu k dílu 1. Zpracujete díl 6 a přilepíte z rubu k dílu 1 a k tomu ještě přilepíte "sílu zdi", tj. díl 2. K celku připojíte vnitřní část, tj. díl 3. K dílu 1 přilepíte ještě díl 8, k němu a k dílu 3 připojíte druhou vnitřní stěnu, tj. díl 7. Zkompletujete podlahu, tj. díl 12, a připojíte k celku na vyznačená místa na dílech 3 a 7. Před vstupní dveře na vyznačená místa na dílu 1 osadíte zpracovaný stupeň 11.

Zkompletujete dveře 9 a dvě okenní křídla 10 a osadíte na celek buď podle návodné kresby, nebo podle vlastní představy. Hotovou stavbu osadíte na terén, který si sami zvolíte (kladívková čtvrtka, sololit, překližka atd.) a upravíte podle vlastní úvahy nabarvením nebo modelářským posypem.


Modely vojenské techniky čs. armády z let 1918-1993 v ABCstíhačka A-18 6/2006
lehký tank vz. 38 8/2006
obrněné auto Tatra OA vz. 30 13/2006
britský tank Cromwell 3A 19/2006
Jeep Willys MB 22/2006
bombardovací letoun Š-16 23/2006
ruský tank T-34/76 4/2007
obrněný transportér OT 64A 7/2007
pancéřová drezína typ 18 9/2007
obrněný betonový vůz Bison 13/2007
samohybné dělo SU 100 17/2007
Tatra 111 20/2007
lehký tank STUART M5 24/2007

Slepení modelu Roman Kunst