Dampr CAT 773F

Dampr CAT 773F
Sdílej
 
Další prostorový model ze série stavebních strojů v měřítku 1:50. Model přesahuje čtyři strany, jeho 128 číslovaných dílů představuje 172 kusů, které čekají na zpracování.


Stavba modelu není náročná na modelářskou zručnost, vyžaduje jen dodržování předepsaného postupu a trochu trpělivosti. Jak je toto vozidlo obrovské, zjistíte, když vedle něj postavíte dozer T-100M (vyšel v ABC č. 5 - pozn. red.), který je zpracován ve stejném měřítku!


PŘÍPRAVNÉ PRÁCE


Zbývající dvě stránky kresby modelu naleznete v příštím čísle.

Přípravné práce proveďte pokud možno najednou, úpravy jednotlivých dílů vás nebudou zdržovat v průběhu stavby.

Hrany, které budete nařezávat z líce tisku, jsou kresleny plnou čarou opatřenou mimo kresbu dílu černou šipkou, jejíž špička směřuje na lom.

Hrany, které budete nařezávat z rubu tisku, jsou kresleny čerchovaně (-.-.-.-.). Osy pro kola a pohybový mechanismus zhotovíte ze špejlí o průměru 2 mm. Ve vystřihovánce jsou osy zakresleny ve skutečné velikosti, včetně vyznačených míst pro jejich osazení. Výřezy ploch z dílů jsou značeny červenými úhlopříčkami. Místa pro protažení os jsou značena kolečkem o průměru 2,5 mm, ve kterém jsou zakresleny úhlopříčky buď černé, nebo červené. Červené úhlopříčky značí, že místo vyříznete, černé značí, že do tohoto místa bude zalepena osa, případně bude bez zalepení působit jako brzdění pohybu. Tyto rozdílné funkce jsou v návodu zdůrazněny.

Na ruby některých dílů si přeneste rysky A-A až E-E, na které budete v průběhu stavby připojovat další stavební prvky modelu. Rysky A-A přeneste na díl 27, C-C na díl 69, D-D na díl 90 a E-E na díl 94. Rysky B-B byly v průběhu prací zrušeny.


Návod (pdf)


NÁVOD NA SLEPENÍ


Začněte přední částí vozidla, tj. motorem, kabinou a komunikačními prvky. Vytvarujte díl 3 a připojte ho postupně na díly 1 a 2. Zkompletujte díl 6, přilepte ho na 7, doplňte dílem 8 a hotovou kabinu osaďte na vyznačená místa na motoru, tj. na díly 3 a 2. Zpracujte díly 9 a 10 a připojte je k celku: díl 9 přilepte na díly 2 a 7 a díl 10 přilepte k dílu 9 a k dílům 2 a 6.

Zkompletujte díl 22 a přilepte ho na vyznačené místo na dílu 1. Nezkompletovaný díl 28 připojte k dílu 27 a pak k dílu 28 přilepte díl 27•, u dílu 28 dokompletujte vnitřní část. Zpracujte díl 26 a připojte k němu právě dokončený prostorový prvek z dílů 27, 27• a 28. Hotovou podestu osaďte na celek, tj. na motorový díl 2 a k dílu 22. Zpracujte nárazník z dílu 13 a ze zkompletovaného dílu 14. Hotový nárazník připojte k celku, tj. přilepte na díl 3, a motor uzavřete jeho spodním dílem 4. Zkompletujte konstrukci schodů, tj. díl 23, do kterého vlepte čtyři zkompletované stupně 25, pak díl 23 připojte k celku: lepte jej na díly 26, 22, 14 a k dílům 27• a 28. Zpracovaným dílem 24 zakryjte dolní část schodiště.

Pokračujte kompletací druhé podesty pro schodiště na levé straně vozidla: díl 12 přilepte na dolní část podesty, tj. díl 11. Díl 16 oblepte dílem 17 a oba připojte k dílům 11 a 12. Zkompletujte díl 15, připojte k němu díl 16• a do dílu 15 zalepte tři zpracované stupně 18. Hotové schodiště přilepte dílem 16• na díl 16. A teď už můžete schodiště i s podestou připojit k celku: podestu, tj. díl 11, lepte na díly 6 a 9, dolní část schodiště na vyznačené místo na nárazníku, tj. na díl 14. Zkompletujte držák přední osy, tj. díl 5, a osaďte na vyznačené místo na dílu 4.
Vytvarujte a uzavřete díl 121 (2x) a z obou stran k němu přilepte dva díly 122 (2x). Vytvarujte a uzavřete díl 123 (2x), zakryjte jej dílem 124 (2x). Prostorový prvek z dílů 123 (2x) a 124 (2x) osaďte na další dva prostorové prvky z dílů 121 (2x) a 122 (2x). Zkompletujte a uzavřete díl 120, osaďte jej na podestu vozidla na jeho pravé straně, tj. na vyznačené místo na dílu 26. Do výžlabků v dílu 120 osaďte již vyrobené dva prostorové prvky z dílů 121 – 124 (2x).

Zkompletujte díl 118 a připojte ho k celku, tj. přilepte ho na vyznačené místo na dílu 9. Obdobně na vyznačené místo na dílu 26 přilepte zkompletovaný a vytvarovaný díl 119. Zkompletujte dva díly 19 a po jednom je přilepte na vyznačená místa na díle 7.

Konstrukci přední části vozidla jste dokončili, odložte ji a věnujte se stavbě konstrukce zadní části včetně strojového zařízení a osazení kol. Zkompletujte díly: 61, 62, 63, 64 a 65. Díl 63 přilepte na díly 61 a 62, čímž je spojte. Obdobně k dílům 61 a 62 připojte díl 65 a mezi díly 61 a 62 zalepte na vyznačená místa díl 64. Nosná konstrukce zadní části vozidla je hotova. Vytvarujte díl 66 a zalepte do něj díl 67, obdobně pak do dílu 68 zalepte druhý díl 67. Hotové díly připojte k celku: díl 66 na vyznačené místo na dílu 61, díl 68 na díl 62. Do dílu 69 zalepte postupně díly 70 a 71 a díl 69 uzavřete.

Zkompletujte díly 72 a 73 a přilepte je na vyznačená místa na dílech 69, 71 a 72. Prostorový útvar z dílů 69 - 73 teď připojte k celku: dílem 72 jej lepte na díl 62 a dílem 73 na díl 61.

Hotovou konstrukci připojte k celku, tj. k přední části: díl 62 lepte na díl 1, díl 61 na díl 2 a díl 63 na díl 3.

Celek zatím odložte a sestavte kola: Dvě přední kola sestavte z dílů 79 (2x), 80 (2x), 81 (2x), 82 (2x) a 83 (2x): vytvarujte a uzavřete díl 81 (2x), zalepte do něj díl 82 (2x) a díl 81 (2x) přilepte na díl 80 (2x). Vytvarujte a uzavřete díl 79 (2x) a přilepte ho na rub dílu 81 (2x). Kolo uzavřete dílem 83 (2x), který přilepte na díl 79 (2x).

Stejný pracovní postup zachovejte i u vnějších zadních kol, která sestavte z dílů: 79 (2x), 84 (2x), 85 (2x), 86 (2x), 83 (2x). Dvě vnitřní zadní kola sestavte z vytvarovaného a uzavřeného dílu 79 (2x), který přilepte z každé strany na díly 87 (4x). Hotová kola osaďte na vozidlo: jedno přední kolo přilepte podle návodné kresby na přední osu, tj. díl 88, po proschnutí osu protáhněte držákem, tj. dílem 5, z druhé strany nasaďte zbylé kolo a opět přilepte k ose. Po proschnutí se bude osa i s koly volně otáčet v držáku. Obdobně postupujte i při zpracování zadních kol. Na osu 89 nasuněte a přilepte nejdříve zadní vnější kolo, po proschnutí k němu nasuňte z druhé strany vnitřní kola (podle návodné kresby), přilepte je a nechte opět proschnout. Osu nasuňte do prostorového útvaru z dílů 69–73, a to do dílu 71, protáhněte ji na druhou stranu, tj. dílem 70, a z druhé strany nasuňte a přilepte postupně vnitřní a vnější zadní kolo.

Samostatně zpracujte korbu: vytvarujte díl 93, přilepte ho na díl 92, ten zkompletujte a připojte k dílu 91. Vzniklý celek přilepte na díl 90, v ploše zatižte a nechte dokonale proschnout. Obdobně zpracujte druhou bočnici z dílů 96, 97, 95 a 94 a rovněž ji nechte pod zátěží proschnout, nejlépe 24 hodin. Spojte díly 98 a 99, zatižte je a nechte proschnout. Díl 102 přilepte na díl 103 a pod těžkou zátěží nechte proschnout nejméně 24 hodiny. Než se tak stane, můžete si připravit výztuhy bočnic, které přilepte po proschnutí: zkompletované výztuhy 107, 108, 109 a 110 přilepte na bočnici 91 a výztuhy 111, 112, 113 a 114 na bočnici 95.
A teď, po proschnutí, můžete začít s kompletací korby: spojené díly 99 a 98 přilepte na a k dílům 92 a 90 na levé straně vozidla a k dílům 96 a 94. Zpracujte díl 101 a přilepte ho na vyznačené místo na dílu 98. Na díl 98 (na rubovou stranu) přilepte ještě díl 100. Na spojené díly 102 a 103 přilepte na vyznačená místa dosud sestavené části korby, tj. díly 90, 94 a 99. Zatižte dno, tj. spojené díly 102 a 103, a nechte dokonale proschnout celou dosud sestavenou korbu. Zkompletujte díly 104, 106 (2x), 125 (2x) a 126. Po proschnutí (nejlépe po 8 hodinách) přilepte na díl 103 na vyznačená místa díly 104, 125 (2x) a 126.

Dva díly 106 osaďte po jednom na vyznačená místa na dílech 92 a 96. Zpracujte dva díly 115 a podle návodné kresby je osaďte na díly 92 a 96. Zkompletovaný díl 116 přilepte na vyznačené místo na dílu 103 a dva zpracované blatníky 117 osaďte na vyznačená místa na dílu 98. Korba je hotova a dalším krokem bude zhotovení pohybového mechanismu a osazení korby na konstrukci vozidla. Zkompletujte dva díly 77 a pomocí dvou os 76 je upevněte v dílech 66 a 68. Díly 77 se na osách volně pohybují a osy 76 jsou v dílech 66 a 68 přilepeny. Zkompletujte dva díly 78 a pomocí osy 105 je upevněte v držáku 104: dva díly 78 se na ose volně pohybují a osa 105 je v držáku 104 přilepena.

Teď už můžete korbu osadit na konstrukci vozidla, a to pomocí osy 74, kterou postupně provlečte díly 125, 65, 65 a 125. Korba je držáky 125 přilepena na osu 74, která se volně otáčí v držáku 65. Zbývá navléci díly 78 (2x) do dílů 77 (2x). Při zvedání korby se pohybují její díly 78 v dílech 77 (2x) a tření způsobí, že korba zůstane stát v poloze podle jejího zvedání a sklápění. Vozidlo je po technické stránce plně funkční.

Zbývají doplňky. Začněte zábradlím na pravé straně motoru a zkompletujte díly: 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60 a 127. Při sestavování zábradlí se v celém průběhu práce orientujte podle návodné kresby. Díl 55 přilepte na 56, oba díly přilepte na díl na 58 a doplňte je dílem 57. Vzniklou část zábradlí přilepte díly 56, 55 a 58 na díl 3.
Díl 54 přilepte na díl 59, doplňte dílem 127 a k dílu 59 přilepte ještě díl 60. Pak tuto část zábradlí, tj. díly 54, 59, 127 a 60, přilepte na bok motoru, tj. na díl 1, a díly 59 a 60 lepte na díly 56 a 55.

Zkompletujte madlo 53 a přilepte ho podle návodné kresby na přední část motoru, tj. díl 3, kde je místo pro přilepení vyznačeno. Samostatně vyrobte zábradlí podesty a schodiště na pravé straně vozidla. Zkompletujte díly 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 a 36 a přibližně podle návodné kresby si vytvarujte díl 29. Na něj přilepte díl 30, mezi koncovou část dílu 29 a dílu 30 vlepte díl 31. Na vyznačené místo na dílu 29 přilepte svislý díl 33, k němu a k počáteční svislé části přilepte díl 32. Pak už zábradlí osaďte na bok podesty, tj. na díl 27, kde jsou místa pro přilepení vyznačena stejně tak, jako na schodnici, tj. dílu 23. Zkompletujte díl 34, připojte k němu zpětné zrcátko 36 a osaďte ho na zábradlí, tj. díl 30. Vytvarujte díl 35, připojte k němu zpětné zrcátko 36 a osaďte na horní část zábradlí, tj. na díl 29. Další část zábradlí vyrobte ze zkompletovaných dílů 37 a 38. Díl 37 vytvarujte, doplňte dílem 38 a osaďte na vyznačená místa na nárazníku, tj. přilepte na a k dílu 14. Zpracujte dva díly 39 a osaďte na vyznačená místa na nárazníku, tj. dílu 14.

Zhotovte dvě stupačky: zkompletujte díl 20 (2x), vlepte do něj zpracovaný díl 21 (2x) a hotové stupačky osaďte na vyznačená místa na nárazníku, tj. na díl 14. Zpracujte díl 52 a připojte k němu zkompletované zpětné zrcátko, tj. díl 51. Nosič, tj. díl 52, přilepte na bok podesty na levé straně vozidla, tj. na díl 12. Zkompletujte díly 40, 41, 42 a 43, díl 40 vytvarujte, připojte k němu svislý díl 41 a celek doplňte díly 42 a 43. Hotové zábradlí osaďte na schodnici, tj. díl 15, kde jsou místa pro přilepení vyznačena. Zkompletujte díly 44, 45, 46, 47, 48, 49 a 50 (2x) a zhotovte poslední část zábradlí na levé straně vozidla. Vytvarujte díl 46, připojte k němu dva svislé díly 47 a 48, mezi které vlepíte díl 50. Mezi díl 48 a 46 vložte další díl 50 a mezi díl 47 a 46 vložte díl 49.
Hotovou část zábradlí osaďte na bok podesty, tj. na díl 12, tak, aby nosič 52 byl za zábradlím, tj. blíže kabiny. Zábradlí s nosičem spojte zakápnutím lepidla. Díl 44 připojte k boku dílu 17 a přilepte ke svislé části dílu 46. Mezi díl 46 a 44 vložte poslední díl zábradlí, tj. díl 45. Na volných místech ve vystřihovánce jste našli celkem čtrnáct dílů 75, které nyní zkompletujte a zakryjte jimi čela os kol i pohybových mechanismů.