Šifrovací mřížky

Šifrovací mřížky
Sdílej
 
Vyrobte si s kamarádem šifrovací mřížky a posílejte si navzájem tajné zprávy, které nikdo jiný nepřečte!


NÁVOD

Mřížky jsou dvě, jedna pro odesílatele a druhá pro adresáta. Jsou oboustranné, dohodněte se předem, kterou stranu budete používat, buď oba dva zelenou, nebo červenou. Zpráva zašifrovaná zelenou stranou mřížky je totiž při čtení přes červenou stranu nevyluštitelná.

Vystřihněte dvě mřížky, přehněte je v místě žluté přerušované čáry a slepte k sobě. Potom vyřízněte řezákem (podle pravítka) na podložce bílá čtvercová okénka.

Jak číst šifru

Přiložte hotovou zelenou mřížku na kontrolní text, žlutá šipka musí být v levém horním rohu. Ve vyříznutých okénkách se objeví písmena. Čtěte je zleva doprava, po řádcích shora dolů. Přečtěte je všechna a otočte mřížku o 90° doprava. Objeví se jiná písmena a můžete číst dál. Takto otočte mřížku ještě dvakrát a dočtěte zprávu.

Jak šifrovat vlastní zprávu

Přiložte mřížku (žlutá šipka vlevo nahoře) na papír a lehce si obkreslete její obvod nebo si aspoň označte její rohy. Potom vpište do okének prvních 16 písmen zprávy. Otočte mřížku o 90° doprava, dbejte, aby zůstala v načrtnutém obrysu. První písmena jsou zakryta mřížkou. Pokračujte v umísťování písmen do okének. Ještě dvakrát otočte mřížku a dopište zprávu. Do mřížky se vejde 64 písmen, pokud je vaše zpráva kratší, můžete zbylá okénka zaplnit např. písmenem "O" nebo je prostě nechte volná. Jestliže píšete zprávu delší než 64 písmen, po vyplnění první mřížky vezměte další papír a pokračujte dále stejným způsobem.