Cérečka a synek z Valašska

Sdílej
 
Figurky k vánočnímu betlému

Podkladem pro zobrazení ženského a mužského kroje v dnešní vystřihovánce jsou valašské kroje z předminulého století. Představu o tom, jak dřívější kroje vypadaly a jak se nosily, nám poskytují různé písemné i ústní prameny, ale zejména původní kroje uložené jako exponáty v národopisných muzeích.

Přípravné práce

Foto Václav HoličPřed lepením nařízněte lomové čáry. Ohyb papíru, který budete nařezávat shora, má lomovou čáru plnou a vyznačenou mimo kresbu dílu černou šipkou směřující na ohyb. Lomová čára, kterou budete nařezávat z rubu vystřihovánky, je kreslena čerchovaně (-.-.-.-). Prořezy pro nasazení rukou v dílech 6 a 19 jsou značeny jako obdélník slabou plnou čárou, výřezy ploch - ve střeše klobouku 10 a dva pro upevnění nohou v dílu 30 - jsou značeny červenými úhlopříčkami. Obrysy ploch, na které se přilepují další díly, jsou vyznačeny přerušovanou čárou. Díly, které se na ně lepí, jsou označeny čísly stejně jako na chlopních, mimo kresbu pak tehdy, když se díl lepí na rubovou stranu ( v takovém případě je před číslem znaménko .). Nařezávání, prořezy a výřezy ploch proveďte najednou před vlastním sestavováním a lepením. Do těchto přípravných prací patří i vyrobení topůrka - díl 34 - pro obušek - valašku, které získáte buď rozpůlením špejle - délka 60 až 65 mm - nebo lépe použitím párátka. Topůrko nabarvěte hnědou vodovou, anilinovou nebo temperovou barvou, případně hnědým fixem.

Návod na sestavení

Sestavení a lepení je jednoduché, dodržujte však postup, který uvádíme, a správnost tvarování si ověřujte podle návodné kresby. Začněte "synkem": k základnímu dílu nohou 1 připojte levý nárt 2, pravý nárt 3 a po zaschnutí vnitřní část nohou 4. Při práci použijte pinzetu stejně jako při "uzavření" nohou dílem 5, který lepte postupně - nejprve pravou, pak levou nohu. Celek lehce zatižte a nechte proschnout. Pokračujte trupem 6, který slepte jenom na boku, neuzavírejte spodek. Zpracujte hlavu 7 a dýnko klobouku 8; klobouk připojte k hlavě, uzavřete vrškem 9 a celek osaďte na trup 6. Další prací budou ruce: levou zpracujte z dílů 13 a 14, pravou z dílů 11 a 12 - díly spojte, ještě vlhké vlepte do trupu 6, trup uzavřete a přilepte na nohy a ruce, které vytvarujte podle návodné kresby do potřebného tvaru. Pravou ruku tak, aby se palec mohl přilepit na vestu, a dlaň v pase na kalhoty, levou ruku přihněte pouze do mírného oblouku (je spíše napjata než pokrčena) a prsty zatím nepřehýbejte. Na klobouk navlečte jeho střechu - ze dvou spojených dílů 10 - a zespodu zalijte lepidlem. Pokračujte až celek dobře proschne. Řemen 15 přilepte na levou nohu pod pasem a obtočte kolem pasu doprava - volně, ne těsně - pod rukou, vzadu pod vestou, na levé straně přes počátek a ukončete přilepením vedle prstů pravé ruky. Zpracujte si kytku klobouku 18 (po slepení kytku prostříhejte, aby se dala rozvinout) a přilepte ji pentlí ke klobouku tak, jak je zachyceno na návodné kresbě. Cérečka a synek z ValašskaK pentli připojte její volné konce 17, které přehněte přes okraj střechy klobouku - musí volně splývat. K topůrku obušku 34, které jste si připravili před vlastní prací, teď přilepte sekyru 16, zalepte do dlaně ruky - díl 14 - a přes topůrko přehněte prsty dílu 13. Ruku vytvarujte tak, abyste spodek topůrka mohli přilepit k levé noze. Tím jste dokončili "synka" a můžete začít se sestavováním "cérečky". Vytvarujte a zkompletujte trup 19, hlavu 20, pravou ruku 23, 24 a levou ruku 24, 25. Hlavu 20 připojte k trupu 19 a do prořezů v trupu zasuňte a zalepte obě ruce. Na vyznačené místo v týlu hlavy přilepte cop 32. Pokračujte šátkem z dílů 21 a 22, které vytvarujte a spojte. Šátek nechte proschnout, ale ještě provlhlý přilepte k hlavě 20 a přehněte cípy k trupu 19. Ruce, které jste si předem vytvarovali, teď přilepte k sukni, těsně pod kordulku (vestičku). Dbejte přitom na to, aby připojení bylo provedeno jen prsty. Z dílů 27 2x, 28 2x a 29 2x sestavte obě nohy. Vytvarujte nárt 27 a přilepte jej ke špičce krpce 28. Samostatně slepte lýtko nohy 29 a po zaschnutí do něho nasuňte a zalepte již hotový nárt se špičkou. Obě nohy zasuňte nasucho do vyřezaných otvorů v konstrukčním dílu 30 a ten zkusmo nasaďte zespodu do trupu 19. Pozor! Při správném osazení musí bílé značky na dvou chlopních dílu 30 směřovat dopředu a být ve středu figurky. V tomto nastavení můžete vytočit nohy do mírného rozkročení. Celek opět opatrně vyjměte z trupu, nohy zalepte do konstrukčního dílu 30 a vše znovu - tentokrát napevno - osaďte do základního dílu 19. Vyskládejte, přehněte a vytvarujte vlňáček 31 a prostrčte jej otvorem mezi levou rukou a trupem tak, aby byl přehozen přes ruku a volně splýval. Úprava je patrná z návodné kresby. Dolním cípem jej přilepte k zástěře. Poslední prací je upevnění "uvázání zástěry" 33 do středu figurky těsně pod kordulku. Volné konce vytvarujte podle vlastní představivosti a cípky přilepte k zástěře. Hotové figurky doporučujeme lehce natřít nebo nastříkat bezbarvým lakem. Konstrukce se tím zpevní a barvy dostanou svěží lesk.