Semafor pro angličáky

Sdílej
 
Semafor zhotovený podle našeho návodu můžete použít při různých hrách. Jeho stavba není nijak složitá a zvládne ji i méně zkušený konstruktér.

Semafor zhotovený podle našeho návodu můžete použít při různých hrách. Jeho stavba není nijak složitá a zvládne ji i méně zkušený konstruktér.

JAK TO VLASTNĚ FUNGUJE

Nejdůležitější častí celého zařízení je integrovaný obvod CMOS 4017. Jedná se o desítkový čítač s deseti dekódovanými výstupy. Princip jeho činnosti je velice jednoduchý. Přivedením hodinového signálu na vývod 14 se stav čítače zvýší o 1. To znamená, že se informace na jednom z jeho deseti výstupů posune na následující výstup. Toho je využito i u našeho semaforu. Vhodným propojením jeho deseti výstupů jsme získali pravidelně se střídající barvy jako u skutečného semaforu, přičemž výstupy 0 až 3 tvoří červenou barvu, 4 a 9 oranžovou a 5 až 8 zelenou. Jako zdroj hodinového signálu je použit astabilní multivibrátor s možností regulace rychlosti překlápění, kterou ovlivníme změnou odporu trimru R4 . Další součástky, jako tranzistory T3 , T4 a T5 , mají za úkol odlehčit výstupy integrovaného obvodu při připojení větší zátěže (např. žároviček).

KONSTRUKCE

Jako vždy začneme plošným spojem o rozměrech 50 x 50 mm. Vyleptanou a vyvrtanou desku začneme osazovat nejmenšími součástkami, tedy rezistory, a pokračujeme k těm větším. Až když jsou zapájeny všechny součástky, umístíme IO do patice, zmenší se tak riziko jeho poškození zejména při používání trafopáječky. Jedinou výjimku tvoří předřadné odpory k LED diodám, ty nejsou umístěny na DPS (desce plošných spojů), ale přímo před diodami. K propojení DPS a diod jsou použity tři vodiče, je lépe použít různé barvy, například v barvě diod, pro lepší orientaci při umístění DPS do krabičky. Vývody na DPS pro diody jsou v tomto pořadí - kladný pól (sem se připojí přes rezistory anody všech diod), oranžová, zelená a rudá. Baterii je možné připojit přes spínač, ten oceníte hlavně při montáži elektroniky do plastové krabičky. Je-li vše propojeno a vše také funguje tak, jak má, přetřete vodivé cesty na DPS ochranným lakem - zabráníte tak jejich oxidaci.

SEZNAM SOUČÁSTEK

IO - CMOS 4017 + patice 16pin.
D1 - 10 mm, červená
D2 - 10 mm, oranžová
D3 - 10 mm, zelená
T1 - T5 - BC337/25
C1, C2 - 10 m F/50 V
C3 - 100 m F/16 V
R1, R5 - 470 W /0,6 W
R2 , R3 - 39 k W /0,6 W
R4 - trimr 100 k W , ležatý
R6, R8 - 270 W /0,6 W
R7 - 390 W /0,6 W
baterie 9 V + konektor
spínač
CENA 60 Kč