Počítadlo impulsů

Sdílej
 
Počítadlo impulsů může být dobrým pomocníkem v mnoha různých situacích, např. když chceme vědět, kolik lidí prošlo dveřmi. Jistě najdete i mnoho dalších příležitostí k jeho využití při různých hrách.

Počítadlo impulsů může být dobrým pomocníkem v mnoha různých situacích, např. když chceme vědět, kolik lidí prošlo dveřmi. Jistě najdete i mnoho dalších příležitostí k jeho využití při různých hrách.

Popis přístroje

Zobrazovací část počtu impulsů tvoří dva sedmisegmentové LED displeje se společnou katodou LD 1 a 2 , které jsou ovládány pomocí dvou obvodů CMOS 4026,
IO 2 a 3. Každý obvod obsahuje dekadický čítač spolu s dekodérem pro sedmisegmentovku. Díky jejich sériovému zapojení tak můžeme zaznamenat impulsy od 0 do 99. Při stém impulsu obvody vynulují svůj obsah a začnou počítat od začátku. Díky tomu, že má každý obvod samostatný vstup R neboli reset, je možné tlačítkem Tl vynulovat celé počítadlo ještě před uplynutím 99 impulsů, po kterých se automaticky vynuluje. Jako vstupní čidlo, které indikuje počet impulsů, jsme v našem návodu použili jazýčkový kontakt. Ten si můžete představit jako spínač, který není ovládán mechanicky, např. prstem jako spínač normální, ale pro sepnutí jeho kontaktů je potřeba k jeho tělu přiblížit magnetické pole, které může být tvořeno například trvalým magnetem. Zdrojem energie je devítivoltová baterie, jejíž napětí je stabilizátorem IO 1 (78L05 v pouzdru TO92) sníženo na 5 V. Stabilizátor v obvodu zdroje zaručuje i při vybíjející se baterii neměnnou intenzitu svitu displejů a funkčnost celého zařízení.

Výroba

Stavba se nijak neliší od předešlých výrobků. Celé zařízení by se mělo bez problémů vejít na jednostranný plošný spoj o rozměrech 50 x 75 mm. Vyleptanou a vyvrtanou desku začněte osazovat jako vždy od těch nejmenších součástek a pro připojení obou obvodů CMOS je lepší použít patice. Po osazení a odzkoušení, jestli vše funguje tak, jak má, přetřete na závěr vodivé cesty ochranným lakem.

***

Seznam součástek

IO 1 - 78L05/ 100 mA
IO 2,3 - CMOS 4026
LD 1,2 - LED displ., 14 mm, spol. katoda
C 1 - elektrolytický 10 mF/ 25 V
C 2 - elektrolytický 5 mF/ 25 V
R 1,2 - 390 W/ 0,6 W
Rd - 14x 100 W/ 0,6 W
Tl. - miniaturní tlačítko
S - jazýčkový kontakt
- magnet
- baterie 9 V + klips
CENA 100 Kč