Elektronická hrací kostka

Sdílej
 
Nápad na stavbu elektronické hrací kostky není nijak nový, existuje mnoho různých variant se sedmi LED diodami. Náš návod se liší tím, že místo sedmi světelných diod použijeme pro znázornění náhodně vygenerovaného čísla sedmisegmentový LED displej se společnou katodou.

Nápad na stavbu elektronické hrací kostky není nijak nový, existuje mnoho různých variant se sedmi LED diodami. Náš návod se liší tím, že místo sedmi světelných diod použijeme pro znázornění náhodně vygenerovaného čísla sedmisegmentový LED displej se společnou katodou.

Foto
JAK TO VLASTNĚ FUNGUJE
Obvod 4543 je dekodér BCD/7 segmentů se střadačem a budičem displeje LED. Signál přivedený na jeho čtyři vstupy (vývody 2, 3, 4 a 5 ) je přenesen přes střadač a dekodér do budiče. Výstupy budiče (vývody 9 až 15 ) jsou propojeny přes rezistory R5 - R11 k jednotlivým segmentům LED displeje, které rozsvěcejí. Chceme-li tedy, aby se například na displeji zobrazilo číslo pět, musíme na vstupy dekodéru přivést informaci ve tvaru L H L H (písmeno L označuje nízkou úroveň napětí, L = 0 V, písmeno H vysokou úroveň napětí, H = 5 V). Jako zdroj informací pro vstupní střadač 4543 je použit pětistupňový Johnsonův čítač ( CMOS 4017 ). Jeho šest výstupů je přes diody D1 až D9 propojeno se vstupy 4543 tak, aby se na LED displeji zobrazovaly číslice 1 až 6. Po stlačení tlačítka Tl dojde k vybití kondenzátoru C1 a rozběhne se astabilní multivibrátor, který vyrábí hodinový signál pro CMOS 4017 . Na displeji se začnou rychle generovat číslice 1 až 6. V okamžiku, kdy je C1 plně nabit, se astabilní obvod zastaví a přestane vytvářet hodinový signál. To způsobí i zastavení 4017 , který do té doby periodicky budil vždy jeden ze svých výstupů, jenž byl přes diody propojen se vstupy obvodu 4543 . Výsledkem je náhodně vygenerované číslo 1 až 6 na displeji. Nové losování se spustí stiskem tlačítka Tl a proces se znovu opakuje. Dobu losování můžeme ovlivnit změnou kapacity kondenzátoru C1.

POSTUP STAVBY
Součástky jsou umístěny na cuprextitové desce o rozměrech 70 x 70 mm. Napájecí napětí je zvoleno 9 V a odběr činí zhruba 25 mA. Desku začínáme osazovat od nejmenších součástek a pokračujeme k největším. Pro připojení integrovaných obvodů jsou použity patice. Pokud celé zařízení funguje bez problémů, přetřeme vodivé cesty ochranným lakem. Zařízení je také vhodné umístit do plastové krabičky, v jejíž stěně zhotovíme otvory pro tlačítko, displej a případně i vypínač, kterým můžeme zařízení vypnout bez odpojení baterie.

SEZNAM SOUČÁSTEK
* CMOS 4017 + patice 16pin.
* CMOS 4543 + patice 16pin.
* LED - displej 14 mm, červený, se společnou katodou
* T1, T2 - BC337/25
* C1 - 22 m F/ 35 V
* C2, C3 - 1 m F/ 50 V
* C4 - 100 m F/ 16 V
* D1 - D9 - 1N4148
* R1, R4 - 1 k W / 0,6 W
* R2 - 6,8 k W / 0,6 W
* R3 - 22 k W / 0,6 W
* R5 - R11 - 1,8 k W / 0,6 W
* Tl. - tlačítko do DPS
* baterie 9V + konektor
CENA 150 Kč