Akustická signalizace zapnutých světel

Sdílej
 
Podle dnešního návodu si postavíte jednoduchý elektronický obvod, který při otevření dveří auta upozorní přerušovaným pípáním na nevypnutá světla. Stavba i montáž do vozu je tak jednoduchá, že ji zvládne i začátečník s minimálním vybavením.

Podle dnešního návodu si postavíte jednoduchý elektronický obvod, který při otevření dveří auta upozorní přerušovaným pípáním na nevypnutá světla. Stavba i montáž do vozu je tak jednoduchá, že ji zvládne i začátečník s minimálním vybavením.

PRINCIP

Zařízení se dá rozdělit na dvě hlavní části - piezobzučák a astabilní multivibrátor. Piezobzučák je zdrojem zvukového signálu a a stabilní multivibrátor zajišťuje jeho přerušování. Sestava vydává přerušované pípání. Z důvodu úspory místa na plošném spoji a co nejmenších rozměrů celého zařízení je použit piezobzučák, u kterého je integrována i elektronika pro jeho membránu. Astabilní multivibrátor přerušuje napájení pro

Foto
elektroniku piezobzučáku. Zařízení je konstruováno pro napájecí napětí 12 V, ale bez problémů vydrží i 15 V. Rozhodně však ale není určeno pro vozidla s napětím 24 V. Zařízení se připojuje do palubního rozvodu dvěma kontakty, které tvoří jeho napájení. Kladný pól je napojen za pojistku obrysových světel, záporný k dveřním spínačům S2 S3, které spínají vnitřní osvětlení při otevření dveří. Zapnutím světel přivedete kladný pól. Zařízení je zatím v klidu. Otevřete-li dveře, přivedete záporný pól a zařízení začne vydávat přerušovaný signál, který vás upozorňuje na nevypnutá světla. Poplach bude trvat tak dlouho, dokud nevypnete světla nebo nezavřete dveře. Zařízení je dobré vybavit vypínačem, kterým ho lze v případě potřeby vyřadit.

KONSTRUKCE

Všechny součástky jsou umístěny na jednostranném plošném spoji o rozměrech 42 x 37 mm. Otvory pro vývody součástek jsou vyvrtány vrtákem o průměru 1 mm. Pro otvory, kterými je uchycen piezobzučák, jsme použili vrták 2 mm. K jeho uchycení můžete použít malé hřebíčky nebo nýtky. Osazovat začněte od nejmenších součástek, tedy rezistorů. Při osazování dejte dobrý pozor na polaritu. Kladné póly jsou vyznačeny na obrázku. Jako poslední připevněte piezobzučák. Nakonec desku plošného spoje přetřete ochranným lakem, zabráníte tak oxidaci cest. Ale ještě předtím zařízení odzkoušejte, třeba na baterii 9 V. Plošný spoj se součástkami je umístěn v plastové krabičce. Ta má na stranách oka, za která ji lze dobře přišroubovat. V jejím víčku vypilujte otvory pro konektory. Pokud se vám bude pípání zdát málo hlasité, vyvrtejte do víčka několik otvorů jako u reproduktoru. Postačí vrták o průměru 3 mm.

MONTÁŽ DO VOZU

Nejvhodnější místo pro naše zařízení je pod palubní deskou. Zapojení je jednoduché. Kladný pól připojte k pojistce obrysových světel. Zařízení tak bude také jištěno proti zkratu. Kladný pól připojte k dveřním spínačům. Ještě je důležité vřadit mezi dveřní spínače a stropní svítilnu usměrňovací diodu. Na obrázku je znázorněna červeně. V případě, že byste tak neučinili, stávalo by se vám, že by se pípání rozeznělo i při rozsvícení osvětlení interiéru pomocí vnitřního spínače S1 a zapnutých světlech. Záporné napětí by se totiž dostalo přes tento spínač až k piezobzučáku. Pokud diodu ale vřadíte do obvodu, rozezní se poplach pouze při otevření dveří. Vhodným typem je např. usměrňovací dioda 1N5408. Ta propustí záporné napětí pouze od spínačů S2 a S3 ke světlu, a ne naopak. Zablokuje záporné napětí od spínače S1, které by při zapnutých světlometech rozeznělo piezobzučák.