Naši největší brouci

Naši největší brouci
Sdílej
 
Brouky leckdo považuje za mrňavé „breberky“, které nestojí za pozornost. Některé ale určitě nepřehlédnete!

 

 

Pokud budete mít štěstí (někteří velcí brouci jsou hodně vzácní), možná se s nimi o prázdninách setkáte. Noční druhy občas naletují na světlo, ty denní můžete objevit na výletech do přírody. Největší šanci máte v prostředí, v jakém se brouk vyvíjí z larvy.  

 

Roháč obecný (Lucanus cervus)

Délka: samec až 92 mm, samice až 45 mm

Výskyt: květen až srpen, za soumraku a v noci

Vývoj: v trouchnivějícím dřevě v teplých listnatých lesích

 

Tesařík zavalitý (Ergates faber)

Délka: až 60 mm

Výskyt: červen až září, za soumraku a v noci

Vývoj: v mrtvém dřevě borovic, většinou v pařezech

 

Tesařík obrovský (Cerambyx cerdo)

Délka: až 56 mm

Výskyt: květen až srpen, za soumraku a v noci

Vývoj: ve dřevě starých, nejméně stoletých dubů

 

Vodomil černý (Hydrophilus piceus)

Délka: až 50 mm

Výskyt: od jara do podzimu, v noci přeletují

Vývoj: v zarostlých tůních a rybnících, larvy jsou dravé, brouci býložraví

 

Nosorožík kapucínek (Oryctes nasicornis)

Délka: až 43 mm

Výskyt: květen až srpen, za soumraku a v noci

Vývoj: v trouchu listnatých stromů, ale i ve starých kompostech a hromadách pilin

 

Tesařík piluna (Prionus coriarius)

Délka: až 40 mm

Výskyt: červenec až září, za soumraku a v noci

Vývoj: v trouchnivějícím dřevě listnáčů i jehličnanů

 

Střevlík kožitý (Carabus coriarius)

Délka: až 40 mm

Výskyt: od jara do podzimu, převážně v noci

Vývoj: v listnatých a smíšených lesích, sadech a zahradách, larvy i dospělí brouci jsou draví

 

Tesařík alpský (Rosalia alpina)

Délka: až 38 mm

Výskyt: červen až září, za slunných dnů na bukovém dřevě

Vývoj: ve starých bucích, výjimečně i v dalších listnáčích

 

Tesařík pižmový (Aromia moschata)

Délka: až 35 mm

Výskyt: květen až září, za slunných dnů na květech

Vývoj: především ve vrbovém dřevě, případně dalších listnáčích kolem vod

 

Potápník vroubený (Dytiscus marginalis)

Délka: až 35 mm

Výskyt: od časného jara do podzimu, v noci přeletují

Vývoj: v tůních a rybnících, larvy i dospělci jsou draví

 

Krasec měďák (Chalcophora mariana)

Délka: až 32 mm

Výskyt: květen až srpen, za slunných dnů na borových kmenech

Vývoj: v trouchu borovic

 

Krajník pižmový (Calosoma sycophanta)

Délka: až 30 mm

Výskyt: od jara do podzimu, za slunných dnů loví v korunách stromů

Vývoj: v listnatých a smíšených lesích, larvy i dospělci jsou draví

 

 

Pojídači trusu: Vrubouni jsou pečliví rodiče

Pojídači trusu: Vrubouni jsou pečliví rodiče

Ploštice je sériový zabiják s brněním z obětí

Ploštice je sériový zabiják s brněním z obětí

Pohledy do světa: Nablýskaní zlatohlávci

Pohledy do světa: Nablýskaní zlatohlávci

Klíčová slova:
hmyz
 

Články odjinud