Záhadný vzkaz z vesmíru: radiový signál Wow!

Záhadný vzkaz z vesmíru: radiový signál Wow!
Sdílej
 
Americký astronom dr. Jerry R. Ehman si prohlíží pás papíru plný číslic a písmen. Mužův znuděný výraz se náhle změní na překvapený, když si všimne, že sled znaků ukazuje na nevšední intenzitu a sekvenci zachycených radiových vln! Na okraj papíru poté vědec zaznamená svůj údiv nesmrtelným slovem: Wow!

 

Tím se začíná psát příběh tajemného radiového signálu stejného názvu. Unikátní sekvence radiových vln o délce 72 vteřin pojmenovaná Wow! byla zachycena 15. srpna 1977 statickým radioteleskopem The Big Ear v americkém Ohiu a přidělala odborníkům vrásky na čele. Z jakého důvodu?

Signál z vesmíru

Signál Wow!, zachycený v rámci projektu SETI (zkratka Search for Extra-Terrestrial Intelligence, česky Hledání mimozemské inteligence), je totiž zcela ojedinělý. Vůbec jsem v tu chvíli nedokázal přemýšlet - byla to nejpodivnější věc, jakou jsme dodoby zachytili,“ vzpomínal Ehman na tehdejší okamžiky.

Jsme ve vesmíru sami? Hledání mimozemských signálů

Jsme ve vesmíru sami? Hledání mimozemských signálů

Na vesmírném signálu Wow! je zvláštní především jeho síla, která je až třicetkrát překračuje běžný galaktický šum, a rozmístění její intenzity. Dále také skutečnost, že radioteleskop signál zachytil v okamžiku, kdy byl zaměřen na souhvězdí Střelce.

Co je to onen šum? Jde o překrývající se radiové signály z více zdrojů, jenž vytvářejí některá vesmírná tělesa - mezi nimiž například naše Slunce.

Zvuková ukázka signálu Wow!

Ale další zkoumání vyloučilo jako původce Wow! většinu známých přirozených vesmírných těles s výjimkou pulsarů - rotujících neutronových hvězd. Ty by podle některých vědců prý mohli být zdrojem záhadných radiových vln.

Podle další z teorií mohly být radiové vlny Wow! zesíleny takzvanou gravitační čočkou. O co jde? Elektromagnetické paprsky, procházející kolem velmi hmotné galaxie nebo černé díry, jsou nakrátko posíleny vlivem jejich extrémně silné gravitace. Je tedy celá záhada vyřešena?

E. T. stále nevolá: Jak astronomové hledají mimozemšťany?

E. T. stále nevolá: Jak astronomové hledají mimozemšťany?

Vzkaz od mimozemšťanů?

Fyzici uvažovali i o variantě pozemských radiových signálů, odražených od překážky ve vesmíru zpět k Zemi. Dnes se však „domácí“ hypotéza pro Wow! nepovažuje za pravděpodobnou. „Čím déle jsem ho ale studoval, tím víc sílilo moje přesvědčení, že je opravdu mimozemského původu,“ popřel tuto teorii sám objevitel signálu.

Mohl být tedy signál umělého původu? Záhadný vzkaz od mimozemšťanů? Přestože mnozí odborníci, mezi nimi i zakladatel SETI - americký astronom Frank Donald Drake, nevylučují existenci vesmírného inteligentního života, k umělému mimozemskému původu Wow! se stavějí mnohem zdrženlivěji.

Záznam z radioteleskopu The Big Ear •  The Ohio State University Radio Observatory and the North American AstroPhysical Observatory

Dokonce i Jerry R. Ehman, který Wow! objevil, se později přiklonil k verzi přirozeného vzniku signálu. Z jakých důvodů? Především protože opakované pokusy o jeho zachycení se zcela minuly účinkem. Marně se o ně snažil jak tento astronom v roce 1977, stejně jako v 80. a 90. letech 20. století další americký vědec Robert Gray.

Přestože Gray použil k výzkumu mnohonásobně výkonnější soustavu radioteleskopů Very Large Array v Novém Mexiku, namířenou na souhvězdí Střelce, nic nezachytil. Dokazuje to, že Wow! nemohl být „vypuštěn“ z vesmíru záměrně?

Za pomoci soustavy radioteleskopů Very Large Array v Novém Mexiku se Gray pokoušel •  VLA/NASA

Ukrývá Wow! skrytou zprávu?

Vždyť k Zemi prý mohla být údajnými mimozemšťany vyslána pouze krátká rádiová sekvence, kterou teleskop v Ohiu nemusel vlivem vesmírných překážek zachytit celou. Ani my vždy neposíláme sáhodlouhé zprávy. Další možností prý je, že hypotetický mimozemský vysílač (umístěný na umělé kosmické lodi nebo jinde) mohl při vysílání rotovat.

Přestože tedy většina odborníků umělý původ signálu Wow! zcela vylučuje, je podivné, že výkyvy jeho intenzity připomínaly nenáhodné radiové vysílání! Například v jeho nejsilnější fázi byla síla signálu přepsaná do číselné řady následující: 6, 14, 26, 30, 19 a 5 - a tedy podobná matematické číselné posloupnosti.

Podle teorie českého amatérského badatele Ludvíka Tučka je prý v signálu Wow! skryto poselství o vzdálené civilizaci, žijící ve souhvězdí Střelce. Jde o zcela nereálnou domněnku, nebo o fantastickou skutečnost?

Jsme ve vesmíru sami? Hledání mimozemských civilizací

Jsme ve vesmíru sami? Hledání mimozemských civilizací

Den poté: Protokol kontaktu s mimozemšťany

Den poté: Protokol kontaktu s mimozemšťany

Pátrání pokračuje: Na stopě mimozemšťanům

Pátrání pokračuje: Na stopě mimozemšťanům

 

Články odjinud