Co je moje není tvoje - autorská práva na internetu

Co je moje není tvoje - autorská práva na internetu
Sdílej
 
Víte, co jsou autorská práva a že už jste je pravděpodobně někdy porušili? Všechny informace na internetu někomu patří. Každé video, písnička, film, článek nebo obrázek má autora a ten má svá práva, která chrání zákon. Co hrozí za jejich porušení? A jak se na internetu chovat legálně?

 

To, že je něco na internetu ještě neznamená, že je to zdarma a je možné to volně jakýmkoliv způsobem použít. Online díla jsou chráněna autorskými právy daného státu, takže k jejich použití obvykle potřebujete povolení vlastníka.

Autorský zákon

Zákony o autorských právech platí na internetu stejně jako v tradičních médiích – třeba v novinách. Pokud vlastník autorských práv neudělí svolení nebo pokud se na něj nevztahuje výjimka či omezení v autorském zákoně, mohou být činnosti jako kopírování, zasílání, distribuce a přenos celých (nebo dokonce částečných) kopií díla chráněny autorskými právy a za porušení autorských práv mohou přijít sankce. Ty se odvíjí od zákonů dané země – to nejmenší, co si za takové chování můžete vysloužit je např. blokace účtu a v krajním případě vám hrozí i vězení.

Nové sociální sítě: Svět za hranicemi Facebooku a Instagramu

Nové sociální sítě: Svět za hranicemi Facebooku a Instagramu

Český zákon

Ochrana práv autorů uměleckých, vědeckých a jiných děl (včetně počítačových programů) se řídí autorským zákonem, který najdete i v naší sbírce zákonů (zák. č. 121/2000 Sb.). Český autorský zákon je poměrně benevolentní. Obzvláště k těm, kteří používají autorská díla pouze pro osobní potřebu. Za stažení písničky, obrázku nebo filmu vás nikdo před soud nepožene. To ovšem neplatí pro počítačové programy, za jejichž legální uživatele autorský zákon považuje pouze uživatele, kteří mají vlastnické či jiné právo k danému dílu (např. platnou licenci).

České zákony jsou ohledně stahování pro vlastní použití poměrně benevolentní •  https://www.maxpixels.net

Jde to i legálně

Existují i legální způsoby, jak můžete získat povolení k nakládání s dílem. Nejprve můžete zkusit kontaktovat přímo vlastníka autorských práv, pokud není jasné, kdo je majitelem, můžete kontaktovat web, na kterém jste obsah našli a zjistit, koho požádat o povolení. Pokud ovšem autorské dílo užíváte přiměřeným způsobem tzv. v odůvodněné míře např. pro účely zpravodajství nebo výzkumu, můžete legálně používat i díla, která podléhají ochraně autorských práv. Tento princip se nazývá Fair Use a zná ho také český právní řád.

Duševní vlastnictví má také svoji hodnotu •  https://www.maxpixels.net

Freeware

Výjimku ve způsobu užití tvoří freeware (otevřený software), který je možné získat i bezplatně. Podmínky bezplatného používání a šíření definuje licenční smlouva, a obvykle umožňuje takový software používat výhradně k nekomerčním účelům nebo domácímu užití. Jendou z variant otevřeného softwaru představuje free software (svobodný software). Lze jej nejen zdarma šířit, ale také upravovat a např. doplňovat o nové funkce.

Virtuální realita pro všechny: Oculus Quest jsou nejlepší brýle pro hráče

Virtuální realita pro všechny: Oculus Quest jsou nejlepší brýle pro hráče

Licence

Autorská práva na vás nepřechází ani v případě, že si k danému produktu, např. počítačovému programu zakoupíte licenci. Ta vám pouze umožňuje daný produkt používat za podmínek, které určuje autor. Licence může být např. časově omezena. Takové dílo není možné používat jiným způsobem, než je uvedeno v licenčních podmínkách. Povinnost dodržovat licenční podmínky navíc stanovuje autorský zákon.

Creative Commons licence se znázorňují pomocí jednoduchých grafických symbolů •  https://cdn.pixabay.com

Creative Commons

Od roku 2002 se můžete setkat také se souborem veřejných licencí pod označením Creative Commons, který přinesl nové možnosti v oblasti publikování autorských děl. Jejich princip je velmi jednoduchý. Autor pomocí nich uzavírá smlouvu se všemi potenciálními uživateli díla, a na jejich základě jim poskytuje některá svá práva k dílu a jiná si naopak vyhrazuje. Aby bylo vyjádření CC licence srozumitelné, používají se pro ni jednoduché grafické symboly tzv. piktogramy (viz foto). Jejich vzájemnou kombinací vzniká daný typ CC licence.

Snímek makaka vyvolal několik let trvající soudní spor o autorská práva •  https://commons.wikimedia.org

Není primát jako primát

Jako perličku na závěr přinášíme zajímavý spor o autorská práva k fotografiím, který musel podstoupit britský fotograf David Slater. V roce 2011 se snažil v Indonésii zachytit život makaků, když mu jedna z opic sebrala fotoaparát a nafotila na něj několik set fotografií včetně několika povedených selfie. S odůvodněním, že autorská práva náleží opici, zařadila snímky Wikipedia do knihovny volně použitelných snímků. Slater dostal celý případ až před soud, který měl kvůli ušlým ziskům rozhodnout, čí jsou autorská práva k daným snímkům, jestli Slatera nebo opice.

Do sporu se vložila také organizace PETA (People for the Ethical Treatment of Animals), která naopak prosazovala, aby byla autorská práva přidělena makakovi a ušlý zisk přidělen této organizaci jako správci výnosů z fotografií. V dubnu 2018 odvolací soud potvrdil, že zvířata nemohou legálně vlastnit autorská práva a britská autorská práva byla přiřčena Davidu Slaterovi.

Tajemství řeči: Proč si nepopovídáme s opicí?

Tajemství řeči: Proč si nepopovídáme s opicí?

Deep a Dark Web: Temné a neviditelné strany internetu

Deep a Dark Web: Temné a neviditelné strany internetu

Kyberbezpečnost: Zloději dat i našich životů

Kyberbezpečnost: Zloději dat i našich životů

 

Články odjinud