Kde se vzali čerti?

Kde se vzali čerti?
Sdílej
 
Blíží se pomalu mikulášský večer. Určitě se těšíte na punčochy vycpané k prasknutí dárečky a na pořádný mikulášský šrumec a veselí. Možná, že vás více než Mikuláš baví pobíhající čerti.

Někteří čerti, kteří běhají večer 5. prosince po ulicích, vypadají strašidelně, další zase žádnou hrůzu nepůsobí. Většinou doprovázejí Mikuláše a hudrují na děti. Kde se ale tito pekelníci vzali? Dá-li se to tak říci, provázejí nás od úplného pravěku. Lidé si totiž už od počátku všímali, že existuje jakási nepřátelská síla, protiklad dobra. Prostě jakési zlo, které je přítomné v okolním světě i v nich samotných. Cítili, že je mu třeba se postavit a bojovat s ním.

Jenže jak bojovat s něčím, co není vidět? Naši předkové se proto pokoušeli si toto zlo nějak představit - a tak vznikla podoba čerta. Dostal od lidí věnem všechno, co se jim moc nelíbilo: je shrbený, kulhá, je nemytý, páchne, na hlavě má rohy jako kozel (ten také pěkně smrdí), je chlupatý a má zvířecí ocas. Postupem doby se trochu zcivilizoval, to jak lidé přišli na to, že zlo může být na první pohled někdy docela pěkné.

Český čert

S čerty se můžeme v Čechách setkat kromě Mikulášova doprovodu hlavně v pohádkách. Český pohádkový čert je přitom - bůhví proč - většinou úplný hlupák a popleta. Slídí po světě, aby pekelné vrchnosti přinesl nějakou lidskou duši. Loví je tak, že obvykle nabídne potenciální kořisti na určitou dobu své služby. Za to požaduje krví podepsanou smlouvu, v níž stojí, že se dotyčný člověk na oplátku vzdá své duše. Když určená lhůta vyprší, čert přijde k člověku a odnese jeho duši do pekla, ale - ten český, pohádkový - to většinou nějak zpacká. Buďto se svou obětí prohraje v kartách nebo se mu na krk přichytí nějaká paní Káča či se to celé zvrtne ještě nějak jinak.

Všichni čerti také nejsou stejní: od "obyčejných chlupáčů", které napálí kdejaký chasník, přes všelijaké panáčky v mysliveckém, kteří jsou už o dost mazanější, až po samotného vládce pekel Lucifera.

Padlí andělé

Ne všichni čerti jsou však (dobrotiví) hlupáci. Velká světová náboženství (muslimské, křesťanské a židovské) často věří, že čerti - ďáblové - jsou bývalí andělé, kteří se odvrátili od Boha a jejichž snahou je svádět člověka ke špatnému chování. Samo slovo ďábel je z řečtiny a v původním slova smyslu znamená pomlouvač, pokušitel či žalobce. Slovo satan, které pochází ze staré hebrejštiny, má stejný význam.

Podle původních křesťanských principů byli ďáblové bytosti, jejichž působením přicházela na svět většina chorob a zlo jako takové. V bibli mívá čert ještě jednu úlohu: Bůh ho využívá, aby si ověřil pevnost víry vybraných lidí. Ďábel tak testuje, zda se mu nepodaří jeho oběti zviklat, prostě je pokouší.

Ve středověku a později křesťané věřili, že kdysi - před svým pádem - byl pekelný Lucifer hlavním velitelem andělů a fakticky druhou (po Bohu) nejvýše postavenou bytostí. Jméno Lucifer přeloženo z latiny znamená Světlonoš. Římané tak původně označovali Jitřenku, tedy na ranní obloze zářící planetu Venuši. Slávu jitřní hvězdy Lucifer ztratil, když vedl rebelii proti Bohu a nakonec byl svržen spolu se svými následovníky z nebes.

Podobně vidí Satana i islám. Bývá zobrazován jako zlý vzbouřený démon. Původně sloužil Bohu (Alláhovi) jako náčelník andělů. Když však byl stvořen člověk, odmítl se mu poklonit. Odůvodnil to tím, že zatímco člověk byl stvořen z hlíny, on vznikl boží rukou z ohně, a proto je lepší. Bůh jej za tuto troufalost potrestal svržením na zem.

Bestie z vesmíru: Znáte sedm nejodpornějších filmových monster?

Bestie z vesmíru: Znáte sedm nejodpornějších filmových monster?

Pán much

Ještě jedno jméno se v souvislosti s vládcem pekel vyskytuje - je to Belzebub. Slovo pochází z hebrejštiny a znamená Pán much. Možná, že jde původně o posměšné označení, a možná také, že tehdy lidé v jižním Středomoří během léta skutečně natolik trpěli hejny much a komárů, že jen uvěřili, že musí jít o výplod ďábla.

Jak vypadá peklo

Peklo si můžeme představovat všelijak: jako velikou jeskyni plnou kotlů s vařící se smolou nebo jako nějakou středověkou mučírnu.

Klasickou představu měl středověký básník a myslitel Dante. Tvrdil, že peklo má devět pater, v nichž jsou nebožtíci roztříděni podle svých hříchů: zloději, sebevrazi, smilníci, vrazi, nevěřící atd. Čím se nacházejí hlouběji, tím za života spáchali závažnější prohřešek a odpykávají si krutější trest. Ten většinou nějak souvisí s činností, za kterou je hříšník potrestán. Lakomci a lidé, kteří zpronevěřili cizí peníze tak musejí nosit na krku přetěžké měšce, které jim stahují obličeje k zemi, kde hoří pekelný oheň. Ze sebevrahů (sebevražda byla v té době považovaná ze těžký hřích - protože to bylo maření božího úmyslu) se v pekle staly rostliny a křoví, které drásali démoni a pekelná zvířata.

A kdo byli podle Danta největší hříšníci? V nejspodnějším devátém patře byla díra a v ní pouze Jidáš, který zradil Ježíše Krista, a dva vrazi prvního římského císaře Julia Césara. V ledu a krvi je znovu a znovu přežvýkával svými třemi tlamami Lucifer osobně.

Pekelník •  shutterstock.com

Šlechetný Mikuláš

K čertovi patří také svatý Mikuláš. U něho je ale - na rozdíl od ďábla - úplně jisté, že skutečně žil. Narodil se ještě v době Římské říše na území dnešního Turecka. Byl velmi zbožný a laskavý, říká se, že většinu rodinného majetku rozdal chudým. Pro váženost své rodiny, zbožnost a dobrou povahu se stal biskupem v Myře (nyní Demre v Turecku).

Legenda pak sv. Mikulášovi připisovala mnoho šlechetných skutků. Nejznámější je příběh tří sester, které se nemohly vdát, protože jejich otec neměl žádné peníze. Hrozilo jim, že skončí na ulici. Mikuláš jim proto dal "nenápadně" za okno pytlíček s penězi. Tak se mohla nejstarší sestra vdát, příští rok dal opět za okno peníze, a tak se vdala i prostřední sestra a nakonec pomohl i té nejmladší.

Mikuláš zemřel patrně 6. prosince někdy mezi roky 345 a 352. Časem se stal jedním z nejvýznamnějších svatých a v předvečer jeho svátku si lidé dávají dárky.

Legendy ve fantasy a sci-fi:  A.I. Umělá inteligence

Legendy ve fantasy a sci-fi: A.I. Umělá inteligence

Skuteční Indiana Jonesové: Našli neznámé pyramidy i Noemovu archu?

Skuteční Indiana Jonesové: Našli neznámé pyramidy i Noemovu archu?

Klíčová slova:
cert, mikulas
 

Články odjinud