Nejslavnější hry: Tradice stará tisíce let

Nejslavnější hry: Tradice stará tisíce let
Sdílej
 
30. letní olympiáda v Londýně začíná 27. července. Novodobé olympijské hry trvají více než sto let, jejich tradice je však mnohem starší.

 

K poctě bohů, k oslavě sportu a vzájemné sounáležitosti se staří Řekové scházeli v Olympii už před téměř 3 tisíci lety. Dnešní Olympijské hry nejsou samozřejmě stejné, jako byly ty starořecké. Ale i ty se za více než tisíc let, kdy se v Olympii scházeli nejlepší sportovci antického světa, výrazně měnily. Zpočátku, v roce 776 před naším letopočtem, byla na pořadu jediná disciplína – běh na vzdálenost jednoho stadia, tedy necelých 200 metrů. Známe i prvního vítěze, jmenoval se Koroibos z Élidy.

Později přibyly další disciplíny: běh na delší vzdálenost (dvě a více stadií), skok do dálky, zápas, box a závody vozatajů.   Hry se konaly jednou za čtyři roky, pravděpodobně při prvním úplňku po letním slunovratu, tedy mezi posledním červencovým týdnem a polovinou srpna. Historikové se shodují v tom, že zprvu trvaly jeden den a že se s přibývajícím počtem disciplín délka her rostla. Ve vrcholné podobě trvaly hry zřejmě pět dnů.

 

Sport i bohové

Hry nebyly jen sportovní událostí, ale hlavně měly oslavovat všem (Řekům) společné bohy. Proto na Olympii nesměl zaútočit žádný jiný stát a také výpravy s olympioniky měly zaručený volný průchod celým Řeckem, tedy i přes nepřátelská území. Tehdejší Řecko nebylo jednolitým státem jako dnes, ale jednotlivá města a osady se nacházely kromě Peloponésu prakticky po celém pobřeží Středozemního a Černého moře, často na území obývaných úplně jinými národy. Do Olympie tak putovali například atleti z Marseille v dnešní jihozápadní Francii stejně jako zástupci Řeků žijících na území dnešního Turecka – tedy z obrovských vzdálenotí.

Celé téma si přečtete v ABC 15/2012, které je v prodeji od 17. července.


Auta kopírují kaskadérské kousky z Hot Wheels

Auta kopírují kaskadérské kousky z Hot Wheels

Recept na gól? Pošli nejmladšího hráče

Recept na gól? Pošli nejmladšího hráče

Kaskadér Jim Ng je lepší než speciální efekty

Kaskadér Jim Ng je lepší než speciální efekty

Klíčová slova:
sporty, olympiada
 

Články odjinud