12 úkolů pro Hérakla: Hrdinské činy bájného siláka

12 úkolů pro Hérakla: Hrdinské činy bájného siláka
Sdílej
 
Hérakles alias Herkules je v antické mytologii synem boha Dia a nejsilnějším z lidí. V záchvatu šílenství však jednou povraždil svou rodinu. Věštci mu řekli, že své hříchy odčiní jen službou u krále Eurystenea. Musel pro něj vykonat dvanáct velkých skutků.

 

 

1. Porazit nemejského lva

Prvním hrdinovým úkolem bylo zabít obřího lva, který děsil město Nemeia. Jeho kůže byla tak tvrdá, že jí nepronikl žádný šíp ani kopí a jeho drápy byly ostřejší než nabroušená čepel. Herkules nestvůru proto omráčil kyjem a pak zardousil. Když chtěl lva stáhnout z kůže, musel použít jeho vlastní drápy. Kůži pak nosil jako zbroj.

 

Vypořádat se s hydrou, které za useknutou hlavu vyrostou dvě nové, je matematický úkol •  Profimedia

 

2. Zabít devítihlavou hydru

Hydra byla ještě hrozivější příšera než lev. Napůl žena, napůl had, s devíti dračími hlavami plnými jedovatých zubů. Když jste jí usekli jednu hlavu, narostly hned dvě nové. To zjistil i Héraklés, který se ji nejprve pokusil porazit mečem. Když ale viděl, že hydře jen přidává na síle, vzal hořící strom a hlavy jí upálil. V jedu mrtvoly pak smočil svoje šípy.

 

3. Lapit laň se zlatým parožím

Při třetím úkolu už nestačilo spoléhat se na sílu. Héraklés musel chytit laň se zlatým parožím, aniž jí ublížil. Rozhodl se ji uštvat. Stopoval ji celý rok, až ji na pokraji sil spatřil. Zamířil na ni lukem a prostřelil jí přední nohy, aby nemohla dále utíkat. Na ramenou ji pak odnesl králi Eurysthenovi.

 

Obří chanec byl očividně chycen •  Profimedia

 

4.  Chytit obřího kance

Obrovské divoké prase pustošilo pole v erymantských horách a nikdo ho nedokázal zneškodnit. Héraklés se rozhodl poradit s moudrým kentaurem Cheirónem. Ten mu doporučil, aby prase zahnal do sněhových závějí, odkud neuteče. Hrdina tak učinil, divočáka svázal a donesl králi.

 

5. Vykydat Augiášovy chlévy

Král Augiáš vlastnil největší stádo dobytka na světě. Díky přičinění bohů byla jeho zvířata nesmrtelná, nikdo se proto nenamáhal s údržbou jejich chléva – třicet let je nikdo nečistil. Héraklés prohlásil, že mrvu tisícihlavého stáda vyklidí za jediný den. Přesměroval tok dvou blízkých řek k chlévům a dočista je vypláchl.

 

Obří chanec byl očividně chycen •  Profimedia

 

6. Zahnat bronzové ptáky

Bůh války Arés choval zvlášť odporné mazlíčky. Měli zobák z bronzu a ostrá železná pírka, která dovedli vystřelovat. Pobývali v bažinách, odkud vylétávali, aby se nasytili lidským masem. Hérkalés je vyplašil a některé z nich sestřelil šípy s jedem hydřiným jedem. Jiní ulétli a uhnízdili se na ostrově uprostřed Černého moře.

 

7. Přivést Krétského býka

Bílý býk byl darem krétskému králi od boha Poseidóna. Při roztržce na něj ale bůh sehnal nezvladatelný hněv. Sedmým úkolem Héraklovým bylo jej zkrotit. Přepadl ho zezadu a pral se s ním, dokud se neuklidnil. Později ho pustil na svobodu a krétský býk se stal otcem strašlivého Mínotaura.

 

8. Diomédovi koně

Diomédes, král Thrákie, vlastnil čtveřici lidožravých koní a krmil je masem nepohodlných hostů. Eurysthenes poručil Héraklovi, aby mu je přivedl. Zmocnil se jich, ale Diomédes se koní nechtěl vzdát a vyzval hrdinu na souboj. Héraklés ho v boji porazil, ale koně zatím roztrhali jeho nejlepšího přítele, který je hlídal.

 

Sedni! •  Profimedia

 

9. Pás královny Amazonek

Eurysthenova dcera toužila po zlatém pásu, který nosila Hippolyta, královna Amazonek. Ta mu pás darovala dobrovolně pro jeho záslužné činy. Nakonec ovšem došlo ke zbytečnému krveprolití. Žárlivá bohyně Héra mezi Amazonkami rozšířila zvěst, že je chce Héraklés zotročit.

 

10. Stáda zrůdného obra

Desátým úkolem bylo přivést stáda dobytka, která vlastnil Géryonés, zrůdný obr se třemi těly. Když objevil, že Héraklés stanul na jeho ostrově, nasadil si na každou z hlav helmici a do rukou vzal trojici štítů a kopí. Obr měl sice nadlidskou sílu a přehršle ozbrojených údů, jediný šíp s jedem hydry jej však poslal do říše zemřelých.

 

Strážce Podsvětí? Pohodička... •  Profimedia

 

11. Zlatá jablka ze zahrad Hesperidek

Hesperidky byly dcery obra Atlanta a pečovaly o zahradu, kde se nacházela jabloň se zlatými plody. Héraklés se vydal za Atlantem, jehož úkolem bylo držet nebeskou klenbu. Hrdina mu nabídl, že ji za něj na chvíli podrží, když mu přinese pár zlatých jablek. Obr souhlasil a i když se pak pokusil Hérakla obelstít, aby musel nebe nést na zádech napořád, hrdina jeho lest prohlédl.

 

12. Zajmout strážce podsvětí

Bránu do podsvětí hlídal tříhlavý pes Kerberos. Přivést ho mezi živé bylo jeho posledním úkolem. Héraklés se vydal králem podsvětí, aby požádal o jeho vydání. Král svolil – ale jen když ho porazí holýma rukama. Héraklés ho začal škrtit, až Kerberos začal prosit o slitování. Společně se pak vydali za králem Eurysthenem.

 

 

Asasínská legenda o třech spolužácích

Asasínská legenda o třech spolužácích

Herkules: První akční hrdina

Herkules: První akční hrdina

Příběhy vyhynulých zvířat: Papoušek karolinský

Příběhy vyhynulých zvířat: Papoušek karolinský

Klíčová slova:
povest, herkules, mytus, baje
 

Články odjinud