Vánoce a poselství betlémského světla

Vánoce a poselství betlémského světla
Sdílej
 
Možná i vám bude u štědrovečerní večeře hořet betlémské světlo. Plamínek odebraný z věčného ohně, který hoří v jeskyni, kde měl narodit Ježíš Kristus. Betlémské světlo je symbolem míru a přátelství, každý si v něm ale může najít svůj vlastní význam. Díky skautům a skautkám, kteří ho každý rok rozvážejí po celém světě, se dostane na Vánoce k milionům lidí po celém světě, aby jim v jejich domovech na Štědrý večer připomínal příchod Ježíše Krista na svět.

 

Současné podobě Betlémského světla předcházely tři důležité události. Na úplném začátku všeho byl italský voják s hořící svící vracející se z křížové výpravy do Svaté země v roce 1099. Slíbil, že pokud tažení přežije, přinese domů plamen ohně z betlémské baziliky. Nesl ho přes hory a pouště, chránil před větrem i na moři. I když byl na konci svých sil, plamen domů donesl.

Světlo ve tmě

V novodobé historii za myšlenkou světla míru stojí rakouská umělkyně českého původu Ada Brandstetter a její vzpomínky na Štědré dny v Plané u Tachova. Děti si večer po zpěvu koled odnášely domů rozsvícené lucerničky zapálené plamenem přímo „od Ježíška“ z vánočního stromu u kostela. Ada obnovila tuto tradici ve svém druhém domově Nussdorfu pod názvem „Světlo ve tmě“.

Touto tradicí se inspirovala veřejnoprávní rakouská televize ORF. V roce 1986 v rámci vánoční sbírky na pomoc postiženým dětem přivezlo světlo přímo z Betléma jedno z postižených dětí rakouskými aerolinkami do Lince.

Betlémské světlo je symbolem míru a přátelství •  Havlín, Junák – český skaut

Betlémské světlo a skauti

Třetím hybatelem byl vůdce vídeňských skautů Herbert Grünwald, který v roce 1989 do této akce zapojil skauty a skautky. Díky silné mezinárodně propojené skautské organizaci se začalo světlo distribuovat do celé Evropy i Ameriky. A právě v tomto roce, den před Vánoci, Betlémské světlo do ČSSR poprvé přivezl společně s rakouskými skauty oddíl bratří Revilliodových, který působil jako součást Českého a slovenského exilového skautingu.

Co dělá Vánoce Vánocemi

Co dělá Vánoce Vánocemi

Tradice dnes

Každý rok neziskové organizace vyberou dítě z Horního Rakouska za zvlášť mimořádný čin. Chlapec nebo dívka potom odjede do jeskyně narození Ježíše v Betlémě a vyzvedne světlo míru. Rakouské aerolinky plamének v ohnivzdorném obalu dopraví do Rakouska. Třetí adventní sobotu je v rámci ekumenické bohoslužby symbol míru předáván delegacím z celého světa.

Skauti a skautky rozvážejí betlémské světlo po světě od roku 1989 •  Havlín, Junák – český skaut

Za Českou republiku organizují distribuci světla skauti z Brna, kteří každoročně společně s dalšími vybranými skauty odjíždějí do Rakouska na slavnostní ceremoniál, kterého se účastní kolem 1400 skautů a skautek více než dvaceti různých národností. Kurýři po návratu plamínek míru předají v katedrále sv. Petra a Pavla v Brně do rukou biskupa brněnského, který mu požehná.

Na čtvrtou adventní sobotu potom skauti světlo rozvážejí vlaky po celé České republice a předávají ho dalším dobrovolníkům a zájemcům. Betlémské světlo a jeho poselství se tak až do 24.12. šíří mezi miliony lidí, aby jim v jejich domovech na Štědrý večer připomínal narození Ježíše Krista.

Nejsvětější chrám: Co ukrývá Ježíšova hrobka?

Nejsvětější chrám: Co ukrývá Ježíšova hrobka?

Pozdrav online

Z důvodu koronavirové pandemie nebylo letos možné odjet pro Betlémské světlo do Rakouska osobně. Ceremoniál byl proto přenášen na třetí adventní sobotu 12.12. ze salzburského Dómu on-line a vysílán do celého světa. Všechny státy se zúčastnily alespoň virtuálně prostřednictvím video pozdravu. Za Českou republiku pozdrav připravili brněnští skauti. Na ceremoniál je možné je podívat tady.

Cesta betlémského světla

Světlo vybraní čtyři skautští kurýři, kteří vykonali něco mimořádného, vyzvedli letos v Mikulově na státní hranici s Rakouskem. Mírové poselství si skauti předali přímo u hraničního kamene, aby tak zamezili nutnosti karantény nařízené z důvodu přechodu státní hranice.

Zůstali tak příznačně každý na své straně, stejně jako před 30 lety, kdy tuto akci poprvé pořádali právě brněnští skauti pod vedením Jana Svobody - Broučka. Vlakem se pak vydali do Brna, kde v katedrále sv. Petra a Pavla biskup Vojtěch Cikrl betlémskému světlu a skautům požehnal. Převzatým plamenem byla poté rozžatá svíce u jesliček.

Díky skautům a skautkám se betlémské světlo dostane do milionů domácností po světě •  Lucie Šnajdrová, Junák – český skaut

V sobotu 19.12. se světlo rozvezlo pětašedesáti vlakovými spoji po celé České republice skautům a dalším dobrovolníkům, kteří plamínek dále rozšiřovali do svých měst a obcí. Po celé zemi si tak mohou lidé dojít ke kapličkám, skautským klubovnám nebo na náměstí s vlastní lucernou pro betlémské světlo, stejně jako děti kdysi v Plané, a mít záblesk z Betléma i na svém štědrovečerním stole.

Skromný pomocník: Proč stál osel u jesliček

Skromný pomocník: Proč stál osel u jesliček

Vánoční kometa: Zamotaný příběh biblického úkazu

Vánoční kometa: Zamotaný příběh biblického úkazu

Kapr: Milovaný i nenáviděný přivandrovalec

Kapr: Milovaný i nenáviděný přivandrovalec

Autor

Lucie Šnajdrová

 

Články odjinud