Kde se vzalo, tu se vzalo – černé uhlí

Kde se vzalo, tu se vzalo – černé uhlí
Sdílej
 
Černé uhlí je oblíbeným topivem a významným zdrojem energie nejen pro elektrárny, ale i domácnosti a podniky. Je historicky ceněným palivem. Řekneme si o něm víc.

Původ černého uhlí

Historie uhlí je stará několik milionů let, kdy vznikalo z mrtvých rostlin, které byly vystaveny vysokým teplotám a tlakům v hlubokých vrstvách země. To vedlo k procesu zuhelnatění. Tak, jak šel postupně čas, se tvořila rašelina, lignit, hnědé a černé uhlí, antracit a grafit.

Uhelným věkem nazýváme období, kdy probíhaly rozhodující procesy pro tvorbu uhlí, a to před 345 až 280 miliony lety, kdy se tvořilo uhlí z kapradin a přesliček. Díky tomu můžeme využívat tohoto topiva doma k výrobě elektřiny a tepla. Menší část se využívá i v chemickém průmyslu. Topení kotlem na uhlí je stále velmi populárním způsobem otopu. Proto někteří nazývají i dnešní dobu “věkem uhlí”.

Černé uhlí u nás

Nejstarší evidované těžby černého uhlí se u nás datují během 18. století, větší rozvoj pak zaznamenala těžba v 19. století. Využitelné zdroje černého uhlí se odhadují na 30 milionů tun, i když zásoby jsou mnohem vyšší. Černé uhlí je starší než hnědé uhlí a nachází se ve větší hloubce. Těží se proto pod zemí, kde jsou vybudovány šachty a štoly, tzv. hlubinné doly. V současnosti můžeme najít tyto doly v ostravsko - karvinském revíru, kde se těží v objemu 4 milionů tun za rok.

Černé uhlí - zajímavosti v číslech

  1. Zásoby černého uhlí u nás činí 16 300 milionů tun.
  2. Samotné domácnosti využijí 9 % celkového vytěženého objemu černého uhlí.
  3. Světové zásoby se odhadují na 200 – 300 let.
  4. K jedné z nejvážnějších nehod při těžbě uhlí došlo v roce 1946 v Německu, kdy zemřelo 498 horníků při explozi metanu.
  5. Uhlí pokrývá 28 % světové spotřeby energie.

Životní prostředí a uhlí

Černé uhlí obsahuje sloučeniny síry a dusíku, a také minerální látky, uhlík, vodu a jiné těkavé látky. Popel z uhlí je následek právě zmíněných minerálních látek. Uhlík uniká při hoření do ovzduší jako oxid uhličitý, který je zodpovědný za skleníkový efekt resp. globální oteplování. Proto jsou snahy o maximální zachycování CO2, popílku a oxidu síry, jenž vzniká při těžbě a při využívání černého uhlí. 

Pytlované černé uhlí

Pro spotřebitele, kteří nemají možnost vysypat uhlí na zahradě, dvoře nebo před sklep, je tu možnost nákupu pytlovaného uhlí přímo na paletě. Cena uhlí je včetně dopravy, kdy vám dopravce dodá palety až na vámi určené místo. Tím ušetříte čas a energii vynaloženou na manipulaci. Navíc pytlované uhlí je určené k okamžitému topení, tudíž si nemusíte lámat hlavu s jeho dalším procesy.„V pytlích je navíc dokonale chráněno”, dodává odborník internetového obchodu Optimtop.cz.

Klíčová slova:
reklama, uhli, OPTIMTOP s.r.o.
 

Články odjinud