Číslicová technika - 80

Sdílej
 
Dnes si v praxi ověříme teoretické poznatky získané minule. Středem pozornosti bude obvod 7481, který jsme si zařadili mezi sériové paměti RAM. Mezi jeho hlavní vlastnosti patří paměťová matice o velikosti 16 x 1 bit a odlišný způsob volby adresy každého paměťového místa, než jak je tomu u ostatních pamětí.

Sériové paměti RAM, pokus s 7481


Dnes si v praxi ověříme teoretické poznatky získané minule. Středem pozornosti bude obvod 7481, který jsme si zařadili mezi sériové paměti RAM.
Mezi jeho hlavní vlastnosti patří paměťová matice o velikosti 16 x 1 bit a odlišný způsob volby adresy každého paměťového místa, než jak je tomu u ostatních pamětí.
Svou velikostí nepatří tedy mezi velikány, ale je spíše určen pro jednobitové ovládání nějakého zařízení volbou adresy, nebo pro indikaci nějakého děje, kde si paměť uchová informaci zda děj proběhl, či ne.
Pro dnešní pokus budeme potřebovat obvod 7481, deset rezistorů 390Ohmů, dva 100Ohmové, dvě Led diody, dva DIP spínače obsahující čtyři spínací kontakty a jeden DIP spínač obsahující pouze spínací kontakty dva. Pochopitelně také pokusné pole, drátové propojky a zdroj napětí.
Schéma zapojení je opět na obrázku a je velice jednoduché.

Foto
Jedinou záludností v zapojení, je nezvyklé umístění napájecích kontaktů. U většiny obvodů je tomu tak, že Ucc je na posledním místě, například jako vývod 14 a GND na posledním místě na první straně.
U 7481 je Ucc na pozici 4 a GND na pozici 10. Při zapojování je třeba si tedy dát tedy na tyto věci pozor.
Jak bylo již řečeno, zvláštností která se vyskytuje u 7481, ale i u jednobitových pamětí dalších je její specifické ovládání adres. Každá adresa se určí kombinací patřičného sloupce a řádku. Pro zápis, nebo čtení je tak daný klopný obvod (ten představuje jedno paměťové místo) vybrán logickou úrovní 1, která musí být nastavena na řádku i sloupci. Jednotlivé klopné obvody jsou tak poskládány do matice 4 x 4. Řádky jsou označeny jako Y a sloupce jako X.
Při testování si počínejte tak, že nastavte vždy nějakou adresu pro sloupec pak pro řádek a vyberte zda chcete zaznamenat log.1, nebo 0. Tyto hodnoty si pečlivě zaznamenejte. To zda chcete zaznamenat logickou jedničku, nebo nulu se provádí pomocí nastavovacích vstupů WL a WH. Pro zápis H (log.1) musí být oba vstupy v H, kdežto pro zápis L (log.0) musí být WH = H a WL = L. Při čtení musí být oba vstupy v L.
Takto zaznamenejte několik adres s tady, které pak zkontrolujte podle hodnot, které jste si zapsali při programování.
Pokud by se například vstupy X a Y vzájemně propojily a již při programování by se dodržela posloupnost adres od 0000 do 1111 a zaznamenávaná data by se pravidelně střídala mezi log.1 a 0, vzniklo by pak po připojení binárního čítače jakési jednoduché blikátko. Čítač by generoval adresy v posloupnosti 0000 až 1111 a data na výstupu by se střídala mezi 1 a 0, což by mělo za následek blikání diody.
Příště si ukážeme zapojení s obvodem dalším.

Své případné podněty a dotazy týkající se seriálu můžete zasílat na adresu: cislicovatechnika@volny.cz