Číslicová technika - 82

Sdílej
 
Dnes pokročíme dále a řekneme si pár slov o pamětích typu ROM. Jak bylo již řečeno dříve, je jedním a také nejdůležitějším ze základních rozdílů mezi RAM a ROM jejich závislosti na napájecím napětí. Paměti typu RAM si pamatují data v nich uložená pouze pokud je toto napětí připojeno trvale. Po jeho odpojení jsou data nenávratně ztracena. Příkladem z praxe jsou například operační paměti počítače (DIMM, DDR, DDR2).

Paměti ROM.

Dnes pokročíme dále a řekneme si pár slov o pamětích typu ROM. Jak bylo již řečeno dříve, je jedním a také nejdůležitějším ze základních rozdílů mezi RAM a ROM jejich závislosti na napájecím napětí. Paměti typu RAM si pamatují data v nich uložená pouze pokud je toto napětí připojeno trvale. Po jeho odpojení jsou data nenávratně ztracena. Příkladem z praxe jsou například operační paměti počítače (DIMM, DDR, DDR2).
Druhý typem jsou paměti ROM. Ty jsou na napájení prakticky nezávislé a potřebují ho pouze v případě, že do paměti chceme data zapsat, nebo je z ní číst. Po odpojení napájecího napětí jsou data trvale uložena v paměťové matici.

Foto
Skupina pamětí ROM se dá dále rozdělit do několika podskupin, podle toho jakým způsobem se data zapisují, nebo mažou.
Nás budou zajímat hlavně typy EPROM, EEPROM a maskou programovatelné ROM.
S posledním jmenovaným typem se běžný uživatel v nenaprogramovaném stavu moc nesetká. Dalo by se říci, že vůbec. Tento typ paměti se programuje již při výrobě vytvořením vodivých spojení, které mohou například propojovat emitory tranzistorů tvořící paměťovou matici s čtecími zesilovači. Příkladem z okruhu obvodů TTL je paměť s označením 7488. Ta obsahuje paměťovou matici 32 x 8 bitů, kde se každý paměťový člen skládá z osmiemitorového tranzistoru a programování se provádí právě pomocí propojek mezi emitory tranzistorů a čtecími zesilovači.
Další dva typy EPROM a EEPROM jsou do jisté míry shodné. Společným znakem je obdobný postup při programování. To se provádí již elektricky. Nejprve je nastavena patřičná adresa, po které jsou nastavena data, která se programovacím impulsem přesné šířky přenesou do paměťové matice. Vše se pak opakuje, adresa – data- programovací impuls. Programování je tedy totožné a díky možnosti data z paměti smazat také proveditelné opakovatelně.
Rozdíl je však právě v odstranění dat již uložených. Zatímco EEPROM se maže opět elektricky, stejně jako se programuje, EPROM se maže pomocí UV světla. V pouzdru paměti je zde malý otvor, pod kterým se nachází vlastní čip. Působením světelného záření na čip přes průzor se tak odstraní náboj, který představoval zaznamenaná data a paměť je opět prázdná. Tedy na všech adresách je na každém výstupu log.1. Tyto paměti se totiž programují ze stavu 1 do stavu 0.
Příště se budeme věnovat již konkrétní paměti ROM.

Své případné podněty a dotazy týkající se seriálu můžete zasílat na adresu: cislicovatechnika@volny.cz