Číslicová technika - 88

Sdílej
 
Dnešní díl bude věnován částečné rekapitulaci za skupinou pamětí nesoucích ve svém označení slůvko ROM. Jak již víme, je hlavním znakem těchto pamětí nezávislost na trvalém napájecím napětí, které potřebují pouze v případě, že do paměti chceme data zapsat, nebo je z ní číst. Po jeho odpojení jsou data trvale uložena v paměťové matici a nesmažou se jako u pamětí RAM.

Další typy pamětí ROM.

Dnešní díl bude věnován částečné rekapitulaci za skupinou pamětí nesoucích ve svém označení slůvko ROM. Jak již víme, je hlavním znakem těchto pamětí nezávislost na trvalém napájecím napětí, které potřebují pouze v případě, že do paměti chceme data zapsat, nebo je z ní číst. Po jeho odpojení jsou data trvale uložena v paměťové matici a nesmažou se jako u pamětí RAM.

Foto
Skupinu pamětí ROM jsme si již v počátku rozdělili do několika podskupin, podle toho jakým způsobem se data zapisují, nebo mažou.
V průběhu seriálu jsme se seznámili zatím s dvěma druhy. První, se kterým se v praxi v nenaprogramovaném stavu nesetkáme, který se označuje jako maskou programovatelné ROM a s druhým, který si může uživatel naprogramovat sám.
Z každé skupiny jsme si uvedli několik zástupců, ke kterým si dnes uvedeme obvody další, ale pro jejich špatnou dostupnost na trhu se jim více věnovat nebudeme. Zůstaneme tedy jen u označení výrobce spolu s uvedením velikosti paměťové matice.

Maskou programovatelné ROM (programování se provádí již při výrobě) :

7488 32 x 8 bitů
74187 256 x 4 bity
74270 512 x 4 bity
74271 256 x 8 bitů
74370 512 x 4 bity
74371 256 x 8 bitů

Programovatelné ROM – PROM (programování si provádí sám koncový uživatel)

74186 64 x 8 bitů
74188 32 x 8 bitů
74287 256 x 4 bity
74288 32 x 8 bitů
74378 256 x 4 bity

Další díly seriálu budou věnovány třetí skupině z našeho dělení pamětí ROM. Řeč bude o typech pamětí EPROM a EEPROM.

Své případné podněty a dotazy týkající se seriálu můžete zasílat na adresu: cislicovatechnika@volny.cz