Číslicová technika - 89

Sdílej
 
Další skupinou z našeho počátečního dělení pamětí ROM jsou paměti EPROM a EEPROM. Dnes se začneme věnovat těm prvním, tedy EPROM. Jak již víme jsou si tyto dvě skupiny velice podobné. V obou případech se jedná o programovatelné paměti ROM, tedy PROM.

Paměti EPROM.

Další skupinou z našeho počátečního dělení pamětí ROM jsou paměti EPROM a EEPROM. Dnes se začneme věnovat těm prvním, tedy EPROM.
Jak již víme jsou si tyto dvě skupiny velice podobné. V obou případech se jedná o programovatelné paměti ROM, tedy PROM. Dalším společným znakem je obdobný postup při programování, které se zde provádí již elektricky a to zaznamenáním dané binární informace na patřičnou adresu v paměťové matici. Za zmínku snad ještě stojí, že se programování provádí ze stavu 1 bitu dané adresy do stavu 0. Pokud by jsme tedy testovali nenaprogramovanou paměť EPROM, nebo EEPROM byl by výsledek vždy stejný. Ať by jsme nastavili jakoukoliv adresu, na výstupech by se vždy objevila jen řada logických jedniček.

Foto
Programovací algoritmus je totožný. Nejprve je nastavena patřičná adresa, po které jsou nastavena data, která se programovacím impulsem přesné šířky přenesou do paměťové matice. Vše se pak opakuje, adresa – data - programovací impuls - kontrola.
Foto
Rozdíl mezi EPROM a EEPROM je však ve způsobu odstranění dat již uložených do paměti. Tento úkol se provádí například při upgradu programu, nebo pokud se při testování objeví chyba. Zatímco EEPROM se maže opět elektricky, stejně jako se programuje, EPROM se maže pomocí UV světla. V pouzdru paměti je zde malý otvor, pod kterým se nachází vlastní čip. Detail čipu je na obrázku. Uprostřed je na tenoučké destičce umístěn vlastní čip, který je, jak je velice dobře vidět, propojen s vývody vlastního pouzdra paměti tenkými vodiči.
Působením světelného záření na čip přes průzor se tak odstraní náboj, který představoval zaznamenaná data a paměť je opět prázdná. Na všech adresách je na každém výstupu log.1.
Příklady pamětí EPROM z praxe se kterými se v seriálu setkáme budou 27C256 a 27C512. Jak napovídá již název jedná se o paměti s velikostí paměťové matice 256 a 512K bitů. Paměti jsou organizované jako 32 a 64Kslov po 8 bitech.

Mezi jejich další vlastnosti patří:
- napájecí napětí 5V DC
- kompatibilita s technologií TTL
- možnost opakovaného programování
- schopnost zapamatování dat po dobu dosahující až 100 let

Příští díl bude věnován problematice programování těchto pamětí v amatérských podmínkách.

Své případné podněty a dotazy týkající se seriálu můžete zasílat na adresu: cislicovatechnika@volny.cz