Číslicová technika - 95

Sdílej
 
Dnes se budeme věnovat popisu odlišností zapojení pamětí 27C256 a 27C512, pro které je určen náš programátor. Prvním rozdílem, který je patrný již z označení, je velikost vlastní paměťové matice. Typ 27C256 obsahuje paměť o velikosti 256 K bitů, kdežto typ 512 plný dvojnásobek.

Programátor EPROM - odlišnosti pamětí 27C256 a 512.
Dnes se budeme věnovat popisu odlišností zapojení pamětí 27C256 a 27C512, pro které je určen náš programátor.

Foto
Prvním rozdílem, který je patrný již z označení, je velikost vlastní paměťové matice. Typ 27C256 obsahuje paměť o velikosti 256 K bitů, kdežto typ 512 plný dvojnásobek. Pro naše pokusy však bude plně stačit 27C256, který se vyznačuje také jednodušším ovládáním. Neobsahuje totiž žádné kontakty s dvojí funkcí.
Rozložení jednotlivých vývodů je nejlépe patrné z obrázku. Oba typy se vyznačují stejným rozloženým datových vstupů/výstupů a stejnou polohou napájecích kontaktů( Vcc = +5V a Vss = GND).
Foto
Adresové vstupy se liší jen v jednom případě a to u paměti 27C512, kde je třeba díky větší paměťové matici také větší počet adresových stupů. Přesně o jeden. Ten se nachází na místě kontaktu označeném jako Vpp u 27C256. Větší paměťová matice u 27C512 tak způsobila sloučení některých nastavovacích vstupů do jednoho vývodu. Konkrétně se jedná o negovaný vstup OE se vstupem Vpp, který musel uvolnit místo adresovému vstupu A15.
Foto
Logické úrovně jednotlivých vstupů pro módy čtení - Read, zápisu - Program, nebo stavu s nízkým odběrem proudu - Standy, jsou patrné z tabulek.
Posledním obrázkem, který si dnes uvedeme, je klíč pro dešifrování dalších důležitých údajů o pamětích. Z hodnot uvedených výrobcem na pouzdru, se dá kromě velikosti paměťové matice vyčíst i to, jaký je rozsah pracovních teplot, ve kterých je zaručena bezproblémová funkce paměti, nebo jaká je doba odezvy daného obvodu. Tento údaj udává, za jak dlouho se po nastavení dané adresy objeví data na této adrese uložená na výstupech. Řádově se jedná o desítky nanosekund.
Příště budeme v rozboru těchto pamětí pokračovat a více se již zaměříme na 27C256.

Své případné podněty a dotazy týkající se seriálu můžete zasílat na adresu: cislicovatechnika@volny.cz