Číslicová technika - 98

Sdílej
 
Prvním programem, který si zkusíme společně naprogramovat pomocí našeho jednoduchého programátoru pamětí EPROM, bude jen jakýsi blikač. Ze začátku nám půjde hlavně o to, abychom si osvojili základní postupy při programování. Ty nám pak budou sloužit dále, již při složitějších konstrukcích, kde bude potřeba vyvinou i složitější program.

Vlastní programování EPROM – první program.

Prvním programem, který si zkusíme společně naprogramovat pomocí našeho jednoduchého programátoru pamětí EPROM, bude jen jakýsi blikač. Ze začátku nám půjde hlavně o to, abychom si osvojili základní postupy při programování. Ty nám pak budou sloužit dále, již při složitějších konstrukcích, kde bude potřeba vyvinou i složitější program.
Blikač bude složen z osmi LED diod, které budou ovládány výstupy paměti EPROM. Mezi paměť a vlastní ledky jsou ještě pro odlehčení výstupů paměti vřazeny NPN tranzistory BC546B.

Foto
Princip svitu diod je velice jednoduchý. Dá se rozdělit na dvě fáze. V první budou svítit diody ob jednu a ve druhé fázi, se jejich svit jen vymění. Ty co svítily zhasnou a naopak ty co byly zhaslé se rozsvítí.
Efekt to jistě není nijak úchvatný, ale jde nám v prvé řadě o osvojení si práce s vlastním programátorem.
Co tedy dnes budeme potřebovat: programátor EPROM, paměť 27C256, tranzistory BC546B, rezistory s hodnotou odporu 120Ohmů, 30kOhmů a tentokrát i náš univerzální zdroj napětí a frekvence.
Princip činnosti programátoru a vlastní postup při programování, si již vysvětlovat nebudeme, dostatečně jsme se mu věnovali v několika předchozích dílech. Zabrousíme tedy rovnou k vlastnímu programu, který je třeba zaznamenat do paměti.
Vše je v binární podobě zaneseno do tabulky. Zde se nalézají logické úrovně jednotlivých datových a adresových vstupů.
Datová část nese informaci o tom, jaká z diod bude svítit a jaká bude v danou chvíli zhaslá (1 - svítí, 0 - nesvítí).
Adresovou částí budeme ovládat, jaká kombinace jedniček a nul se objeví na datových výstupech.
Foto
Jelikož pro řízení paměti - adresových vstupů, použijeme náš univerzální zdroj napětí a frekvence, máme k dispozici dvě logické úrovně 0 a 1. Ty se budou objevovat na výstupu zdroje frekvence. Dokážeme tedy řídit dvě adresy v paměti. Jedna adresa bude mít hodnotu :
011111111111111 a druhá 111111111111111. Na tyto adresy musíme zaznamenat patřičné binární informace k nim přiřazené. Jak je ostatně patné z tabulky.
Pokud je paměť naprogramována, zbývá pouze paměť zapojit do pokusného schématu, které je na obrázku, přivést napájecí napětí a zdroj impulsů pro řízení paměti.
Pokud by kupříkladu byl pro řízení paměti použit binární, nebo BCD čítač, dalo by se pochopitelně ovládat adres více. S užitím jednoho binárního čítače až 16.
Příště budeme v programování pokračovat na dalším zapojení řízeném pomocí jednoduchého programu.

Své případné podněty a dotazy týkající se seriálu můžete zasílat na adresu: cislicovatechnika@volny.cz