Číslicová technika - 99

Sdílej
 
Od jednoduchého blikátka dnes postoupíme k již zajímavějšímu efektu, který je velice oblíben mezi začínajícími elektroniky. Předvedeme si zapojení napodobující efekt běžícího světla, které přebíhá přes střed ze strany na stranu.

Vlastní programování EPROM – jednoduché běžící světlo.

Od jednoduchého blikátka dnes postoupíme k již zajímavějšímu efektu, který je velice oblíben mezi začínajícími elektroniky. Předvedeme si zapojení napodobující efekt běžícího světla, které přebíhá přes střed ze strany na stranu.
Stejně jako i minule bude k výstupům paměti připojeno osm LED diod, pro zobrazení daného efektu.
Co tedy dnes budeme potřebovat: programátor EPROM, prázdnou paměť 27C256, BCD čítač 74190, tranzistory BC546B, rezistory s hodnotou odporu 120Ohmů, 30kOhmů a univerzální zdroj napětí a frekvence.
Postup při programování jsme si již objasnili, proto se budeme zabývat pouze binárním programem a vlastním zapojením.

Foto
Informace, kterou je třeba zaznamenat do paměti je opět v tabulce. Tentokrát je poněkud obsáhlejší. Pro řízení paměti je použit BCD čítač, který jak víme dokáže na svých čtyřech výstupech zobrazit deset rozličných binárních informací. Můžeme tedy ovládat deset samostatných adres paměti, do kterých lze vždy zaznamenat po osmibitové binární informaci.
Foto
Při pohledu na datovou část tabulky, je na první pohled patrný motiv kříže sestavený z jedniček. Ty jak víme představují svítící LED diodu. Pokud budeme postupovat po jednotlivých rádcích, zjistíme, že se poloha jedniček postupně mění. Od krajních poloh se postupně přibližují s každým dalším řádkem ke středu a po dosažení středu se zas navrací zpět. Výsledkem je efekt světla, které přebíhá z obou stran přes střed a zase zpět.
Poslední dva řádky v datové části tabulky jsou vyplněny pouze nulami. Po proběhnutí jednoho cyklu efektu vždy tak nastane na krátkou chvíli malá odmlka .
Rychlost jakou se bude světlo pohybovat a také jakou dobu bude trvat pauza ovlivňuje velikost frekvence přivedené ke vstupu BCD čítače. Čím bude větší, tím se také bude světlo pohybovat rychleji.
Příště budeme v programování pokračovat na dalším zapojení, kde bude pro řízení paměti použit binární čítač.

Své případné podněty a dotazy týkající se seriálu můžete zasílat na adresu: cislicovatechnika@volny.cz