Hrajeme si s EPROM - 2

Sdílej
 
Dnes budeme pokračovat ve výrobě programátoru pro naše pokusy. Zhotovíme si desku plošného spoje, kterou také osadíme součástkami, jejichž rozpis jsme si uvedli na konci minulého dílu. Jak již víme, je plošný spoj také zároveň i nosnou konstrukcí celého zařízení. Pro jeho výrobu je použita jednostranná kuprextitová deska o rozměrech 140 x 70 mm.

Programátor pro naše pokusy – výroba a osazení plošného spoje

Dnes budeme pokračovat ve výrobě programátoru pro naše pokusy. Zhotovíme si desku plošného spoje, kterou také osadíme součástkami, jejichž rozpis jsme si uvedli na konci minulého dílu.
Jak již víme, je plošný spoj také zároveň i nosnou konstrukcí celého zařízení. Pro jeho výrobu je použita jednostranná kuprextitová deska o rozměrech 140 x 70 mm. V obchodě lze zakoupit desku s rozměry 100 x 160, kterou si upravíme na požadovaný rozměr. Desku již máme a můžeme přistoupit k přenesení obrazce plošného spoje. Ten se nachází na připojeném obrázku a je uveden v měřítku 1:1.

Foto
Způsobů přenosu předlohy je jak víme celá řada. Zde asi nejlépe vyhoví přenos fotocestou, nebo v krajním případě i prosté ruční překreslení.
Deska s přenesenou předlohou se dá klasicky vyleptat do roztoku chloridu železitého.
Vyleptaný spoj se po vytažení z lázně opláchne tekoucí vodou a vizuálně překontroluje. Je-li vše v pořádku, nebrání nic v dalšímu kroku, kterým je vyvrtání otvorů pro vývody součástek. Pro většinu postačí vrtáček o průměru 1mm, pro vývody integrovaných stabilizátorů pak o něco větší. V rozích plošného spoje jsou umístěny otvory pro zašroubování distančních sloupků, které slouží jako jednoduché nožičky. Zde je vhodné nejprve předvrtat otvory vrtákem menším a pak je rozšířit zhruba na průměr 3mm.
Vyvrtaný plošný spoj můžeme začít osazovat součástkami. Ještě je možné použít pro povrchovou úpravu vodivých cest, některou z bezproudých pokovovacích lázní (stříbřící lázeň). Před touto úpravou je však nutné důkladně očistit pokovovaný povrch.
Foto
Při vlastním osazování postupujeme postupně od těch nejmenších součástek, které se nacházejí nejblíže k plošnému spoji, až k těm větším. Jako poslední osadíme testovací patici, kterou lze nahradit i obyčejnou DIL paticí v precizním provedení.
Po osazení všech součástek a připojení napájecího napětí (15V), můžeme provést jednoduchý test. Po stlačení tlačítka nesoucí označení ZÁPIS, by mělo dojít k zabliknutí obou LED diod. Po jeho dalším stlačení, by se mělo vše opakovat.
Příště budeme pokračovat v konstrukci nastavením jednotlivých parametrů a začněme se učit programátor používat v praxi.

Své případné podněty a dotazy týkající se seriálu můžete zasílat na adresu: cislicovatechnika@volny.cz