Hrajeme si s EPROM - 8

Hrajeme si s EPROM - 8
Sdílej
 
Dnes si uvedeme předlohu plošného spoje, spolu s vlastním programem pro zapojení dekodéru BCD/7. seg. z minulého dílu.

Jednoduchý dekodér BCD/7.seg.– dokončení konstrukce
Plošný spoj není opět nijak výrazně složitý a s trochou zručnosti a pečlivosti by ho neměl být problém zhotovit. V podstatě je z větší části shodný jako u konstrukce předešlé. Liší se pouze v zobrazovací části. Zde nejsou použity již LED diody, ale sedmisegmentový LED displej, se společnou anodou.

Zapojení je postaveno na jednostranné cuprextitové desce, která je v rozích opatřena jednoduchými nožičkami v podobě distančních sloupků.
Předlohu spoje tedy máme a nebrání nám nic v tom, začít s vlastní výrobou. Postup přenesení předlohy na cuprextitovou desku, se dá jako vždy provést několika způsoby. Díky poměrně jednoduchému zapojení, ho lze překreslit i ručně. Ideální je jak víme však cesta fotoleptání.
Cuprextit s přenesenou předlohou se tradičně vyleptá, po té se vyvrtá a osadí součástkami. Rozměry dnešní konstrukce činí 78 × 114mm.
Při osazování postupujeme od těch nejmenších součástek, které se nacházejí nejblíže desce k těm největším. Pro umístění paměti, použijeme buď testovací patici s nulovou silou, nebo spíše obyčejnou 28 pinnovou DIL patici v precizním provedení.
Po odzkoušení, se vodivé cesty přetřou ochranným lakem na osazené plošné spoje. To však předbíháme. Nejprve je nutné zapsat do paměti požadovaný program. Ten nalezneme opět v tabulce.

Programování


Popisu minimalizace adresové části, se již věnovat nebudeme. Zaměříme se rovnou na vlastní data. Programování je naprosto rutinní záležitostí.
Nejprve se nastaví adresa, dále data, po kterých vyšleme do paměti programovací impuls, který zaznamená nastavená data do dané adresy. To je ve zkratce vše podstatné.
Princip činnosti dekodéru je pak patrný z tabulky. Po přivedení napájecího napětí, se začnou na LED displeji objevovat číslice 0 až 9. Rychlost jejich posunu ovlivníme pomocí trimru R3.
Sled událostí je následující. Generátor (NE555) vysílá impulsy do BCD čítače, který je napojen na adresové vstupy paměti. Na výstupech čítače se objevují zakódované číslice 0 až 9 v BCD kódu. Ten paměť dekóduje a dále pak rozsvěcí příslušné segmenty LED displeje pro zobrazení přivedeného BCD čísla v dekadické podobě, která je již zcela srozumitelná široké veřejnosti. Díky automatickému nulování čítače, se sled číslic neustále opakuje. Pokud by se například vynechal generátor a na vstup čítače by se napojil spínač, mohlo by zařízení sloužit k postupnému čítání impulsů v rozmezí 0 až 9.
Příští díl věnujeme již zapojení dalšímu, které bude opět o něco složitější, než konstrukce dnešní.

Své případné podněty a dotazy týkající se seriálu můžete zasílat na adresu: cislicovatechnika@volny.cz