Hrajeme si s EPROM - 10

Hrajeme si s EPROM - 10
Sdílej
 
Dnes dokončíme započatou konstrukci z minula. Jednalo se o již složitější zapojení, ve kterém se nacházejí již dvě samostatné paměti EPROM 27C256, se společným řízením adresových vstupů.

Světelné efekty se dvěma paralelně řízenými EPROM – dokončení konstrukce.


Výrobu plošného spoje i vlastní postup při programování je již zcela zbytečné popisovat, proto se budeme věnovat rovnou využití dnešního zapojení v praxi. Pokud by si však někdo v těchto částech nebyl zcela jistý, stačí nahlédnout do předešlých dílů seriálu. Těmto tématům jsme se věnovali v dostatečné míře. Jediné co si uvedeme, je rozměr plošného spoje. Ten tentokrát činí 86 x 147mm.
Každá z pamětí má na svých výstupech osm LED diod, které lze ovládat pomocí programu nacházejícím se v každé z pamětí.
Na naší předloze plošného spoje se všechny ledky nacházejí v jedné řadě. To do jisté míry omezuje jejich použití pro různá zapojení, jiná než běžícího světla a různých světelných efektu, které se odehrávají v řadě.

Nic však nebrání v úpravě plošného spoje podle vašich představ. Stejné platí i o vlastním programu pro každou z pamětí.
Pro vzorový program bylo použito schéma tradičního běžícího světla. Data pro každou z pamětí se nacházejí v tabulce. Jsou vyplněny pouze logické jedničky. Ostatní je nutno tradičně vyplnit logickými nulami.
Ze sledu jedniček a nul je možno vysledovat směr pohybu světelného efektu. Současně se z obou stran bude přibližovat světlo ke středu. Po jeho dosažení, se na okamžik rozsvítí celá řada a celý cyklus se bude opakovat.
Příště budeme pokračovat v dalším zapojení, které bude již tradičně o něco složitější, než to dnešní.

Své případné podněty a dotazy týkající se seriálu můžete zasílat na adresu: cislicovatechnika@volny.cz