Hrajeme si s EPROM - 12

Hrajeme si s EPROM - 12
Sdílej
 
Dnes budeme pokračovat v konstrukci započaté již minule. Předmětem našeho zájmu se staly skupiny LED diod umístěné do dvou soustředných kruhů.

Světelné efekty se dvěma paralelně řízenými EPROM – II, dokončení konstrukce.
Jak jsme si uvedli, řízení tohoto seskupení obstarávají dvě paralelně řízené paměti EPROM. Programu se však budeme věnovat až za chvíli.

Konstrukční provedení celého zapojení se dá provést několika způsoby. Od úplně nové předlohy plošného spoje, kde by byly diody uspořádány do kruhů, až po cestu uspořádání diod na samostatném čelním panelu.
Variantu druhou zvolíme dnes. Předloha plošného spoje stejně jako i vlastní schémata zůstává totožné od minula.
Při umístění diod do čelního panelu, je třeba zajistit jejich propojení s deskou plošného spoje. To lze realizovat pomocí tenkých vodičů, které se na jedné straně zapájí do desky na místo kontaktů diod a na straně druhé se připájejí k vlastním vývodům diod. Vznikne nám tak panel s pohyblivým přívodem.
Toto provedení má řadu výhod. Mimo jiné i umožní umístit desku s elektronikou do prostoru, kde nebude překážet.
Vlastní program je opět uveden v tabulce. Přesněji řečeno je to jedna tabulka zdvojená.
V horní části se nachází program pro EPROM 1 – IO3 – malý kruh a ve spodní části pro EPROM 2 – IO4 – velký kruh.
V tabulce jsou opět vyznačeny pouze logické jedničky, zbytek je třeba při programování vyplnit logickými nulami.
Program je vzorově sestaven tak, aby se kruhu pootáčely proti sobě a to rychlostí jakou nastavíme pomocí časovače NE555.
Po oběhnutí celé trasy oba kruhy střídavě probliknou a celý efekt se opět opakuje.

Své případné podněty a dotazy týkající se seriálu můžete zasílat na adresu: cislicovatechnika@volny.cz