Soutěž s medvídky Pom-Bär!

Soutěž s medvídky Pom-Bär!
Sdílej
 
Nakresli obrázek "jak trávíš léto se svými kamarády" a vyhraj ceny od medvídků POM-BÄR.

 

Chceš vyhrát ceny od medvídků Pom-Bär? Nakresli obrázek "jak trávíš léto se svými kamarády" a pošli nám ho do 5. 9. na adresu souteze@cncenter.cz. Do předmětu napiš Léto a nezapomeň uvést celé jméno a doručovací adresu. Šest autorů obrázku, které vybere odborná porota z redakce ABC, získá stavebnici ceny od medvídků Pom-Bär.

Kompletní pravidla najdete níže.

Medvídek POM-BÄR přichází v tandemu

Ve dvou se to lépe táhne a své o tom ví také medvídci POM-BÄR, kteří tvoří ve speciální edici Friends nerozlučné kamarádské duo. Ve škole či doma si tak děti mohou vychutnat oblíbený křupavý snack jemné chuti a originálního tvaru. Ochutnejte společně s nimi a uvidíte, že se POM-BÄR se brzy stane vyhledávaným členem celé vaší rodiny.

Pastelky medvídka Pom-Bär •  Pom-Bär

Maminky a tatínkové dobře vědí, čím potěšit a navíc zabavit jejich ratolesti. Jsou to právě oblíbení medvídci POM-BÄR, kteří se stali vyhledávanými spojenci dětské zábavy v partě kamarádů či doma. Představte si to překvapení vašich ratolestí, když místo jednoho medvídka na ně z balíčku najednou vykoukne hned celé medvědí duo!

Limitovaná edice Friends slaných snacků značky POM-BÄR si přitom stále zachovává jemnou chuť a lehkou konzistenci, díky níž se doslova rozplývají na jazyku. Navíc obsahují nižší obsah soli a tuku. POM-BÄR jsou připravovány pouze na kvalitním slunečnicovém oleji bez přidaných barviv, aromat či konzervačních látek.

S POM-BÄR se děti nudit rozhodně nebudou a vždy usměvaví medvídci jim přinesou řadu nezapomenutelných chvil s jejich kamarády i s vámi.

POM-BÄR Friends můžete zakoupit v běžné maloobchodní síti pouze za doporučenou cenu 24,90 Kč (50 g) pouze v srpnu a v září.  

Více informací o značce POM-BÄR naleznete na www.pombar.cz.

Pokémon GO: Podívejte se, jak nelovit Pokémony

Pokémon GO: Podívejte se, jak nelovit Pokémony

Až na severní pól: Nejlepší animák roku?

Až na severní pól: Nejlepší animák roku?

Pravidla soutěže časopisu ABC na webu nakresli obrázek "jak trávíš léto se svými kamarády"

Soutěž časopisu ABC o nejzajímavější obrázek „jak trávíš léto s kamarády“. Dále jen „soutěž“, probíhá v období od 29.8. 2016 do 5.9. 2016  na internetových stránkách www.abicko.cz .  Soutěží se se zaslanými obrázky v souladu s tématem a pravidly soutěže. Soutěžit mohou osoby mladší 18ti let.

Organizátorem soutěže je společnost CZECH NEWS CENTER a.s. se sídlem Komunardů 1584/42, 17000 Praha 7 (dále jen „Organizátor“).

Účastníkem soutěže se stává každý, kdo zašle v tomto období nejzajímavější obrázek „jak trávíš léto s kamarády“. Každý soutěžící může do soutěže přihlásit maximálně 1 obrázek. Odesláním obrázku  potvrzuje účastník soutěže souhlas s těmito pravidly. Soutěže se mohou zúčastnit fyzické osoby s trvalým pobytem v České republice mladší 18-ti let. Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci Organizátora a jejich rodinní příslušníci.

Doporučená velikost fotografií je 1830 x 2151 px. Povolen je pouze formát jpeg a maximální velikost souboru nesmí přesáhnout 10 MB.

Odesláním obrázku emailem s předmětem „Léto“  na email: souteze@cncenter.cz  potvrzuje účastník soutěže souhlas s těmito pravidly. Obrázek  musí být odeslána spolu s následujícími údaji o soutěžícím: jméno, příjmení, poštovní adresa. Soutěže se mohou zúčastnit fyzické osoby mladší 18-ti let. Pro věk účastníka je rozhodující datum odeslání jeho fotografie  do soutěže.

Soutěžní obrázky musí odpovídat tématu soutěže nejzajímavější obrázek „jak trávíš léto s kamarády“.

Účastník soutěže zasláním obrázku do soutěže potvrzuje, že

a) je autorem přihlášené kresby, tedy disponuje veškerými právy k této kresbě

b) tato kresba  je původní a  je vlastnoruční.

d) užitím kresby Organizátorem dle těchto pravidel nebudou nijak porušena ani ohrožena práva třetích osob a zavazuje se Organizátora odškodnit z případných nároků těchto osob vznesených proti Organizátorovi

e) Kresby budou po dobu do 5.9.2016 poskytnuty výhradně Organizátorovi, a nebudou dosud a nebyla přihlášeny do žádné jiné soutěže.

Přihlášením do soutěže dávají účastníci soutěže (v případě soutěžících mladších 15-ti let, dávají tento souhlas jejich zákonní zástupci) a) souhlas se zpracováním a uchováním svých osobních údajů na dobu neurčitou, a to k zajištění účasti v soutěži a rovněž k marketingovým aktivitám Organizátora, a to zejména ke zveřejnění jména, bydliště a výtvorů účastníků soutěže v tištěných a internetových mediích Organizátora za účelem rozeslání výher v soutěži. Tyto osobní údaje jsou poskytovány dobrovolně a účastník soutěže je oprávněn tento souhlas kdykoli písemně odvolat. Účastník soutěže má právo na přístup ke svým osobním údajům. Neúplně označené fotografie a přihlášky nebudou do soutěže přijaty.

Účastník soutěže uděluje (v případě soutěžících mladších 15-ti let, udělují tuto licenci zákonní zástupci soutěžícího) přihlášením výtvoru do soutěže Organizátorovi časově neomezenou bezúplatnou nevýhradní licenci k užití zaslaného výtvoru bez územního omezení, a to zejména, nikoliv však výhradně formou uveřejnění v tištěných, internetových a mobilních mediích Organizátora, otištěním na tiskových a propagačních materiálech společnosti Organizátora, eventuelně také užitím ve formě audiovizuálního díla a softwarových aplikací, ve formě polepů prodávaných Organizátorem.

Organizátor je oprávněn ze soutěže vyřadit  kresby, které:

a) neodpovídají zadanému tématu soutěže

b) obsahují prvky násilí či jsou jinak v rozporu s platnými právními předpisy či  dobrými mravy

c) by mohly poškodit dobré jméno Organizátora nebo dobré jméno tištěných a internetových médií vydávaných Organizátorem

d) u které byl zjištěn podvod při hlasování či nedodržení jiných podmínek soutěže.

O tom, zda přihlášená kresba vyhovuje podmínkám soutěže, rozhoduje Organizátor.

Harmonogram, systém soutěže a přihlašování kreseb

Soutěž probíhá ve dvou fázích – přihlašování, tj.  zasílají své fotografie kresby  emailem na výše  uvedený email Organizátora soutěže, a to v časovém období dle níže uvedeného harmonogramu

-  výběr poroty

Soutěžící může do soutěže přihlásit celkem jeden nejzajímavější obrázek „jak trávíš léto s kamarády“

Odměny:

6 balíčků ( obsahují tyto odměny: 10 balíčků limitované série brambůrek Pombare, 1 láhev na pití Pombare, 1 pastelky, 1 hrnečky Pombare).

Soutěžící se stává účastníkem soutěže zasláním fotografie kresby spolu s potřebnými údaji specifikovanými výše do společnosti CZECH NEWS CENTER a.s., resp. na její emailovou adresu. Účastník soutěže potvrzuje, že veškeré takto poskytnuté údaje jsou pravdivé. Organizátor soutěže ustanoví odbornou porotu na výběr nejzajímavější fotografie, která se bude skládat z členů redakce ABC.

Harmonogram soutěže

Přihlašování: od 29.8. 2016 do 5.9.2016

Finále, resp. setkání odborné poroty: 9.9.2016

Výběr vítěze: dne 9.9.2016 se sejde odborná porota složená z členů ABC, kteří vyberou 6 výherních kreseb, a to na základě svých osobních preferencí dle zajímavosti jednotlivých fotografií resp. Kreseb na nich zachycených. Výherci soutěže se stává z 6 účastníků, jejichž fotografie kreseb byly vyhodnoceny jako nejzajímavější.

Kontaktování výherců, převzetí výhry, závěrečná ustanovení

Jména výherců budou vyvěšena na webu www.abicko.cz v sekci soutěže a to nejpozději do 16.9.2016

Věcné výhry budou rozeslány výhercům Organizátorem nejpozději do 30.9. 2016  a to na poštovní adresy uvedené v přihlašovacích údajích do soutěže, přičemž budou zasílány pouze na doručovací adresy na území České republiky. Věcné výhry budou zasílány prostřednictvím kurýra nebo pošty.  Organizátor soutěže neručí za ztrátu, nedoručení, prodlení nebo poškození výhry zaslané prostřednictvím doručovací společnosti či jiným způsobem. V případě, že se nepodaří výherci výhru doručit na jím uvedenou poštovní adresu nebo jinak předat podle předem sjednaných pokynů, zaniká nárok na  získání této výhry.

Pro stanovení doby doručení přihlášky s fotografií je rozhodující datum jejich doručení (datum a čas emailu) Organizátorovi soutěže. Organizátor neodpovídá za nedoručení přihlášky. Do soutěže budou zařazeny všechny přihlášky obsahující předepsané náležitosti (včtně fotografie), které došly nejpozději do uzávěrky soutěže. Účastník soutěže bere na vědomí a souhlasí s tím, že nemá nárok na navrácení zaslaných výtvorů do soutěže či jakoukoliv náhradu za ně.

Výhry v soutěži nejsou soudně vymahatelné. Organizátor si vyhrazuje právo na změny v soutěži způsobené technickou závadou.

Organizátor si vyhrazuje právo vyřadit ze soutěže účastníky, kteří poruší tato pravidla, a posoudit jednotlivé sporné situace vzniklé v průběhu soutěže.

Klíčová slova:
soutěž, Pom-Bär