Současná Angola

Sdílej
 
V pražském Náprstkově muzeu probíhá výstava fotografií J. Jirouškové a J. Kanderta z africké Angoly.

Výstava fotografií z Angoly (Luandy a provincie Lunda Norte) je konfrontací dvou pohledů na Angolu. Pohledu zkušeného afrikanisty, který se seznámil s kulturou několika afrických zemí, a afrikanistky, která měla poprvé možnost porovnat svoje teoretické znalosti s africkou realitou.
Výstava je rozdělena do tematických okruhů, které se týkají každodenního života v hlavním městě a v provincii na severu země Lunda Norte. Atmosféru dokreslují kresby umístěné na panelech. K výstavě je připraven doprovodný program: přednáška a následná beseda s autory, výtvarné dílny pro děti a rodiče seznamující s kulturou etnika Čokve.