Papírová historie: Prozkoumali jsme legendární kolejiště

Papírová historie: Prozkoumali jsme legendární kolejiště
Sdílej
 
Když se v ABC číslo 16/ročník 21 objevila reportáž "Malý Richard, ten se má" – mimochodem v dubnu tomu bude přesně 40 let – podniklo nejedno dítko hloubkový nálet na rodiče, aby doma mělo také takové "roztomilé kolejišťátko", jako syn architekta Vyškovského.

 

Nešlo však výlučně o mašinky prohánějící se na trati, nýbrž o doplňky v podobě papírových modelů. Skanzen ABC už za sebou v té době měl tři roky existence a článek připomněl, jak lze ony papírové domy do kolejiště začlenit.

Legendární osa Letná - Košíře

Rodina Vyškovských tehdy bydlela na Letné, odkud to vzdušnou čarou do Košíř není až tak daleko. Právě tam se v roce 1975 začalo rodit kolejiště Františka Adámka, o kterém jsme už informovali. Pan Adámek vytvářel trať na čtvercovém panelu o velikosti cca 2 x 2 metry téměř šest let (1974-1979) a dnes je umístěna do Domu vláčků. Díky vstřícnosti jeho majitelů nám bylo umožněno si tento výtvor prohlédnout detailněji a upřesnit počet staveb z ABC, které se na něm nacházejí.

Celkový pohled na kolejiště, které je koncipováno jako dvouokruhové s lokální tratí v levé části •  Robert Pavelka

Socialistická přehlídka

Z dnešního pohledu je kolejiště archaické, ale přesto nabízí jeden cenný pohled. Nacházíme na něm vzorek produktů, které měli v sedmdesátých letech minulého století modeláři k dispozici. Je vlastně dochovaným originálním instruktážním modelem o realizaci tehdejšího kolejiště ve velikosti N. Pan Adámek začlenil do svého panelu všechno, co bylo po ruce. Najdeme tu klasické plastové domečky a nádražní vybavení, nejčastěji od východoněmecké firmy VERO. Další stavby realizoval tvůrce podle skutečných předloh z kartónů, papíru a dotvářel je temperami.

Vodní mlýn, v jehož sousedství nacházíme kamenný most. Před ním v pravé části vidíme seník s doškovou krytinou, za mlýnem vedle statku pak oboroh. Mlýn je z původních pěti oblouků zkrácen na tři, jak uvidíme dále, ani ty nepřišly vniveč. Před mlýnem u silnice se ještě „schovává“ včelí úl, který byl otištěn u jiné vystřihovánky •  Robert Pavelka

Nové staré mašiny

František Adámek byl farářem Církve československé husitské a na ploše proto najdeme hned dva kostely a klášter, ale také dva hrady v sousedství industriálních staveb. Kolejivo je původní od výrobce Piko Sonneberg. Původní lokomotivy a vagónky se nedochovaly, odpovědně je však zastoupily jiné letité modely, protože jiná produkce než ze zmíněného Pika byla tehdy jen velmi těžko k mání.

Část vinohradnický staveb, kde tvůrce kolejiště využil pouze patrovou lisovnu se sklepem. Nejspíš mu kvůli vinicím pnoucím se do výšky dvou pater nevybylo místo •  Robert Pavelka

Přesnější popis kolejiště

Pokud se odborníkům dostane možnost kolejiště pečlivě si prohlédnout a nenechat se zmást porostem a některými zákoutími, najdeme tu hned 16 staveb. Šest z nich patří do první neboli "malé" Městské památkové rezervace. Radnici zastoupil hrad tyčící se nad městečkem na vyvýšeném ostrohu. Je téměř neuvěřitelné, jak je vzhledově blízký Romantickému hradu Richarda Vyškovského – ovšem je nemožné, aby ho pan Adámek viděl dříve než v roce 1987, kdy se Vyškovského kolejiště poprvé dostalo na veřejnost.

Patrová stavba z Děčínska vyšla pod souhrnným názvem Lidové stavby ze severočeské oblasti. Ovšem žebřiňák, který se k ní pomalu blíží, byl publikován podstatně dříve •  Robert Pavelka

Nevešlo se

V některých případech rovněž hrály roli prostorové možnosti, takže hned dva objekty z "ábíčkovských" vystřihovánek jsou nedokončené, což u Vítkovických senážních věží pochopíme, protože rozlehlá farma se opravdu jen těžko do prostoru začlení. Naproti tomu je sympatické, jak tvůrce rozmístil do prostoru i drobné doplňky v podobě seníku, oborohu či sušárny ovoce.

Vítkovické senážní věže jsou zpracované z poloviny, chybí rozměrná budova farmy z výběhem pro zvířata a malé doplňující kruhové tanky •  Robert Pavelka

Máte problém?

Akurátní a přepečliví modeláři zřejmě kolejišti tleskat nebudou. Modely jednak poznamenal zub času, a ani jejich provedení není zcela perfektní. Fanatičtí zastánci retuší od něj budou odcházet s náběhem na infarkt, pokud rovnou u vitríny nespáchají obřadní seppuku.

Roubený seník schovaný pod břízou vyšel jako součást železničních doplňků II •  Robert Pavelka

Nadčasový důkaz

Milovníci železnice se však zaradují. Jde o připomenutí předrevoluční modelářské éry a současně důkaz, že se stavbami ABC kolejiště opravdu vypadala zajímavě a naplňovala ten aspekt, který měla prapůvodně jako hlavní smysl – totiž hravost a radost z přibývající práce. Jde o vítané svědectví o východoněmecké produkci doplňků a modelů z ABC starých i 40 let.

Náměstí lemované všemi domy „malé“ MPR – pokud bychom začali vlevo dole, tak tam se nachází dům čp. 5, dále za tratí postupně čp. 4, čp. čp. 3, čp. 2, v čele čp. 6 a pod skalou čp. 1. Původní kašna se nachází vedle stromku u trati, morový sloup na náměstí nebyl součástí vystřihovánek. K přemostění trati u domů je využito zbylých dvou oblouků z kamenného mostu, jsou ještě dále upraveny •  Robert Pavelka

Ještě jednou pohled do okolí mlýna, tentokrát s lepším zaměřením na Jihočeský statek ze Soběslavských blat. S tímto modelem byl otištěn i naložený žebřiňák před vraty stejně jako prázdný vůz, který jsme si představili u Patrové stavby z Děčínska. U Jihočeského statku byl rovněž vydán včelí úl, který je situován před vodní mlýn •  Robert Pavelka

Papírová historie: Škodovka na stránkách ábíčka

Papírová historie: Škodovka na stránkách ábíčka

Papírový svět: Království mašinek a modelů zdarma

Papírový svět: Království mašinek a modelů zdarma

Papírová historie: Dravec Porsche 956 a vláček babiček

Papírová historie: Dravec Porsche 956 a vláček babiček

Papírový svět: Vrrrrum! Jedou k vám tři formule!

Papírový svět: Vrrrrum! Jedou k vám tři formule!

Stavba největšího papírového města ABC:

Video se připravuje ...

Stavba největšího papírového města ABC • Zdroj: ABC