Papírová historie: Prozkoumali jsme legendární kolejiště

Papírová historie: Prozkoumali jsme legendární kolejiště
Sdílej
 
Když se v ABC číslo 16/ročník 21 objevila reportáž "Malý Richard, ten se má" – mimochodem v dubnu tomu bude přesně 40 let – podniklo nejedno dítko hloubkový nálet na rodiče, aby doma mělo také takové "roztomilé kolejišťátko", jako syn architekta Vyškovského.

 

Nešlo však výlučně o mašinky prohánějící se na trati, nýbrž o doplňky v podobě papírových modelů. Skanzen ABC už za sebou v té době měl tři roky existence a článek připomněl, jak lze ony papírové domy do kolejiště začlenit.

Legendární osa Letná - Košíře

Rodina Vyškovských tehdy bydlela na Letné, odkud to vzdušnou čarou do Košíř není až tak daleko. Právě tam se v roce 1975 začalo rodit kolejiště Františka Adámka, o kterém jsme už informovali. Pan Adámek vytvářel trať na čtvercovém panelu o velikosti cca 2 x 2 metry téměř šest let (1974-1979) a dnes je umístěna do Domu vláčků. Díky vstřícnosti jeho majitelů nám bylo umožněno si tento výtvor prohlédnout detailněji a upřesnit počet staveb z ABC, které se na něm nacházejí.

Celkový pohled na kolejiště, které je koncipováno jako dvouokruhové s lokální tratí v levé části

Socialistická přehlídka

Z dnešního pohledu je kolejiště archaické, ale přesto nabízí jeden cenný pohled. Nacházíme na něm vzorek produktů, které měli v sedmdesátých letech minulého století modeláři k dispozici. Je vlastně dochovaným originálním instruktážním modelem o realizaci tehdejšího kolejiště ve velikosti N. Pan Adámek začlenil do svého panelu všechno, co bylo po ruce. Najdeme tu klasické plastové domečky a nádražní vybavení, nejčastěji od východoněmecké firmy VERO. Další stavby realizoval tvůrce podle skutečných předloh z kartónů, papíru a dotvářel je temperami.

Vodní mlýn, v jehož sousedství nacházíme kamenný most. Před ním v pravé části vidíme seník s doškovou krytinou, za mlýnem vedle statku pak oboroh. Mlýn je z původních pěti oblouků zkrácen na tři, jak uvidíme dále, ani ty nepřišly vniveč. Před mlýnem u silnice se ještě „schovává“ včelí úl, který byl otištěn u jiné vystřihovánky

Nové staré mašiny

František Adámek byl farářem Církve československé husitské a na ploše proto najdeme hned dva kostely a klášter, ale také dva hrady v sousedství industriálních staveb. Kolejivo je původní od výrobce Piko Sonneberg. Původní lokomotivy a vagónky se nedochovaly, odpovědně je však zastoupily jiné letité modely, protože jiná produkce než ze zmíněného Pika byla tehdy jen velmi těžko k mání.

Část vinohradnický staveb, kde tvůrce kolejiště využil pouze patrovou lisovnu se sklepem. Nejspíš mu kvůli vinicím pnoucím se do výšky dvou pater nevybylo místo

Přesnější popis kolejiště

Pokud se odborníkům dostane možnost kolejiště pečlivě si prohlédnout a nenechat se zmást porostem a některými zákoutími, najdeme tu hned 16 staveb. Šest z nich patří do první neboli "malé" Městské památkové rezervace. Radnici zastoupil hrad tyčící se nad městečkem na vyvýšeném ostrohu. Je téměř neuvěřitelné, jak je vzhledově blízký Romantickému hradu Richarda Vyškovského – ovšem je nemožné, aby ho pan Adámek viděl dříve než v roce 1987, kdy se Vyškovského kolejiště poprvé dostalo na veřejnost.

Patrová stavba z Děčínska vyšla pod souhrnným názvem Lidové stavby ze severočeské oblasti. Ovšem žebřiňák, který se k ní pomalu blíží, byl publikován podstatně dříve

Nevešlo se

V některých případech rovněž hrály roli prostorové možnosti, takže hned dva objekty z "ábíčkovských" vystřihovánek jsou nedokončené, což u Vítkovických senážních věží pochopíme, protože rozlehlá farma se opravdu jen těžko do prostoru začlení. Naproti tomu je sympatické, jak tvůrce rozmístil do prostoru i drobné doplňky v podobě seníku, oborohu či sušárny ovoce.

Vítkovické senážní věže jsou zpracované z poloviny, chybí rozměrná budova farmy z výběhem pro zvířata a malé doplňující kruhové tanky

Máte problém?

Akurátní a přepečliví modeláři zřejmě kolejišti tleskat nebudou. Modely jednak poznamenal zub času, a ani jejich provedení není zcela perfektní. Fanatičtí zastánci retuší od něj budou odcházet s náběhem na infarkt, pokud rovnou u vitríny nespáchají obřadní seppuku.

Roubený seník schovaný pod břízou vyšel jako součást železničních doplňků II

Nadčasový důkaz

Milovníci železnice se však zaradují. Jde o připomenutí předrevoluční modelářské éry a současně důkaz, že se stavbami ABC kolejiště opravdu vypadala zajímavě a naplňovala ten aspekt, který měla prapůvodně jako hlavní smysl – totiž hravost a radost z přibývající práce. Jde o vítané svědectví o východoněmecké produkci doplňků a modelů z ABC starých i 40 let.

Náměstí lemované všemi domy „malé“ MPR – pokud bychom začali vlevo dole, tak tam se nachází dům čp. 5, dále za tratí postupně čp. 4, čp. čp. 3, čp. 2, v čele čp. 6 a pod skalou čp. 1. Původní kašna se nachází vedle stromku u trati, morový sloup na náměstí nebyl součástí vystřihovánek. K přemostění trati u domů je využito zbylých dvou oblouků z kamenného mostu, jsou ještě dále upraveny

Ještě jednou pohled do okolí mlýna, tentokrát s lepším zaměřením na Jihočeský statek ze Soběslavských blat. S tímto modelem byl otištěn i naložený žebřiňák před vraty stejně jako prázdný vůz, který jsme si představili u Patrové stavby z Děčínska. U Jihočeského statku byl rovněž vydán včelí úl, který je situován před vodní mlýn

Papírová historie: Škodovka na stránkách ábíčka

Papírová historie: Škodovka na stránkách ábíčka

Papírový svět: Království mašinek a modelů zdarma

Papírový svět: Království mašinek a modelů zdarma

Papírová historie: Dravec Porsche 956 a vláček babiček

Papírová historie: Dravec Porsche 956 a vláček babiček

Papírový svět: Vrrrrum! Jedou k vám tři formule!

Papírový svět: Vrrrrum! Jedou k vám tři formule!

Stavba největšího papírového města ABC:

Stavba největšího papírového města ABC • Zdroj: ABC